ToughTek MP20, MP40 advies inzake probleemoplossing

Veelgestelde vragen

 • Draai de stator aan om een geschikte pompdruk te bereiken.
 • Maak de stator los om een geschikte pompdruk te bereiken.
 • Draai de stator vast. 
 • Als de lage uitvoer aanhoudt, vervang dan de stator.
 • Draai de stator vast. 
 • Als de lage uitvoer aanhoudt, vervang dan de stator.
 • Reinig of vervang de materiaalslang.
 • Reinig of vervang de applicator of tip.
 • Verminder de slanglengte en/of vergroot de diameter.
 • Draai de statorbouten gelijkmatig los om de druk te verminderen. 
 • Als de pomp nog steeds niet werkt als de bouten loszitten, moet de aandrijfschroef (JS) worden vastgezet om de statormof verder te openen. 
 • Dit zou de druk voldoende moeten verminderen om de pomp te laten draaien. 
 • Draai de statorbouten opnieuw aan zodra de pomp draait om de juiste pompdruk te bereiken.
1493242307335.png
 • Zet de stroomschakelaar op OFF (uit) en wacht een minuut tot de VFD is gereset. 
 • Zie "VFD-overbelastingsfout" voor mogelijke oorzaken.
 • Reinig of vervang de slang of de applicator.
 • Reinig of vervang de pompconstructie.
 • Stel de uitvoer van de luchtondersteunde luchtdruk op de applicator in.
 • Voer onderhoud uit aan de spuitapplicator (zie handleiding applicator).
 • Voeg afwasmiddel of een gladde zeep toe aan het water.
 • Voeg materiaal toe aan de materiaalhouder of schakel de pomp uit.
 • Vul de materiaalhouder en de vulpomp bij met materiaal.
 • Verdun en meng het materiaal grondig tot een lagere viscositeit indien dit wordt toegestaan door de leverancier van het materiaal.
 • Gebruik een vulvloeistof voor het pompsysteem (afwasmiddel of gladde zeep) om het systeem te bevochtigen.
 • Verklein de lengte en/of vergroot de diameter van de slang.
 • Controleer de aansluitingen in de elektrische behuizing.
 • Controleer de juiste voedingsspanning op de ontkoppeling- en VFD-terminals L1, L2, L3.
 • Zet de stroomschakelaar op OFF (uit) en wacht een minuut tot de VFD is gereset. 
 • Laat de motor afkoelen als de omstandigheden zich regelmatig voordoen.
 • Zie het hoofdstuk "VFD-overbelastingsfout" voor mogelijke oorzaken.
 • Verminder de motorbelasting.
 • Verlaag de druk.
 • Verklein de lengte en/of vergroot de diameter van de slang.
 • Monteer alle ontkoppelde slangen opnieuw en sluit alle waterafvoeropeningen af voor het opstarten.
 • Als de pomp na een langere opslagperiode niet opstart, voer dan de volgende stappen uit:
  • Draai de drie bouten van de eindkap met ongeveer twee slagen los.
  • Steek een plat schroevendraaierblad in de daarvoor bestemde gleuven tussen de eindkap en de pompkop.
  • Wrik aan beide zijden zachtjes tot het deksel de pompkop optilt.
  • Start de waterpomp opnieuw op en let erop dat deze correct opstart en werkt. Draai de drie bouten vast terwijl de pomp draait.
  • Druk op de waterpompknop (bij waterpompmodellen) om de waterpomp uit te schakelen en houd de knop voor het vullen met water ingedrukt.
  • Open de klep van de debietmeter langzaam totdat u water ziet stromen door de debietmeter.
  • Laat de knop voor het vullen met water los en zorg ervoor dat het water is gestopt. De mengpomp is nu klaar voor gebruik.

Als er onderdelen van het waterpompsysteem beschadigd zijn, vervang deze dan indien nodig of zie Opstarten na langdurige opslag.

Opstarten na langdurige opslag:

 • Monteer alle ontkoppelde slangen opnieuw en sluit alle waterafvoeropeningen af voor het opstarten.
 • Als de pomp na een langere opslagperiode niet opstart, voer dan de volgende stappen uit:
  • Draai de drie bouten van de eindkap met ongeveer twee slagen los.
  • Steek een plat schroevendraaierblad in de daarvoor bestemde gleuven tussen de eindkap en de pompkop.
  • Wrik aan beide zijden zachtjes tot het deksel de pompkop optilt.
  • Start de waterpomp opnieuw op en let erop dat deze correct opstart en werkt. Draai de drie bouten vast terwijl de pomp draait.
  • Druk op de waterpompknop (bij waterpompmodellen) om de waterpomp uit te schakelen en houd de knop voor het vullen met water ingedrukt.
  • Open de klep van de debietmeter langzaam totdat u water ziet stromen door de debietmeter.
  • Laat de knop voor het vullen met water los en zorg ervoor dat het water is gestopt. De mengpomp is nu klaar voor gebruik.

 

Winterklaar maken en langdurige opslag:

 • Sluit de voedingskabel aan op de juiste voedingsbron en zet de hoofdschakelaar op ON (aan).
 • Indien aangesloten op de waterpompinlaat, ontkoppel dan de watertoevoerslang.
 • Koppel de watermontageslang los van de regelaarinlaat van de waterconstructie. 
 • Maak de aftapkraan achter de waterdebietmeter los, open het stelventiel van het waterdebiet volledig, open het kogelventiel van de waterpomp en open vervolgens de vergrendeling van het spuitpistool op de waterspoelslang.
 • Druk op de vulknop voor de watertoevoer en houd deze ingedrukt tot het water niet meer uit alle openingen loopt en laat de knop dan los.
 • Druk op de waterpompknop (bij waterpompmodellen) om de waterpomp in te schakelen en laat deze 15 seconden draaien om het overtollige water af te voeren. 
  • Druk nogmaals op de knop om de waterpomp te stoppen.
 • Zet de hoofdschakelaar op OFF (uit) en koppel de pomp los van de voeding.
 • Laat alle onderdelen open en losgekoppeld tot het volgende gebruik.
 • Zorg ervoor dat de motor volledig is gesmeerd, dat de mengpomp grondig is gereinigd en dat er geen materiaal achterblijft.

Graco