Standaarden voor oppervlaktevoorbereiding uitgelegd - SSPC/NACE & ISO 8501

De twee belangrijkste standaarden voor straalreiniging, ISO 8501 en de SSPC/NACE, zijn moeilijk te vergelijken. Hoewel ze ongeveer hetzelfde niveau van reinheid erkennen, classificeren zij ze op tegengestelde wijze, wat het er niet eenvoudiger op maakt.

 

DE STANDAARDEN VOOR STRAALREINIGING SSPC/NACE EN ISO 8501 BEGRIJPEN

De twee belangrijkste standaarden voor straalreiniging, ISO 8501 en de SSPC/NACE, zijn moeilijk te vergelijken. Hoewel ze ongeveer hetzelfde niveau van reinheid erkennen, classificeren zij ze op tegengestelde wijze, wat het er niet eenvoudiger op maakt.
 

ISO 8501

ISO 8501 werd in 1988 gepubliceerd door de International Standards Organization (ISO), waarbij de Zweedse norm SIS 055900 uit 1967 met de Duitse DIN 55928 gecombineerd werd. ISO 8501 is een picturale norm die het uiterlijk van verschillende roestgraden op verschillende niveaus van reinheid weergeeft, hoewel het ook tekstbeschrijvingen van de reinheidsniveaus bevat. ISO 8501 rangschikt de reinheidsniveaus in volgorde van de hoeveelheid werk die nodig is.

Sa 1 Lichte straalreiniging
Sa 2 Grondige straalreiniging
Sa 3 Stralen om staal visueel schoon te maken
 

SSPC/NACE

In Noord-Amerika werd de oorspronkelijke standaard voor oppervlaktevoorbereiding in de jaren zestig door een architectonische groep in Pittsburgh geschreven voor staalarbeiders. De Society for Steel Painting Structures is gevormd rond de standaarden. De SSPC-standaarden zijn tekstbeschrijvingen, niet picturaal, hoewel ze vergezeld gaan van visuele gidsen (VIS) met fotoreferenties. SSPC/NACE nummert ze in omgekeerde volgorde, per oplopende reinheid van het oppervlak.

SP 5 Wit metaal
SP 6 Commercieel
SP 7 Afborstelen
 

Dit was eenvoudig genoeg totdat de industrie een nieuwe specificatie eiste voor een reinheidsgraad die de kosten zou kunnen drukken door wit metaal te vervangen in situaties waar bijna wit goed genoeg was. ISO voegde het simpelweg in hun bestaande volgorde toe als Sa 2 1/2, Zeer grondige straalreiniging, maar SSPC ging uit de volgorde, het chronologisch toevoegend als SP 10 Bijna wit. De twee versies waren niet gelijk: Sa 2.5 staat toe dat vlekken, strepen en schaduwen van roest, walshuid en coatings tot 15%* van het oppervlak bedekken, terwijl SP 10 slechts 5%toestaat.

In 2000 hebben SSPC en NACE gezamenlijke standaarden uitgevaardigd in afwachting van een fusie tussen de organisaties, waarvan de lidmaatschappen grotendeels overlappen. De fusie is mislukt, maar de nieuwe volgorde van NACE nr. 1, 2, 3, 4 op SSPC SP 5, 6, 10, 7, bleef bestaan.

Dit maakte dingen min of meer duidelijk tot 2006, toen SSPC/NACE Industrial Blast Cleaning introduceerde, een nieuwe specificatie tussen Afborstelen en Commercieel, en deze als nieuwe standaard toevoegde onder de naam SSPC SP 14/NACE Nr.8. ISO weigerde de nieuwe specificatie in hun systeem op te nemen als Sa 1.5.

Ondanks de verschillen worden de gradaties van reinheid over het algemeen compatibel geacht. Ze weerspiegelen vergelijkbare toelaatbare niveaus van vlekken en vastgehechte roest, walshuid en coatings, en kunnen worden samengevat met een grafiek:

*Geschatte oppervlakte. ISO 8501-1 is een visuele referentie en vermeldt geen expliciete percentages.

Contacteer een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in

Dit was eenvoudig genoeg totdat de industrie een nieuwe specificatie eiste voor een reinheidsgraad die de kosten zou kunnen drukken door wit metaal te vervangen in situaties waar bijna wit goed genoeg was. ISO voegde het simpelweg in hun bestaande volgorde toe als Sa 2 1/2, Zeer grondige straalreiniging, maar SSPC ging uit de volgorde, het chronologisch toevoegend als SP 10 Bijna wit. De twee versies waren niet gelijk: Sa 2.5 staat toe dat vlekken, strepen en schaduwen van roest, walshuid en coatings tot 15%* van het oppervlak bedekken, terwijl SP 10 slechts 5%toestaat.

In 2000 hebben SSPC en NACE gezamenlijke standaarden uitgevaardigd in afwachting van een fusie tussen de organisaties, waarvan de lidmaatschappen grotendeels overlappen. De fusie is mislukt, maar de nieuwe volgorde van NACE nr. 1, 2, 3, 4 op SSPC SP 5, 6, 10, 7, bleef bestaan.

Dit maakte dingen min of meer duidelijk tot 2006, toen SSPC/NACE Industrial Blast Cleaning introduceerde, een nieuwe specificatie tussen Afborstelen en Commercieel, en deze als nieuwe standaard toevoegde onder de naam SSPC SP 14/NACE Nr.8. ISO weigerde de nieuwe specificatie in hun systeem op te nemen als Sa 1.5.

Ondanks de verschillen worden de gradaties van reinheid over het algemeen compatibel geacht. Ze weerspiegelen vergelijkbare toelaatbare niveaus van vlekken en vastgehechte roest, walshuid en coatings, en kunnen worden samengevat met een grafiek:

*Geschatte oppervlakte. ISO 8501-1 is een visuele referentie en vermeldt geen expliciete percentages.

Surface prep standards comparison

De specificaties vermelden specifiek vlekken, strepen en schaduwen, maar ze zijn praktisch hetzelfde: een residu met een verschil in kleur, maar zonder waarneembare dikte. Vastgehecht materiaal verwijst naar alles dat niet kan worden afgeschilferd met een bot plamuurmes.

 

Waarom standaarden voor oppervlaktevoorbereiding?

De normen voor oppervlaktevoorbereiding zijn in het leven geroepen om de levensduur van de coating te maximaliseren en de kosten te minimaliseren.

Aangezien oppervlaktevoorbereiding tot 40% van de kosten van een overschilderingsproject kan uitmaken, proberen de eigenaars van de installaties het materiaal en de uren die ze aan het stralen besteden, te beperken. Wit metaal is duur om te realiseren, vooral bij onderhoudsklussen, en wordt doorgaans gereserveerd voor kritieke toepassingen waarbij de kosten van falen catastrofaal zijn. Bijna wit is goed genoeg voor onderhoud in de meeste veeleisende omgevingen. Commercieel is goedkoper en geschikt voor niet-corrosieve atmosferen en onderhoudsomgevingen. Afborstelen zal de eigenaar het meeste geld besparen op korte termijn, als hij er mee weg kan komen.

Bij de keuze van een coating weegt de eigenaar de kosten van het stralen en schilderen af tegen het risico van een voortijdig falen van de coating. Als het ergste scenario is dat hij over 5 jaar opnieuw moet schilderen in plaats van over 7 jaar, zou hij geld kunnen besparen door te bezuinigen op de kosten van Commercieel tot Afborstelen. Wanneer voortijdig falen van de coating zou kunnen leiden tot het verspillen van 19 miljoen liter bijtende, gevaarlijke en dure chemicaliën, zal hij neigen naar Wit metaal en een hoogwaardige coating.

 

Oppervlaktevoorbereidingsnormen

surface-prep-standards-solvent-cleaning.jpg

Reiniging met oplosmiddel

SP 1/ISO 8504

Los gehecht materiaal: 100%
Vastgehecht materiaal: 100%
Vlekken, strepen, schaduwen: 100%

Stralen verwijdert geen olie en smeermiddel - het smeert ze alleen maar uit over het oppervlak, waardoor de coatings voortijdig falen. Zichtbare afzettingen van olie, smeermiddel en vuil moeten vóór het stralen plaatselijk worden gereinigd. SP 1 is een voorwaarde voor de overige SSPC-straalspecificaties.

De standaarden specificeren tal van methoden voor het reinigen met oplosmiddelen. De meest voorkomende methode - en de minst effectieve - is wassen met zeep, water en een lap. Een vuile lap zal ook vet en smeermiddel uitsmeren: er moet op worden gelet dat men vaak veegt, vouwt, herhaalt en vervangt. Voor grote oppervlakken wordt hogedrukreiniging met zeepwater aanbevolen, hoewel zeepresten de hechting van de coating zullen remmen en moeten worden afgespoeld.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

surface-prep-standards-brush-off.jpg

Afborstelen

SP 7/Nace #4/Sa 1

ook bekend als licht stralen, veegstralen

Los gehecht materiaal: 0%
Vastgehecht materiaal: 100%
Vlekken, strepen, schaduwen: 100%

Afborstelen is gespecificeerd om losse roest, walshuid en coatings te verwijderen en een oppervlak gelijkmatig op te ruwen als voorbereiding op een nieuwe laag. Vastgehechte materialen mogen blijven.

Afborstelen wordt gespecificeerd wanneer de verwachte levensduur van de coating kort is, zoals bij antifouling van scheepsrompen, of in milde atmosferen en niet-corrosieve omgevingen, zoals de buitenkant van een tank, op een landelijke locatie.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

surface-prep-standards-industrial.jpg

Industriële straalreiniging

SP 14/Nace #8

Los gehecht materiaal: 0%
Vastgehecht materiaal: 10%
Vlekken, strepen, schaduwen: 100%

Industriële straalreiniging bepaalt dat 90% van de vastgehechte materie moet verdwijnen. Schaduwen, strepen en vlekken van roest, walshuid en oude coatings zijn toegestaan op 100% van het oppervlak.

Industrieel is gespecificeerd voor omstandigheden waarin de bestaande coating dun, goed hechtend en compatibel is met nieuwe coating. Het is de meest recente straalstandaard, en niet algemeen gespecificeerd. ISO heeft geen overeenkomstige specificatie.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

surface-prep-standards-commercial.jpg

Commerciële straalreiniging

SP 6/Nace #3/Sa 2

ook bekend als Grondige straalreiniging

Los gehecht materiaal: 0%
Vastgehecht materiaal: 0%
Vlekken, strepen, schaduwen: 33%.

Commerciële straalreiniging bepaalt dat alle vastgehechte materie moet verdwijnen. Schaduwen, strepen en vlekken mogen tot 33% van het oppervlak bedekken.

Commercieel wordt gespecificeerd wanneer een hoge, maar niet perfecte, mate van reinheid gerechtvaardigd is. Het is gebruikelijk voor het overspuiten van producten die dienen in niet-corrosieve omgevingen en atmosferen, zoals tanks en bruggen.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

surface-prep-standards-near-white.jpg

Bijna witte reiniging

SP 10/Nace #2/Sa 2,5

ook bekend als Zeer grondige straalreiniging

Los gehecht materiaal: 0%
Vastgehecht materiaal: 0%
Vlekken, strepen, schaduwen: SP 10 5%, Sa 2 ½ 15%

Bijna witte reiniging bepaalt dat schaduwen, strepen en vlekken beperkt moeten blijven tot 5% van het oppervlak. Bijna wit wordt gespecificeerd wanneer het toegevoegde voordeel van stralen tot Wit metaal de toegevoegde kosten niet rechtvaardigt.

Bijna wit is typisch gespecificeerd voor hoogwaardige coatings op staal dat wordt blootgesteld aan zware milieuomstandigheden, zoals chemische lekkages en dampen, hoge luchtvochtigheid en de nabijheid van zout water. Het wordt gewoonlijk gespecificeerd voor offshoreplatforms, scheepswerven en andere mariene milieus.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

surface-prep-standards-white-metal.jpg

Witte metaalreiniging

SP 5/Nace #1/Sa 3

ook bekend als Stralen om staal visueel schoon te maken

Los gehecht materiaal: 0%
Vastgehecht materiaal: 0%
Vlekken, strepen, schaduwen: 0%.

Wit metaal is de hoogste gradatie van straalreiniging. Schaduwen, strepen of vlekken zijn niet toegestaan. Wanneer het oppervlak zonder uitvergroting wordt bekeken, moet het vrij zijn van alle zichtbare olie, smeermiddel, stof, vuil, walshuid, roest, coating, oxiden, corrosieproducten en andere vreemde stoffen.

Wit metaal wordt gespecificeerd voor staal dat gebruikt wordt onder hoge temperaturen, hoge druk en corrosieve omgevingen, en in gevallen waar de catastrofale gevolgen van het falen van de coating de extra kosten rechtvaardigen, zoals bij kernreactoren, turbines, chemische tankbekledingen, onderzeeërs, enz.

De volledige specificaties vindt u op sspc.org.

 

Gebruik van de standaarden

ISO 8501 is een picturale standaard met referentiefoto's die illustreren hoe elke straalspecificatie eruit ziet wat betreft verschillende gradaties roest en begincondities. Het wordt geleverd in een hardcover A5-formaat dat direct kan worden vergeleken met het oppervlak. SSPC/NACE verkoopt ook visuele gidsen voor directe vergelijking met oppervlakken, maar de geschreven beschrijvingen zijn de standaard. Het beoordelen van percentages vlekken is een onnauwkeurige benadering die vaak tot conflicten leidt. Het opstellen van een standaard voor de klus is een best practice om geschillen te vermijden:

  • Zet een monstergebied uit
  • Bereid het oppervlak voor op specificatie
  • De belanghebbenden zijn het erover eens dat het voorbereide monster voldoet aan de specificatie
  • Breng een heldere coating aan om het uiterlijk te behouden

De standaarden voor de voorbereiding van het oppervlak vormen de basis voor een serviceniveauovereenkomst tussen de stralers, de contractors, de inspecteurs en de projecteigenaars. Het kennen van de standaarden is belangrijk voor elke straler en is een noodzaak voor gecertificeerde stralers.

De specificaties bevatten gedetailleerde methoden en praktijken voor het voorbereiden van oppervlakken. Ze worden regelmatig bijgewerkt, dus noem ze op naam, datum, editie-nummer en aanvulling wanneer u projectnormen bespreekt.

 

Neem contact op met een straaldeskundige

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in

Heeft u vragen over producten?

Technische ondersteuning

Technische ondersteuning

+32 89 770 847

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur CET

Algemene ondersteuning

Algemene ondersteuning

+32 89 770 865

Maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur CET

Graco