3 stappen voor VOC-reductie in industrieel schilderen

Met drie eenvoudige stappen kunnen fabrikanten hun VOC-emissies verminderen en wettelijke sancties voorkomen.

Vluchtige organische stoffen (volatile organic compounds - VOC's) van verf kunnen ernstige gezondheids- en milieueffecten veroorzaken. Om de VOC-emissies van verschillende bronnen, waaronder industriële verven, te beperken, schrijft de richtlijn inzake VOC-emissie voor oplosmiddelen (VOC Solvents Emissions Directive) voor dat industriële installaties aan strenge emissiegrenswaarden moeten voldoen.  Met drie eenvoudige stappen kan VOC-reductie de uitstoot verminderen en u helpen om wettelijke sancties te vermijden.

Vluchtige organische stoffen (VOC's) zijn de oplosmiddelen op basis van koolstof die de traditionele verven hun onaangename geur geven. VOC's van verf kunnen ernstige gezondheidseffecten veroorzaken, zoals huid- en oogirritatie, nierbeschadiging, kanker, verstoring van de voortplanting, ademhalingsproblemen en een verminderde cognitieve functie. Vanwege de gezondheids- en milieueffecten is de uitstoot van VOC's onderworpen aan strenge regels.

 

Richtlijn inzake VOC-emissie voor oplosmiddelen

De richtlijn inzake VOC-emissie voor oplosmiddelen (1999/13/EG) is het belangrijkste beleidsinstrument voor de vermindering van de industriële uitstoot van vluchtige organische stoffen (VOC's) in de Europese Unie. De richtlijn schrijft voor dat installaties moeten voldoen aan de in de richtlijn vastgestelde emissiegrenswaarden of aan de eisen van het zogenaamde reductieprogramma. De richtlijn bevat emissiegrenswaarden voor VOC's in rookgassen en maximumniveaus voor vluchtige emissies (uitgedrukt als percentage van de oplosmiddelinvoer) of totale emissiegrenswaarden.
 

3 stappen voor VOC-reductie

De meeste fabrikanten kunnen de VOC-emissies van hun verflijnen in drie stappen verlagen.
 

1. Verminder de hoeveelheid verf die op een doelwit wordt gespoten

De term "spuitrendement" verwijst naar de hoeveelheid verf die wordt afgezet op het onderdeel in vergelijking met de hoeveelheid die langs het onderdeel wordt gespoten en wordt verspild. Door het verhogen van het spuitrendement verminderen we de hoeveelheid gespoten verf.

Het spuiten van minder verf leidt tot een vermindering van vrijkomende VOC's. Het verbetert ook de levensduur van uw cabinefilters.

Het spuitrendement neemt toe als gevolg van het gebruik van verschillende spuittechnologieën. Door het maximaliseren van het spuitrendement en het spuiten van minder verf, bespaart de fabrikant niet alleen geld, maar het betekent ook minder onderhoud, reiniging, lagere filterkosten en VOC-emissies.

Spuitrendement

Door het maximaliseren van het spuitrendement kunnen fabrikanten de VOC-emissies verminderen
(1) Vloeistof     (2) Oppervlakte     (3) Overspray

 

2. Beheer de hoeveelheid gebruikt oplosmiddel

De hoeveelheid oplosmiddel kan worden gereduceerd door een nauwkeurige menging en gegarandeerde mengverhouding om ervoor te zorgen dat de materialen op aanvraag in de juiste verhouding worden gemengd voor optimale prestaties. Precisiedebietregeling zorgt voor een consistent soepele vloeistofafgifte. Een meercomponenten-doseerapparaat zoals de ProMix® PD2K, ontworpen om afval te reduceren door het mengpunt dichter bij het pistool te plaatsen, kan leiden tot 80% minder spoelafval  en snellere kleurwissels. Deze ontwerpeigenschap zorgt ervoor dat het materiaal precies voor het spuiten wordt gemengd. Voor fabrikanten betekent dit lagere VOC-kosten en minder verspilling van verf.

-70% verf

Dagelijks gebruik van verf
Traditionele systemen - ProMix PD2K
70% besparing

-80% oplosmiddel

*Op basis van 7 kleurwissels per dag en een slanglengte van 50 ft (± 15 m) met een ¼" diameter, kunnen kosten tot 80% worden gereduceerd.

 

Dagelijks gebruik van oplosmiddelen
Traditionele systemen - ProMix PD2K
80% besparing

3. Overweeg het automatiseren van uw verflijn

Verfcabines zijn gevaarlijke omgevingen. Werknemers die hun dagen in de cabine doorbrengen, stellen zich bloot aan giftige dampen en explosieve chemicaliën.

Automatisering kan het materiaalverbruik tot 30 procent verminderen. Dankzij de nauwkeurigheid van de robots heeft u meer controle en toegang tot de hoeveelheid materiaal die wordt gebruikt, wat uw materiaalkosten aanzienlijk zal verminderen. 

Om het afval nog meer te beperken, moeten productiemanagers kijken naar het type apparatuur dat met hun robot wordt gebruikt. Met meercomponenten-doseerapparaten die materiaal dicht bij het pistool mengen en automatische elektrostatische pistolen die het spuitrendement verhogen, kunt u materiaal en geld besparen op VOC-verwijderingskosten. Gebruik maken van spuitapparatuur die eenvoudig geïntegreerd kan worden met robottechnologieën, zoals de ProBell® Rotary Bell-vernevelaars, zorgt ervoor dat de spuitparameters en de spuitbeweging telkens precies hetzelfde zijn, wat de kwaliteit ten goede komt. Het uitzonderlijke spuitrendement van de ProBell (tot 95%) reduceert nog meer het risico dat VOC's schadelijk zijn voor de operatoren.

Elke bedrijfscontext vereist een andere aanpak. Ontdek de belangrijkste vragen die u zichzelf moet stellen om tot de best mogelijke opstelling voor uw toepassing te komen. 

Conclusie

Fabrikanten van alle afmetingen profiteren van de vele voordelen van automatisering. Automatisering kan fabrikanten zeker geld besparen dat de implementatiekosten ver overstijgt. De besparingen zijn overal te vinden, van kwaliteit en verhoogde productie tot vermindering van afval- en overheadkosten. Als u ooit heeft nagedacht over automatisering in uw fabriek, dan is het nu tijd om ja te zeggen.

Contact opnemen met een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco