EcoQuip 2 EQp-producten advies inzake probleemoplossing

Wij doen ons best om uw productgerelateerde vragen op een informatieve en begrijpelijke manier te beantwoorden. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen van onze klanten.

Veelgestelde vragen

 • Open het luchttoevoerventiel.
 • Zorg dat de luchtcompressor de minimale luchtstroom voor uw systeem kan leveren (zie Technische specificaties in de handleiding).
 • Zorg ervoor dat de luchtingangdrukmeter 6,8 - 10,3 bar (100 - 150 psi, 0,68 - 1,03 MPa) aangeeft.
 • Wanneer de meter geen 0,68 - 1,03 MPa (6,8 - 10,3 bar; 100 - 150 psi) aangeeft, controleer dan of de luchtcompressor juist is ingesteld.
 • Zorg ervoor dat de luchtinlaatfilters schoon zijn en vervang ze eventueel.
 • Systemen met watertanks:
  • Zorg dat de watertank vol is en het inlaatkogelventiel open staat.
  • Reinig of vervang het waterinlaatfilter indien nodig.
  • Controleer of alle fittingaansluitingen goed vastzitten.
 • Systemen met toevoeraansluiting onder druk:
  • Zorg ervoor dat de watertoevoeraansluiting is aangesloten en onder druk staat.
  • Controleer of de watertoevoer aan de vereiste druk- en stroomvereisten voldoet, zie Installatie van de apparatuur in de handleiding.
  • Controleer of alle fittingaansluitingen goed vastzitten.
  • Controleer bij de inlaatwaterdrukregelaar of de stroomrichting juist is (zie Onderdelen in de handleiding).
  • Controleer het roosterfilter van de inlaatwaterdrukregelaar op vuil en reinig waar mogelijk.
  • Vervang de regelaar als er geen materiaal door de regelaar stroomt.
  • Zorg ervoor dat de waterinlaatdrukregelaar niet wordt gebruikt bij toevoer via de aanzuigslang of een externe watertank.
 • Schakel de straalregelingsschakelaar uit.
 • Stel de luchtdrukregelaar bij de pompinlaat af totdat de meter van de luchtdrukregelaar van de pomp 3,4 bar (50 psi, 0,34 MPa) aangeeft.
 • Als dit niet lukt, controleer de luchtinlaatfilters en zorg dat de toevoerluchtdruk hoger is dan of gelijk aan 50 psi.
 • Als het probleem niet met de bovenstaande stappen kan worden opgelost, vervang dan de luchtdrukregelaar van de pomp.
 • Draai het 3-weg keuzeventiel in de stand WASH (wassen).
 • Controleer of de pomp afslaat.
 • Als de pomp nog steeds kruipt of niet wordt gevuld, zie handleiding 3A5023 voor onderhoud aan de pomp.
 • Zorg dat de pop-up schoon is en dat er geen vuil in het afdichtgebied van de O-ring aanwezig is.
 • Controleer of de pop-up goed is uitgelijnd in de gesloten stand (er mag geen ruimte tussen de O-ring en de pop-up zijn).
 • Verwijder de O-ring en zorg dat er geen vuil op de pakkingdrukker van de O-ring zit.
 • Vervang de O-ring en/of pop-up als deze zijn versleten.
 • Stel de waterdrukregelaar af totdat de drukmeter van het vat 12,75 bar (185 psi, 1,275 MPa) aangeeft.
 • Als dit niet mogelijk is, voer onderhoud aan de waterdrukregelaar uit (zie handleiding 309474).
 • Als u klaar bent met stralen, voert u de wasfunctie uit totdat alle schuurmiddel uit de straalslang is gespoeld (zie De wasfunctie gebruiken in de handleiding).
 • Draai het keuzeventiel naar UIT en blijf stralen met een gesloten kogelventiel voor schuurmiddel totdat de slang geen water meer bevat.
  • Deze stap is nodig om de binnenkant van de slang te drogen voor het opslaan.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit.
  • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
  • Sluit het luchttoevoerventiel voor de compressor en schakel daarna de compressor uit.
  • Zorg dat de toevoerdrukmeter 0 psi aangeeft en sluit daarna het luchttoevoerventiel.
  • Koppel de luchtinlaatslang van het systeem los.
  • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
  • Sluit het vul-/spoelventiel en koppel de drukwatertoevoer los.
  • Open de afvoerkraan van het vat totdat de vatdrukmeter 0 psi aangeeft.
 • Wanneer het vat onder druk staat, het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen) staat en het kogelventiel voor het schuurmiddel gesloten is, schakelt u de straalregelingsschakelaar in en controleert u of de pomp is afgeslagen.
 • Als de pompstang draait, vervang het kogelventiel voor het schuurmiddel.
 • Controleer of de pomp is afgeslagen terwijl het vat onder druk staat en het kogelventiel voor het schuurmiddel open is.
 • Als de pompstang draait, vervang de klemslang (zie De klemslang vervangen in de handleiding).
 • Sluit de vul-/spoelklep.
 • Stel de waterdrukregelaar in op 12,75 bar (185 psi, 1,275 MPa).
 • Als dit niet mogelijk is, voer onderhoud aan de waterdrukregelaar uit (zie handleiding 309474).
 • Vervang het drukontlastingsventiel als een fluitgeluid optreedt op of lager dan 12,75 bar (185 psi, 1,275 MPa).
 • Pas de straalregelaar aan zodat de gewenste druk wordt bereikt terwijl de straalbediening is ingeschakeld.
 • Zie het buizenschema in de handleiding.
 • Controleer op lekkage bij de aansluitpunten.
 • Reinig of vervang de instelbare straalluchtdrukregelaar.
 • Demonteer de hoofdluchtregelaar en controleer de onderdelen.
 • Vervang of repareer onderdelen wanneer dit nodig is. Zie Onderdelen in de handleiding.
 • Zorg dat de luchtcompressor de minimale luchtstroom voor uw systeem kan leveren (zie Technische specificaties in de handleiding voor meer informatie).
 • Zorg ervoor dat de luchtingangdrukmeter 6,8 - 10,3 bar (100 - 150 psi, 0,68 - 1,03 MPa) aangeeft.
 • Als de manometer niet 100 - 150 psi aangeeft controleert u de luchtcompressor op de juiste instelling (lees de handleiding van uw luchtcompressor, zie Bijbehorende handleidingen in de handleiding).
 • Stuur de straalregelingsschakelaar aan en controleer of het spoelventiel in het 4-weg solenoïdeventiel goed wordt aangestuurd.
  • Als er geen aansturing is, controleer de straalbedieningsschakelaar en dubbele leiding door de gele leiding bij de mannelijke snelkoppeling van de behuizing los te koppelen en de bedieningsschakelaar in te schakelen.
  • Als er geen lucht uit de fitting komt, controleer op signaallucht bij de straalbedieningsschakelaar.
  • Vervang de pneumatische straalbedieningsschakelaar als er geen signaallucht door het ventiel stroom als de hendel wordt ingedrukt.
 • Als de schakelaar goed werkt, controleer of de gele leiding in het bedieningskastje goed is aangesloten en er geen verstoppingen zijn.
 • Als de leiding schoon is, vervang de 4-weg solenoïde.
 • Sluit de apparatuur aan op de watertoevoer.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open het luchttoevoerventiel.
  • OPMERKING: Het systeem werkt uitsluitend wanneer het luchttoevoerventiel is geopend.
 • Vul het vat met water. Gebruik de vul-/spoelklep of een externe bron.
 • Open de afvoerkraan van het vat.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat.
 • Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Sluit de apparatuur aan op de watertoevoer.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open het luchttoevoerventiel.
  • OPMERKING: Het systeem werkt uitsluitend wanneer het luchttoevoerventiel is geopend.
 • Vul het vat met water. Gebruik de vul-/spoelklep of een externe bron.
 • Open de afvoerkraan van het vat.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat.
 • Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open de afvoerkraan van het vat om water uit het vat af te voeren.
  • OPMERKING: Zorg dat u voorbereid bent om het water op te vangen dat afgevoerd wordt uit het vat. Voer afgetapt materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat. Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Schakel de straalregelingsschakelaar in en controleer of het knijpventiel wordt aangestuurd.
 • Als er geen aansturing is, ontkoppel de oranje leiding bij het knijpventiel.
  • Als het knijpventiel opent en er bronlucht uit de oranje leiding komt, controleer dan of de leiding goed is geleid.
  • Als het knijpventiel niet open gaat, moet u het vervangen.
 • Als het knijpventiel opent en er geen bronlucht uit de leiding komt, controleer de dempers op het 4-weg ventiel op vuil.
  • Als er geen vuil aanwezig is, reinig of vervang het 4-weg ventiel.
 • Voer de procedure Afvoeren van het vat uit (in de handleiding) om zo veel mogelijk media en water te verwijderen.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit in de handleiding.
 • Koppel de slang voor het schuurmiddel los bij het bedieningskastje en koppel de straalslang los. Schijn met een zaklamp door de aansluiting van de straaluitlaat. Controleer de binnenkant van de klemslang en de uitlaat van het straalcircuit op vuil. Als er vuil of aangekoekte media wordt geconstateerd, verwijder dan de straalslang en slang voor het schuurmiddel, sluit deze weer aan en ga verder met stralen.
 • Verwijder de vattrechter voor toegang tot de binnenkant van het vat.
 • Indien zichtbaar, verwijder groot vuil en ga verder met stap 11. Indien er nog water en media in het vat aanwezig zijn en er geen vuil zichtbaar is, ga dan verder met stap 6.
 • Verwijder de slang voor het schuurmiddel uit het bedieningskastje en het vat bij de cam-lock-bevestigingen. Als de media vrij uit het vat stroomt, zit er vuil vast in de slang voor het schuurmiddel. Leeg de slang en plaats terug.
 • Als er nog steeds media in het vat zit, draai de klem los om het uitlaatspruitstuk te verwijderen.
 • Voel in het vat vanaf de uitlaat totdat u vuil voelt.
 • Verwijder het vuil, controleer de pakking en vervang deze bij beschadiging. Plaats het uitlaatspruitstuk terug en draai de klem vast tot 19,5 N•m (15 ft-lb).
  • OPMERKING: Als het vuil is verwijderd, moet de media vrij uit de vatuitlaat stromen. Het vat moet volledig worden gespoeld voordat het uitlaatspruitstuk kan worden geïnstalleerd. Voer verwijderd materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Sluit de sluit de slang voor het schuurmiddel aan bij de cam-lock-aansluitingen.
 • Inspecteer de pakkingen na de trechter en vervang ze waar nodig. Plaats de constructie van de vattrechter opnieuw.
 • Voer de procedure Afvoeren van het vat uit (in de handleiding) om zo veel mogelijk media en water te verwijderen.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit in de handleiding.
 • Koppel de slang voor het schuurmiddel los bij het bedieningskastje en koppel de straalslang los. Schijn met een zaklamp door de aansluiting van de straaluitlaat. Controleer de binnenkant van de klemslang en de uitlaat van het straalcircuit op vuil. Als er vuil of aangekoekte media wordt geconstateerd, verwijder dan de straalslang en slang voor het schuurmiddel, sluit deze weer aan en ga verder met stralen.
 • Verwijder de vattrechter voor toegang tot de binnenkant van het vat.
 • Indien zichtbaar, verwijder groot vuil en ga verder met stap 11. Indien er nog water en media in het vat aanwezig zijn en er geen vuil zichtbaar is, ga dan verder met stap 6.
 • Verwijder de slang voor het schuurmiddel uit het bedieningskastje en het vat bij de cam-lock-bevestigingen. Als de media vrij uit het vat stroomt, zit er vuil vast in de slang voor het schuurmiddel. Leeg de slang en plaats terug.
 • Als er nog steeds media in het vat zit, draai de klem los om het uitlaatspruitstuk te verwijderen.
 • Voel in het vat vanaf de uitlaat totdat u vuil voelt.
 • Verwijder het vuil, controleer de pakking en vervang deze bij beschadiging. Plaats het uitlaatspruitstuk terug en draai de klem vast tot 19,5 N•m (15 ft-lb).
  • OPMERKING: Als het vuil is verwijderd, moet de media vrij uit de vatuitlaat stromen. Het vat moet volledig worden gespoeld voordat het uitlaatspruitstuk kan worden geïnstalleerd. Voer verwijderd materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Sluit de sluit de slang voor het schuurmiddel aan bij de cam-lock-aansluitingen.
 • Inspecteer de pakkingen na de trechter en vervang ze waar nodig. Plaats de constructie van de vattrechter opnieuw.
 • Zet met de straalgreep het vat onder druk en wacht totdat de pomp afslaat.
 • Als de drukmeter van het vat geen waarde van 12,75 bar (185 psi, 1,275 MPa) bereikt, kijk dan bij “Kan het vat niet met water vullen of onder druk zetten” in deze tabel.
 • Zorg dat de luchtcompressor de minimale luchtstroom voor uw systeem kan leveren (zie Technische specificaties in de handleiding voor meer informatie).
 • Zorg ervoor dat de luchtingangdrukmeter 6,8 - 10,3 bar (100 - 150 psi, 0,68 - 1,03 MPa) aangeeft.
 • Als de manometer niet 100 - 150 psi aangeeft controleert u de luchtcompressor op de juiste instelling (lees de handleiding van uw luchtcompressor, zie Bijbehorende handleidingen in de handleiding).
 • Demonteer de hoofdluchtregelaar en controleer deze op verstopping. 
 • Vervang of repareer onderdelen wanneer dit nodig is (zie Onderdelen in de handleiding).
 • Stuur de straalregelingsschakelaar aan en controleer of het spoelventiel in het 4-weg solenoïdeventiel goed wordt aangestuurd.
  • Als er geen aansturing is, controleer de straalbedieningsschakelaar en dubbele leiding door de gele leiding bij de mannelijke snelkoppeling van de behuizing los te koppelen en de bedieningsschakelaar in te schakelen.
  • Als er geen lucht uit de fitting komt, controleer op signaallucht bij de straalbedieningsschakelaar.
  • Vervang de pneumatische straalbedieningsschakelaar als er geen signaallucht door het ventiel stroom als de hendel wordt ingedrukt.
 • Als de schakelaar goed werkt, controleer of de gele leiding in het bedieningskastje goed is aangesloten en er geen verstoppingen zijn.
 • Als de leiding schoon is, vervang de 4-weg solenoïde.
 • Zorg dat de compressor goed werkt en voldoende perslucht levert.
 • Zie Technische specificaties in de handleiding voor meer informatie.
 • Demonteer de hoofdluchtregelaar en controleer deze op verstopping.
 • Vervang of repareer onderdelen wanneer dit nodig is (zie Onderdelen in de handleiding).
 • Stuur de straalregelingsschakelaar aan en controleer of het spoelventiel in het 4-weg solenoïdeventiel goed wordt aangestuurd.
  • Als er geen aansturing is, controleer de straalbedieningsschakelaar en dubbele leiding door de gele leiding bij de mannelijke snelkoppeling van de behuizing los te koppelen en de bedieningsschakelaar in te schakelen.
  • Als er geen lucht uit de fitting komt, controleer op signaallucht bij de straalbedieningsschakelaar.
  • Vervang de pneumatische straalbedieningsschakelaar als er geen signaallucht door het ventiel stroom als de hendel wordt ingedrukt.
 • Als de schakelaar goed werkt, controleer of de gele leiding in het bedieningskastje goed is aangesloten en er geen verstoppingen zijn.
 • Als de leiding schoon is, vervang de 4-weg solenoïde.
 • Zorg dat de luchtcompressor de minimale luchtstroom voor uw systeem kan leveren (zie Technische specificaties in de handleiding).
 • Zorg ervoor dat de luchtingangdrukmeter 6,8 - 10,3 bar (100 - 150 psi, 0,68 - 1,03 MPa) aangeeft.
 • Als de manometer niet 100 - 150 psi aangeeft, controleert u de luchtcompressor op de juiste instelling (lees de handleiding van uw luchtcompressor, zie Bijbehorende handleidingen in de handleiding).
 • Zorg ervoor dat de luchtinlaatfilters schoon zijn en vervang ze eventueel.
 • Als u klaar bent met stralen, voert u de wasfunctie uit totdat alle schuurmiddel uit de straalslang is gespoeld (zie De wasfunctie gebruiken, pagina 16).
 • Draai het keuzeventiel naar UIT en blijf stralen met een gesloten kogelventiel voor schuurmiddel totdat de slang geen water meer bevat. Deze stap is nodig om de binnenkant van de slang te drogen voor het opslaan.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Sluit het luchttoevoerventiel voor de compressor en schakel daarna de compressor uit.
 • Zorg dat de toevoerdrukmeter 0 psi aangeeft en sluit daarna het luchttoevoerventiel.
 • Koppel de luchtinlaatslang van het systeem los.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Sluit het vul-/spoelventiel en koppel de drukwatertoevoer los.
 • Open de afvoerkraan van het vat totdat de vatdrukmeter 0 psi aangeeft.
 • Sluit de apparatuur aan op de watertoevoer.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open het luchttoevoerventiel.
  • OPMERKING: Het systeem werkt uitsluitend wanneer het luchttoevoerventiel is geopend.
 • Vul het vat met water. Gebruik de vul-/spoelklep of een externe bron.
 • Open de afvoerkraan van het vat.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat.
 • Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open de afvoerkraan van het vat om water uit het vat af te voeren.
  • OPMERKING: Zorg dat u voorbereid bent om het water op te vangen dat afgevoerd wordt uit het vat. Voer afgetapt materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat. Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Verwijder de spuitmond en controleer deze op verstoppingen, afzettingen of schade.
 • Vervang indien nodig.
 • Voer de procedure Afvoeren van het vat uit (in de handleiding) om zo veel mogelijk media en water te verwijderen.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit in de handleiding.
 • Koppel de slang voor het schuurmiddel los bij het bedieningskastje en koppel de straalslang los. Schijn met een zaklamp door de aansluiting van de straaluitlaat. Controleer de binnenkant van de klemslang en de uitlaat van het straalcircuit op vuil. Als er vuil of aangekoekte media wordt geconstateerd, verwijder dan de straalslang en slang voor het schuurmiddel, sluit deze weer aan en ga verder met stralen.
 • Verwijder de vattrechter voor toegang tot de binnenkant van het vat.
 • Indien zichtbaar, verwijder groot vuil en ga verder met stap 11. Indien er nog water en media in het vat aanwezig zijn en er geen vuil zichtbaar is, ga dan verder met stap 6.
 • Verwijder de slang voor het schuurmiddel uit het bedieningskastje en het vat bij de cam-lock-bevestigingen. Als de media vrij uit het vat stroomt, zit er vuil vast in de slang voor het schuurmiddel. Leeg de slang en plaats terug.
 • Als er nog steeds media in het vat zit, draai de klem los om het uitlaatspruitstuk te verwijderen.
 • Voel in het vat vanaf de uitlaat totdat u vuil voelt.
 • Verwijder het vuil, controleer de pakking en vervang deze bij beschadiging. Plaats het uitlaatspruitstuk terug en draai de klem vast tot 19,5 N•m (15 ft-lb).
  • OPMERKING: Als het vuil is verwijderd, moet de media vrij uit de vatuitlaat stromen. Het vat moet volledig worden gespoeld voordat het uitlaatspruitstuk kan worden geïnstalleerd. Voer verwijderd materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Sluit de sluit de slang voor het schuurmiddel aan bij de cam-lock-aansluitingen.
 • Inspecteer de pakkingen na de trechter en vervang ze waar nodig. Plaats de constructie van de vattrechter opnieuw.
 • Sluit de vul-/spoelklep.
 • De media is te fijn, gebruik een grover media.
 • Verlaag de straaldruk en controleer de hoeveelheid stof weer.
 • Gebruik waar mogelijk schurende materialen van minimaal 40 mesh.
 • Verlaag anders het CPM-instelpunt totdat het patroon verbetert.
 • Sluit de apparatuur aan op de watertoevoer.
 • Sluit het straalmiddelkogelventiel.
 • Draai het keuzeventiel naar OFF (uit).
 • Open het luchttoevoerventiel.
  • OPMERKING: Het systeem werkt uitsluitend wanneer het luchttoevoerventiel is geopend.
 • Vul het vat met water. Gebruik de vul-/spoelklep of een externe bron.
 • Open de afvoerkraan van het vat.
 • Voeg schurende materialen toe (zie Technische specificaties in de handleiding voor informatie over capaciteit).
 • Sluit de stortklep van het vat.
 • Open de vul-/spoelklep totdat het water boven de pop-up-afdichting komt en trek dan de pop-up-hendel omhoog om het vat onder druk te zetten.
 • Sluit de vul-/spoelklep zodra het vat onder druk staat.
  • OPMERKING: Als er een drukloze watertoevoer wordt gebruikt, vul het vat in de stand BLAST met water of gebruik een externe bron.
 • Draai het keuzeventiel naar WASH totdat de pomp stopt met werken om de lucht uit de spoelleiding te verwijderen.
 • Zet het keuzeventiel in de stand BLAST (stralen).
 • Open de doseerkraan voor het schuurmiddel 1/4 slag.
 • Controleer via de vatdrukmeter of het vat onder druk staat.
 • Als het vat niet onder druk staat, trek de pop-up-hendel omhoog terwijl de pomp in werking is.
 • Schakel de straalbedieningsschakelaar in en stel de straalluchtdruk in op de gewenste druk.
 • Open het straalmiddelkogelventiel.
 • Stel tijdens het stralen het doseerventiel voor schuurmiddel in totdat de gewenste productie wordt bereikt.
  • OPMERKING: Het kan 1 tot 2 minuten duren tot het schuurmiddel het mondstuk bereikt.
 • Sluit de vul-/spoelklep.
 • Verwijder de wasleiding en verwijder het vuil.
 • Voer de procedure Afvoeren van het vat uit (in de handleiding) om zo veel mogelijk media en water te verwijderen.
 • Voer de drukontlastingsprocedure uit in de handleiding.
 • Koppel de slang voor het schuurmiddel los bij het bedieningskastje en koppel de straalslang los. Schijn met een zaklamp door de aansluiting van de straaluitlaat. Controleer de binnenkant van de klemslang en de uitlaat van het straalcircuit op vuil. Als er vuil of aangekoekte media wordt geconstateerd, verwijder dan de straalslang en slang voor het schuurmiddel, sluit deze weer aan en ga verder met stralen.
 • Verwijder de vattrechter voor toegang tot de binnenkant van het vat.
 • Indien zichtbaar, verwijder groot vuil en ga verder met stap 11. Indien er nog water en media in het vat aanwezig zijn en er geen vuil zichtbaar is, ga dan verder met stap 6.
 • Verwijder de slang voor het schuurmiddel uit het bedieningskastje en het vat bij de cam-lock-bevestigingen. Als de media vrij uit het vat stroomt, zit er vuil vast in de slang voor het schuurmiddel. Leeg de slang en plaats terug.
 • Als er nog steeds media in het vat zit, draai de klem los om het uitlaatspruitstuk te verwijderen.
 • Voel in het vat vanaf de uitlaat totdat u vuil voelt.
 • Verwijder het vuil, controleer de pakking en vervang deze bij beschadiging. Plaats het uitlaatspruitstuk terug en draai de klem vast tot 19,5 N•m (15 ft-lb).
  • OPMERKING: Als het vuil is verwijderd, moet de media vrij uit de vatuitlaat stromen. Het vat moet volledig worden gespoeld voordat het uitlaatspruitstuk kan worden geïnstalleerd. Voer verwijderd materiaal altijd af volgens de geldende nationale, provinciale en plaatselijke voorschriften.
 • Sluit de sluit de slang voor het schuurmiddel aan bij de cam-lock-aansluitingen.
 • Inspecteer de pakkingen na de trechter en vervang ze waar nodig. Plaats de constructie van de vattrechter opnieuw.

Graco