Xtreme-onderhoudsschema

Onderhoudsschema

 • Wanneer u de pomp tot de volgende werkdag uitschakelt, moet u de pomp in de onderste stand van de slag stoppen om te voorkomen dat vloeistof opdroogt op de blootgestelde verdringerstang en de halspakkingen beschadigd raken. Volg de drukontlastingsprocedure.
 • Spoelen, hieronder uiteengezet.
 • Ontlast de druk, hieronder uiteengezet.
 • Controleer de pakkingmoer.
  • Stel de pakkingen bij en vervang de TSL, indien nodig.
  • Aandraaien tot 25-30 ft/lbs.
 • Tap het water uit het luchtfilter af.
 • Reinig de aanzuigbuis met een geschikt oplosmiddel.
 • Reinig de buitenkant van het spuittoestel met een doek en een geschikt oplosmiddel.
 • Kijk de slangen, buizen en koppelingen na.
 • Draai alle materiaalkoppelingen vóór elk gebruik aan.
 • Reinig het filter in de vloeistofleiding.

Op de laagst mogelijke druk spoelen. Spoel met een middel dat geschikt is voor gebruik met het gepompte materiaal en met de natte delen in het systeem. Volg de aanbevelingen op van de fabrikant of leverancier van het materiaal, voor wat betreft het te gebruiken spoelmiddel en hoe vaak gespoeld moet worden.

 • Volg de drukontlastingsprocedure, hieronder uiteengezet.
 • Verwijder de tip en de tipbeschermer van het pistool.
 • Verwijder indien gewenst het vloeistoffilter.  Breng het filterdeksel na verwijdering van het vloeistoffilter weer aan.
 • Plaats de aanzuigbuis in een geschikt oplosmiddel.
 • Draai de stelknop van de regelaar linksom tot deze niet verder kan en de meter nul aangeeft.
 • Open het zelfontlastende hoofdventiel.
 • Spoel de slang en het pistool.
  • Schakel de veiligheidspal van het pistool uit.  Houd het pistool tegen een geaarde metalen emmer.
  • Activeer het pistool, draai langzaam de stelknop van de regelaar totdat de pomp begint te werken en er een constante stroom uit het pistool komt.  Activeer het pistool gedurende 10-25 seconden.
  • Zodra het oplosmiddel er helder uitkomt, draait u de stelknop van de regelaar linksom tot deze niet meer verder gaat en de manometer nul aangeeft  .De pomp zal stoppen.  Zodra het materiaal stopt met stromen, laat u de trekker los en schakelt u de veiligheidspal in.  Stop de pomp met de stang geheel in de pomp.
  • Sluit het zelfontlastende hoofdluchtventiel.
 • Bij het doorspoelen via een afvoer-/spoelventiel.
  • Plaats de afvoerbuis in een geaarde afvalemmer.  Open het afvoer-/spoelventiel een stukje door het linksom te draaien.
  • Start de pomp door de stelknop voor de luchtregelaar rechtsom te draaien totdat de pomp begint te bewegen.
  • Sluit het afvoer-/spoelventiel door dit rechtsom te draaien zodra er schoon oplosmiddel uit de afvoerbuis stroomt.  De pomp zal afslaan.
  • Stop de pomp met de stang geheel in de pomp.
  • Volg de hierboven beschreven drukontlastingsprocedure.  Laat er wat oplosmiddel in en berg het spuittoestel op.
 • Verwijder het vloeistoffilter en week het in oplosmiddel.  Vervang de filterkap.
 • Schakel de veiligheidspal van het pistool in.
 • Sluit het zelfontlastende hoofdluchtventiel.
 • Schakel de veiligheidspal van het pistool uit.
 • Houd het pistool stevig tegen een geaarde metalen emmer gedrukt.
 • Activeer het pistool totdat alle druk is ontlast.
 • Zet de trekker op de veiligheidspal.
 • Tap het materiaal af. Voer de vloeistof af door alle vloeistofafvoerventielen in het systeem langzaam te openen, inclusief het afvoer-/spoelventiel en laat het in een afvalemmer lopen. Als er een retourbuis is, open dan het kogelventiel van de retourleiding. Sluit het ventiel als het materiaal is afgetapt.
 • Als u vermoedt dat de spuittip of de slang verstopt is of dat de druk niet helemaal is ontlast:
  • Maak HEEL LANGZAAM de borgmoer van de tipbeschermer of de koppeling aan het uiteinde van de slang los om de druk stapsgewijs te ontlasten.
  • Maak de moer of de koppeling volledig los.
  • Verwijder de verstopping uit de slang of de spuittip.
 • Spoel de pomp altijd door voor de vloeistof op de verdringerstang opdroogt. 
 • Laat nooit water of vloeistof op waterbasis langdurig in de pomp zitten. 
  • Spoel eerst met water of een geschikt oplosmiddel, en daarna met terpentine. 
  • Ontlast de druk, maar laat de terpentine in de pomp om zo de onderdelen tegen corrosie te beschermen.
 • Smeer de as periodiek tussen punt A en punt B met lichtgewicht olie.
 • Houd het onderstel schoon door elke dag gemorst materiaal met een compatibel oplosmiddel schoon te vegen.
1497279029214.png

Graco