Waarom externe ATEX-certificering van een spuittoestel belangrijk is

De ATEX-richtlijn (ATmosphères EXplosibles) omvat twee belangrijke richtlijnen van de Europese Unie met betrekking tot explosiegevaarlijke zones. Richtlijn 2014/34/EU reguleert de kenmerken van apparatuur die in gevaarlijke gebieden moet worden gebruikt; Richtlijn 99/92/EG reguleert de veiligheid en gezondheid van werknemers in gevaarlijke gebieden. In dit artikel concentreren wij ons op de eerste.

Volgens Richtlijn 2014/34/EU worden producten ingedeeld in drie categorieën:

- Categorie 1: het product is veilig, zelfs met twee onafhankelijke storingen;

- Categorie 2: het product is veilig, zelfs met één storing;

- Categorie 3: het product is veilig wanneer het normaal functioneert.

Wanneer een fabrikant een product maakt dat tot categorie 3 behoort (het apparaat is veilig wanneer het normaal werkt), is het uitsluitend geschikt voor gebruik in gebieden waar de aanwezigheid van een explosieve atmosfeer zich alleen kan voordoen als er sprake is van een storing. Apparatuur van de categorieën 1 en 2, die wordt geïnstalleerd in een potentieel explosieve omgeving, moet niet alleen worden gecontroleerd door de fabrikant, maar ook door een onafhankelijke aangemelde instantie die de overeenstemming met de ATEX-richtlijn kan beoordelen en het product kan certificeren.

Een product kiezen met de juiste ATEX-certificering heeft dus grote gevolgen. Veel werkplekken worden bijvoorbeeld niet als traditioneel gevaarlijke locaties beschouwd, maar toch kunnen er activiteiten plaatsvinden die explosieve of potentieel explosieve atmosferen veroorzaken. Voorbeelden zijn werkplaatsen waar brandbare gassen of dampen ontstaan of vrijkomen, zoals autospuiterijen.

In zo'n geval is het kiezen van een spuittoestel met ATEX-goedkeuring de veilige en verstandige optie. Het Graco elektrisch airless KING-spuittoestel is het eerste elektrische spuittoestel voor beschermende coatings dat is goedgekeurd voor explosiegevaarlijke locaties. ATEX-, IECEx- en Klasse 1, Divisie 1-goedkeuringen betekenen dat het KING-spuittoestel kan worden gebruikt in chemische fabrieken, spuiterijen, raffinaderijen en installaties op zee, of op elke plaats waar vonken een risico vormen.

De KING is volledig getest en gecertificeerd door een externe certificatie-instantie (aangemelde instantie). Dit in tegenstelling tot andere fabrikanten die 'zelfgecertificeerde' apparatuur leveren die bedoeld is voor gebruik in minder gevaarlijke explosieve omgevingen. Wanneer de apparatuur door een aangemelde instantie is gecertificeerd, wordt deze met het EX-symbool gemarkeerd om dit duidelijk aan te geven. De certificering van KING-spuittoestellen garandeert dus dat de apparatuur geschikt is voor gebruik in gevaarlijke omgevingen.

Neem contact op met een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco