Gusmer H20/35 advies inzake probleemoplossing

Wij doen ons best om uw productgerelateerde vragen op een informatieve en begrijpelijke manier te beantwoorden. Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen van onze klanten.

Veelgestelde vragen

 • Controleer de positie van het relais. 
  • Als het relais in de onderste stand staat, controleer dan de motor. 
  • Als het relais in de bovenste stand staat, controleer dan de bedrading.
 • Controleer de bedrading tussen de volgende componenten:
  • Motoraansluitdoos en CB4
  • Draden op zekeringen F1 en F2
  • RLY2 en hoofdschakelaar
 • Controleer of de bedrading correct is en of de isolatie intact is. 
 • Reset CB4 binnen de elektrische behuizing.
 • Controleer of alle VTS-aansluitingen goed vastzitten en of de pennen van de connectoren schoon zijn. Koppel de VTS-draden over de hele lengte van de slang los en sluit ze weer aan nadat u eventueel vuil hebt verwijderd.
 • De VTS moet dicht bij het uiteinde van de slang in dezelfde omgeving als het pistool worden geïnstalleerd. Controleer de VTS-installatie. Zie Reparatie vloeistof temperatuursensor (VTS) in de handleiding.
 • Druk voedingspomp is te laag. Pas de druk aan om minimaal 7 bar (100 psi, 0,7 MPa) te behouden.
 • De vloeistof is te dik. Raadpleeg uw materiaalleverancier voor de aanbevolen vloeistoftemperatuur om een viscositeit van 250 tot -1500 centipoise te behouden
 1. Controleer de goede werking van elke benaderingsschakelaar.
  • Verwijder de kap aan de voorzijde.
  • Controleer bij uitgeschakelde motor dat het indicatielampje op elk van de benaderingsschakelaars gaat branden als een metalen voorwerp, zoals de steel van een schroevendraaier bij het vlak van de schakelaar komt.
  • Als de lampjes aangaan, dan zijn de benaderingsschakelaars en de bedrading waarschijnlijk in orde. Ga dan verder naar stap 2. Ga verder bij stap 6 als de lampjes niet gaan branden.
 2. Controleer dat de benaderingsschakelaars, de console van de schakelaars en de schakelplaat stevig gemonteerd en niet beschadigd zijn.
 3. Controleer de afstand tussen de benaderingsschakelaars en de schakelplaat.
  • Parkeer de pomp.
  • Controleer dat de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de A-zijde van de pomp zit, 0,5 tot 1,5 slag weggedraaid is van direct contact met de schakelplaat.
  • Maak de kabel los van de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de B-zijde van de pomp zit. Laat de pomp werken totdat de schakelplaat zich boven de benaderingsschakelaar aan de B-zijde bevindt. Schakel vervolgens de motor/pomp uit. 
  • Controleer dat de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de B-zijde van de pomp zit, 0,5 tot 1,5 slag weggedraaid is van direct contact met de schakelplaat. 
  • Sluit de kabel van de benaderingsschakelaar aan de B-zijde weer aan.
 4. Controleer de werking van het richtingsventiel.
  • Controleer de bedrading binnen het deksel van de richtingsklep. Zie Elektrische schema's in de handleiding.
  • Tijdens bedrijf moeten de richtingsindicatorlampjes op het richtingsventiel aangeven welke zijde van de klep open is.
  • Zet de motor aan en laat de pomp afslaan op de laagst mogelijke druk (compensatorknop zo ver mogelijk linksom gedraaid). De pomp beweegt in A- of B-richting totdat de drukinstelling bereikt is.
  • Kijk naar de richtingsindicatorlampjes op het richtingsventiel op het deksel van het richtingsventiel om te weten welke solenoïde actief is. Meet en controleer de spanning over de aansluitingen van het ventiel: deze moet tussen 200 en 240 VAC liggen. Zie Elektrische schema’s in de handleiding en de onderstaande pomppositietabel om te weten op welke terminals gemeten moet worden.
  • Activeer elke benaderingsschakelaar door die met de schacht van een schroevendraaier te naderen en controleer dat elke solenoïde binnen het richtingsventiel werkt zoals beschreven in de pomppositietabel.
  • Als een of beide zijden niet goed werken, controleer dan eerst aan de hand van de pomppositietabel de bedrading naar het richtingsventiel volgens de Elektrische schema's in de handleiding of vervang het richtingsventiel.
 5. Als geen van de voorgaande oorzaken van toepassing blijkt, kunt u nog controleren op een losse bout van de zuigerpakking. De zuiger komt dan in contact met de binnenkant van de inlaatflens van de pomp, voordat de schakelplaat de naderingsschakelaar activeert. Zet de eenheid uit en demonteer de betreffende pomp voor reparatie.
 6. Na stap 1, als de indicatorlampjes van de benaderingsschakelaars niet oplichten:
  • Controleer of de kabel of aansluitingen van de naderingsschakelaars niet los zitten. Controleer dat de kabelaansluitingen van de naderingsschakelaars goed vast zitten en dat er geen olie of andere vervuiling aan de binnenkant zit.
  • Verwissel de kabels naar de naderingsschakelaars om te zien of het probleem bij de schakelaar blijft of de kabel volgt. Vervang de kabel of de schakelaar, al naar gelang wat defect is.
 • Het Gusmer-doseerapparaat vereist standaard 2-componenten verwarmde slangen met thermokoppel.
 • Controleer de VTS. Zie Reparatie vloeistof temperatuursensor (VTS) in de handleiding.
 • De VTS moet dicht bij het uiteinde van de slang in dezelfde omgeving als het pistool worden geïnstalleerd. Controleer de VTS-installatie. Zie Reparatie vloeistof temperatuursensor (VTS) in de handleiding.
 • Controleer de aansluiting. Herstellen waar nodig.
 • Reset onderbrekers CB3 en CB5. Zie Elektrische behuizing in de handleiding.
 • Schakel de slangverwarmingszone in.
 • Controleer de instelpunten. Indien nodig verhogen.
 • Verhoog de A- en B-richttemperaturen. De slang is ontworpen om de temperatuur te behouden, niet om deze te verhogen.
 • A- en B-richttemperaturen verhogen om de vloeistoftemperatuur te verhogen en deze stabiel te houden.
 • Kleinere mengkamer gebruiken. De druk verlagen.
 • Wacht totdat de slang voldoende is opgewarmd voordat u begint met spuiten.
 • Controleer de netspanning. Een lage lijnspanning vermindert aanzienlijk de stroom die beschikbaar is voor het verwarmingssysteem van de slang, hetgeen een invloed heeft op langere slangen.
 • Plaats de slangen in een warmere omgeving of laat verwarmde vloeistof door de slang circuleren.
 • Controleer de VTS. Zie Reparatie vloeistof temperatuursensor (VTS) in de handleiding.
 • Controleer de netspanning. Een lage lijnspanning vermindert aanzienlijk de stroom die beschikbaar is voor het verwarmingssysteem van de slang, hetgeen een invloed heeft op langere slangen.
 • De instelling van de kraan op de transformator afstemmen op de gebruikte slanglengte.
 • Controleer de primaire verwarmers op een probleem met een thermokoppel of defect element aangesloten op het thermokoppel. Zie Elektrische schema's in de handleiding.
 • Controleer of alle VTS-aansluitingen goed vastzitten en of de pennen van de connectoren schoon zijn. Koppel de bedrading van de thermokoppel los en sluit deze opnieuw aan, verwijder al het vuil.
 • Bedek de slangen of verplaats het systeem naar een locatie met een lagere omgevingstemperatuur.
 • De instelling van de kraan op de transformator afstemmen op de gebruikte slanglengte.
 • Controleer de rotatie van de elektromotor. Zowel de motor als de hydraulische pomp moeten linksom draaien gezien vanaf het uiteinde van de as. Als de rotatie verkeerd is, draait u de kabels L1 en L2 om. Zie Stroom aansluiten in de handleiding.
 • Controleer met een peilstok of het hydraulisch reservoir goed gevuld is. Zie Preventief onderhoudsschema in de handleiding.
 • Controleer of de inlaatfitting goed vastgedraaid is, zodat er geen lucht in de pompinlaat lekt.
 • Om de pomp te vullen, laat u de eenheid draaien op de laagste drukinstelling en verhoogt u dan langzaam de druk. In sommige gevallen kan het nodig zijn om het motordeksel en de aandrijfriem te verwijderen om de hydraulische pomp handmatig te draaien (linksom). Draai de riemschijf van de ventilator met de hand. Controleer het oliedebiet door het oliefilter weg te nemen om de stroming in het filterverdeelstuk te bekijken. Plaats het oliefilter opnieuw. Bedien de eenheid niet zonder een juist geplaatst oliefilter.
 • Als het geluid langer dan 30 seconden aanhoudt, schakelt u de motor uit door de motorvermogenschakelaar (c36) in de stand OFF (uit) te zetten. Controleer of de inlaatfittingen goed zijn vastgedraaid en of de pomp niet is leeggelopen.
 • Controleer of het reservoir goed is onderhouden. 
 • Zorg voor een betere ventilatie om de warmte op efficiëntere wijze af te voeren.
 • De motor moet linksom werken vanaf het uiteinde van de riemschijf.
 • Controleer of de motor goed is bedraad volgens het schema in de aansluitdoos van de motor.
 • Controleer de staat van de aandrijfriem. 
 • Vervang indien gebroken.
 • Verhoog de A- en B-richttemperaturen. De slang is ontworpen om de temperatuur te behouden, niet om ze te verhogen.
 • Controleer het instelpunt. Indien nodig verhogen om warm te houden.
 • Kleinere mengkamer gebruiken. De druk verlagen.
 • Installeer VTS. Raadpleeg de handleiding van de verwarmde slang voor instructies.
 • Controleer de aansluiting. Herstellen waar nodig.
 • Plaats de slangen in een warmere omgeving of verhoog de A- en B-richttemperaturen.
 • De instelling van de kraan op de transformator afstemmen op de gebruikte slanglengte. 
 • Het systeem is beperkt tot 310 voet (94,5 m).
 • Reinig het pistool. Zie de handleiding van uw pistool.
 • Vergroot vloeistoftoevoer naar doseerpomp:
  • Gebruik 2:1 of meer toevoerpomp
  • Gebruik een toevoerslang met minstens 19 mm (3/4 inch) binnenmaat, zo kort als praktisch werkbaar
 • De vloeistof is te dik. Raadpleeg uw materiaalleverancier voor de aanbevolen vloeistoftemperatuur om een viscositeit van 250 tot -1500 centipoise te behouden
 • Reinig het scherm van het inlaatfilter.
 • Versleten klepkogel/zitting of pakking van de pompinlaat. Vervang de pomp.
 • Verwijder de retourleiding en bepaal of er nog stroming is in SPUIT modus.
 • Controleer of de verwarmer en de drukontlastingsventielenzijn aangesloten. Duidelijk.
 • Vervang de breukplaat door een nieuwe; niet vervangen door een buisplug.
 • Controleer de druk van de voedingspomp en stel deze in op minimaal 7 bar (100 psi, 0,7 MPa).
 • Controleer op lekken in het systeem. 
 • Als er geen lekken zijn, stel dan de drukbalansregelaar hoger in.
 • Bepaal de oorzaak van de drukonbalans. Corrigeer het probleem. Zie Druk-/Materiaalonbalans in de handleiding.
 • Zet de drukbalansschakelaar in de stand OFF/RESET (uit/resetten).
 • Controleer de thermokoppelverbindingen en de draad op beschadigingen. Vervang indien nodig.
 • Schroef de ringmoer los.
 • Druk de thermokoppeldraad in zodat de punt in contact komt met het verwarmingselement.
 • Houd de punt van het thermokoppel tegen het verwarmingselement en schroef de ringmoer 1/4 slag vast.
 • Zie Verwarmingselement vervangen in de handleiding.
 • Als er een storing optreedt in het signaal van het thermokoppel, zal de regelaar van het thermokoppel de werking van de verwarmers verhinderen.
 • Als dit gebeurt, vervang dan het thermokoppel. Zie Thermokoppel vervangen in de handleiding.
 • Controleer op een weerstand van 4-6 ohm tussen de paarse en rode draden op de temperatuurregelaar. Er zou een meting van oneindigheid moeten zijn tussen de aarddraad en de paarse draad.
 • Schakel de verwarmingszones in.
 • Controleer CB1 voor A-kant verwarmer en CB2 voor B-kant verwarmer.
 • Terwijl het rode lampje van de temperatuurregelaar brandt, meet u de spanning (5 VDC) tussen T3 en T4 op SSR.
 • Terwijl het rode lampje van de temperatuurregelaar brandt, meet u de lijnspanning (230 V) tussen T2 van het relais van de verwarmingsregelaar en T2 van de SSR.
 • Als het probleem door het testen niet wordt vastgesteld, vervang dan de SSR.
 • De twee primaire verwarmingsregelaars zijn onderling uitwisselbaar.
 • Om te testen op een defecte regelaar, schakelt u de hoofdschakelaar uit en ontkoppelt u de inkomende stroom.
 • Vervang de verdachte regelaar en voer een nieuwe test uit.
 • Als dit gebeurt, vervang dan het thermokoppel. Zie Thermokoppel vervangen in de handleiding.
 • Controleer op een weerstand van 4-6 ohm tussen de paarse en rode draden op de temperatuurregelaar.
 • Er zou een meting van oneindigheid moeten zijn tussen de aarddraad en de paarse draad.
 • Het thermokoppel moet contact maken met het verwarmingspatroon.
 • De verwarmingspatroon moet goed functioneren.
 • Het niet-voldoen aan een van deze voorwaarden kan leiden tot een onregelmatige temperatuurregeling en mogelijke oververhitting. Om de positie van het thermokoppel te controleren, zie Thermokoppel vervangen in de handleiding.
 • Zie Primaire verwarmer vervangen in de handleiding.
 • Kijk op de manometers om te zien welke pomp druk verliest.
 • Bepaal waar de pomp is vastgelopen door het richtingsindicatorlampje (c35) te controleren.
 • Repareer het ventiel. Zie de pomphandleiding.
 • Open de vloeistofslang om de verstopping te verwijderen of gebruik een slang met een grotere binnenmaat.
 • Controleer de druk van de voedingspomp en stel deze in op minimaal 7 bar (100 psi, 0,7 MPa).

OPMERKING: Voor diagnostische doeleinden is het mogelijk om het richtingsventiel handmatig over te nemen door met een kleine schroevendraaier de knop in het centrum van de betreffende eindstop van het richtingsventiel in te drukken. Het indrukken van de knop in de rechtse eindstop moet de pomp naar rechts doen bewegen. Het indrukken van de linkse knop moet de pomp naar links doen bewegen.

 1. Controleer de goede werking van elke benaderingsschakelaar.
  • Verwijder de kap aan de voorzijde.
  • Controleer bij uitgeschakelde motor dat het indicatielampje op elk van de benaderingsschakelaars gaat branden als een metalen voorwerp, zoals de steel van een schroevendraaier bij het vlak van de schakelaar komt.
  • Als de lampjes aangaan, dan zijn de benaderingsschakelaars en de bedrading waarschijnlijk in orde. Ga dan verder naar stap 2. Ga verder bij stap 6 als de lampjes niet gaan branden.
 2. Controleer dat de benaderingsschakelaars, de console van de schakelaars en de schakelplaat stevig gemonteerd en niet beschadigd zijn.
 3. Controleer de afstand tussen de benaderingsschakelaars en de schakelplaat.
  • Parkeer de pomp.
  • Controleer dat de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de A-zijde van de pomp zit, 0,5 tot 1,5 slag weggedraaid is van direct contact met de schakelplaat.
  • Maak de kabel los van de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de B-zijde van de pomp zit. Laat de pomp werken totdat de schakelplaat zich boven de benaderingsschakelaar aan de B-zijde bevindt. Schakel vervolgens de motor/pomp uit. 
  • Controleer dat de benaderingsschakelaar die het dichtst bij de B-zijde van de pomp zit, 0,5 tot 1,5 slag weggedraaid is van direct contact met de schakelplaat. 
  • Sluit de kabel van de benaderingsschakelaar aan de B-zijde weer aan.
 4. Controleer de werking van het richtingsventiel.
  • Controleer de bedrading binnen het deksel van de richtingsklep. Zie Elektrische schema's in de handleiding.
  • Tijdens bedrijf moeten de richtingsindicatorlampjes op het richtingsventiel aangeven welke zijde van de klep open is.
  • Zet de motor aan en laat de pomp afslaan op de laagst mogelijke druk (compensatorknop zo ver mogelijk linksom gedraaid). De pomp beweegt in A- of B-richting totdat de drukinstelling bereikt is.
  • Kijk naar de richtingsindicatorlampjes op het richtingsventiel op het deksel van het richtingsventiel om te weten welke solenoïde actief is. Meet en controleer de spanning over de aansluitingen van het ventiel: deze moet tussen 200 en 240 VAC liggen. Zie Elektrische schema’s in de handleiding en de onderstaande pomppositietabel om te weten op welke terminals gemeten moet worden.
  • Activeer elke benaderingsschakelaar door die met de schacht van een schroevendraaier te naderen en controleer dat elke solenoïde binnen het richtingsventiel werkt zoals beschreven in de pomppositietabel.
  • Als een of beide zijden niet goed werken, controleer dan eerst aan de hand van de pomppositietabel de bedrading naar het richtingsventiel volgens de Elektrische schema's in de handleiding of vervang het richtingsventiel.
 5. Als geen van de voorgaande oorzaken van toepassing blijkt, kunt u nog controleren op een losse bout van de zuigerpakking. De zuiger komt dan in contact met de binnenkant van de inlaatflens van de pomp, voordat de schakelplaat de naderingsschakelaar activeert. Zet de eenheid uit en demonteer de betreffende pomp voor reparatie.
 6. Na stap 1, als de indicatorlampjes van de benaderingsschakelaars niet oplichten:
  • Controleer of de kabel of aansluitingen van de naderingsschakelaars niet los zitten. Controleer dat de kabelaansluitingen van de naderingsschakelaars goed vast zitten en dat er geen olie of andere vervuiling aan de binnenkant zit.
  • Verwissel de kabels naar de naderingsschakelaars om te zien of het probleem bij de schakelaar blijft of de kabel volgt. Vervang de kabel of de schakelaar, al naar gelang wat defect is.

Graco