Hoe worden verschillende soorten belijning en wegmarkeringen aangebracht met een markeerwagen?

Er zijn verschillende soorten wegmarkeringen die elk een specifieke opspuitmethode vereisen

ONTDEK DE BESTE MANIER OM ONDERBROKEN STREPEN, TWEEKLEURIGE STREPEN, BREDE STREPEN OP WEGEN EN PARKEERPLAATSEN EN DERGELIJKE AAN TE BRENGEN.

Niet alle wegmarkeringen zijn gelijk. Een streep om rijbanen af te bakenen verschilt van een streep voor een voetgangersoversteekplaats of strepen die gewoonlijk op landingsbanen worden aangebracht.
 

Ander land, andere strepen

Het wordt nog gecompliceerder als in aanmerking wordt genomen dat landen hun weg- en oppervlakmarkeringen op verschillende manieren categoriseren en specificeren. Niettemin is de uniformiteit van de markeringen in elk land van belang om duidelijke aanwijzingen te geven aan bestuurders en voetgangers en om verwarring over hun betekenis te minimaliseren. Daarom moet een goede belijningsmachine alle mogelijke soorten belijning kunnen aanbrengen.

different-line-types.jpg

Standaard/doorgetrokken strepen

Elk land heeft zijn eigen regels en gewoonten en daarom is er niet zoiets als een 'standaard streep'. In wegmarkeringen kan een 'standaard streep' worden gedefinieerd als één doorgetrokken, eenkleurige streep met een breedte van 100 tot 150 mm. Een doorgetrokken streep wordt vaak gebruikt als een wegmarkering in de rijrichting om voor bestuurders de juiste positie op de weg aan te geven. De voornaamste kleuren die worden gebruikt zijn wit en geel. In particuliere toepassingen worden ze vaak gebruikt om een individueel parkeervak op een parkeerplaats af te bakenen. Een algemene belijningsmachine met één spuitpistool is in staat om standaard strepen aan te brengen.
 

Brede strepen

In wegmarkeringen hebben brede strepen een breedte van 40 tot 50 cm. Strepen van dit type worden gebruikt voor andere doeleinden, zoals stopstrepen en voetgangersoversteekplaatsen. De spuitbreedte van één spuitpistool is onvoldoende om brede strepen aan te brengen. Brede strepen tot 60 cm kunnen worden aangebracht met een belijningsmachine die twee spuitpistolen heeft. De twee spuitpistolen moeten naast elkaar worden geplaatst met een afstand die zorgt voor een gedeeltelijke overlapping tussen de twee pistolen om één gelijkmatige brede streep te produceren. Een goede positionering van de spuitpistolen is essentieel voor de kwaliteit van de streep. Op landingsbanen zie je vaak strepen die 90 cm breed zijn. Voor zulke toepassingen moeten drie spuitpistolen worden gecombineerd.
 

Onderbroken strepen

Onderbroken strepen worden gevormd door onderbroken streepsegmenten. De lengte, breedte, kleur en afstand tussen onderbroken streepsegmenten kan per land en per doel verschillen. Op kruisingen en snelwegen worden onderbroken strepen gebruikt voor diverse toepassingen:

  • Rijbaanstrepen: scheidt de verkeersstroom en helpt bestuurders om in een rechte lijn te rijden. In de meeste landen zijn dit witte strepen.
  • Middenstreep op de weg: scheidt verkeersstromen die in tegenovergestelde richtingen rijden. De streep overschrijden is toegestaan als het verkeer dit toelaat.
  • Fietspaden: afbakenen van een geadviseerd fietspad.

Een belijningsmachine met automatische spuitpistolen maakt het eenvoudig om precieze onderbroken strepen te maken. Deze machines kunnen met een druk op de knop automatisch onderbroken strepen aanbrengen. De pistolen starten en stoppen automatisch, afhankelijk van de programmeerbare instellingen voor de segmentlengte van de streep en de tussenruimte tussen twee streepsegmenten. Een semi-automatische stand is handig voor herbelijnen: het streepsegment wordt automatisch gemaakt, maar u bepaalt het beginpunt van elk streepsegment.
 

Dubbele strepen

Dubbele strepen worden vaak gebruikt voor wegmarkeringen. Ze worden in het midden van de weg aangebracht om de verkeersstroom te scheiden. Afhankelijk van het type (zie onder) geven ze aan of overschrijden van één of van beide kanten is toegestaan. Soms wordt een doorgetrokken dubbele streep gebruikt als stoplijn.

Dubbele strepen bestaan in verschillende types:

  • Twee doorgetrokken strepen
  • Eén doorgetrokken streep in combinatie met een onderbroken streep
  • Eén doorgetrokken streep die overgaat in een onderbroken streep, in combinatie met een onderbroken streep die overgaat in een doorgetrokken streep.
  • Een ritsstreep (gebruikt op luchthavens)

Dubbele strepen trekken met slechts één pistool is mogelijk door dezelfde plaats twee keer te behandelen, maar dit is niet efficiënt. Een slimmere en snellere methode is via een belijningsmachine met twee spuitpistolen. Voor een snelle, nauwkeurige en comfortabele uitvoering van de werkzaamheden is het beter om een machine met twee automatische spuitpistolen te gebruiken. Hiermee kunt u met één druk op de knop alle soorten dubbele strepen trekken.
 

Tweekleurige strepen

Dit komt op Europese snelwegen niet veel voor, maar in speciale gevallen wordt wel eens een tweekleurige streep gebruikt. In sommige landen worden voorlopige rijbanen (in het geval van wegwerkzaamheden) met gele strepen gemarkeerd. In situaties waar de voorlopige verkeersstrepen overgaan naar witte permanente markeringen zijn twee kleuren nodig. Tweekleurige strepen worden ook gebruikt op luchthavens waar het contrast van witte strepen op lichtgrijs beton niet duidelijk genoeg is. Een duidelijk contrast kan worden gecreëerd door zwarte verf naast de witte strepen te spuiten.

Tweekleurige strepen kunnen worden getrokken met een markeermachine die slechts één spuitpistool heeft. Als u geen tijd wilt verspillen met wachten tot de verf droog is, is een machine met twee spuitpistolen een betere optie. Elk spuitpistool wordt gebruikt om een streep met een verschillende kleur te spuiten.
 

Diagonale strepen

Verdrijvingsvlakken worden vaak gemarkeerd met parallelle diagonale strepen. Ze kunnen worden beschouwd als rechte doorgetrokken strepen die in een bepaald patroon zijn aangebracht. Markeringen van dit type worden vaak met de hand aangebracht. Gewoonlijk wordt veel tijd besteed aan het berekenen en aanbrengen van fysieke verdrijvingsvlakken. Deze taak kan veel gemakkelijker worden gemaakt door een markeermachine te gebruiken met verstelbare spuitmonden om te spuiten onder een bepaalde hoek. Bepaalde geavanceerde machines hebben een auto-layout -functie die de layout-tijd voor het maken van horizontale strepen halveert.

Scoren met grafische lijnen en grondmarkering met de Graco Line driver op de Sportzone Limburg

Scoren met grafische lijnen en grondmarkering met de Graco Line driver op de Sportzone Limburg

Sportfans zullen zich in de hemel voelen in Sportzone Limburg. Het sportpark heeft een facelift gekregen met unieke decoratieve lijnen

Neem contact op met een specialist

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco