ToughTek F680e onderhoudsschema

Onderhoudsschema

 • Spoel het systeem door.
 • Ontlast de druk. Zie
 • Reinig de materiaalhouder met een schuurspons. 
  • Aanbevolen wordt om de buitenzijde van het spuittoestel schoon te maken met een doek met water.
 • Controleer slangen, buizen en koppelingen op slijtage, beschadiging en lekkages. 
 • Draai alle materiaalkoppelingen vóór elk gebruik aan.
 • Controleer en vervang camlock-pakkingen indien noodzakelijk.
 • Controleer het hydraulische oliepeil en vul dit zo nodig bij.
 • Controleer het oliepeil in de compressor en vul dit zo nodig bij. 
  • Compressorolie moet na 50 uur (inbreken) en elke 200 uur na de eerste olieverversing worden vervangen. 
  • Als de compressorolie donkerzwart is en bezinksel vertoont voordat de periode van 200 uur voorbij is, moet de olie worden vervangen.
  • Als de rode stip op het kijkglas van de compressor zichtbaar is, voeg dan olie toe.
 • Controleer de hydraulische en vloeistofleidingen op lekkage.
 • Controleer de vloeistofafvoer/het spoelventiel op juiste werking. 
  • Reinig/spoel het ventiel indien nodig.
 • Controleer het niveau van TSL (halspakkingvloeistof) in de verdringerpomppakkingmoer. 
  • Vul de moer indien nodig. 
  • Laat TSL in de moer zitten om te voorkomen dat materiaal zich ophoopt op de zuigerstang, dat pakkingen te snel slijten en om corrosie van de pomp te voorkomen.
 • Als u in een ongebruikelijk stoffige omgeving werkt, moet u het filter dagelijks controleren en zo nodig vervangen.
1493218096848.png
 • Verwijder het deksel van het luchtfilter van de compressor en reinig het element. 
  • Vervang het element indien nodig.
 • Controleer het hydraulische vloeistofpeil wekelijks met behulp van een peilstok. 
  • Het vloeistofpeil moet tussen de markeringen op de peilstok liggen. 
  • Vul indien nodig bij met goedgekeurde hydraulische vloeistof (zie Technische specificaties in de handleiding). 
  • Als de vloeistof donker van kleur is, wordt het tijd om vloeistof en filter te vervangen. 
 • Bij eerste ingebruikneming van een nieuwe eenheid moet de inloopolie vervangen worden na de eerste 250 gebruiksuren of binnen 3 maanden, naargelang wat het eerst bereikt wordt. 
 • Zie de onderstaande tabel voor de aanbevolen frequentie van olieverversing.
1493218337714.png
 • Reinig het voorfilter en de geluiddemper van het ventiel voor luchtdrukontlasting van de luchtcompressor. 
 • Vervang het ventiel voor luchtdrukontlasting (onderdeel 17H606) en de geluiddemper (onderdeel 120206) indien nodig.
 • Controleer het slijtageniveau van de riem. 
 • Vervang indien nodig.
 • Laat, om roest te voorkomen, nooit water of vloeistof op waterbasis een nacht in de pomp staan.
 • Achtergebleven materiaal op de halspakking kan uitdrogen en de afdichting beschadigen.
 • Stop de pomp altijd op de onderzijde van de slag om schade aan de halspakking te voorkomen.
 • Spoel de pomp altijd door voor de vloeistof op de verdringerstang opdroogt.
  • Eerst spoelen met water, dan met olie. 
  • Ontlast de druk, maar laat de olie in de pomp zitten om de onderdelen tegen corrosie te beschermen.
 • Het blootstellen van de motor en/of de bediening aan water kan leiden tot schade en mogelijke uitval van de motor.
 • Sla de pomp niet buiten op.
 • Spuit geen water rechtstreeks in de motorventilator.

Graco