De juiste pomp kiezen: magnetisch aangedreven pompen versus elektrische membraanpompen

De voordelen van de QUANTM elektrisch aangedreven dubbelmembraanpomp in vergelijking met magnetisch aangedreven pompen.


 

Magnetisch aangedreven pompen zijn een goede transferoplossing als het gaat om lekkagepreventie, onderhoudsvereisten en ze kunnen corrosieve, giftige of ontvlambare vloeistoffen verwerken. Maar net als standaard centrifugaalpompen zijn magnetisch aangedreven pompen niet compatibel met heel wat vloeistoffen. Het magnetische mechanisme kan ook oververhitting veroorzaken en zelfs de samenstelling van de vloeistof veranderen. De QUANTM elektrisch aangedreven dubbelmembraanpompen (EODD) van Graco pakken al deze problemen aan en bieden daarnaast enkele unieke functies om het overdrachtsproces te verbeteren.

 

Magnetisch aangedreven pompen

Hoewel magnetisch aangedreven pompen de problemen van mechanische dichtingen elimineren, hebben ze een aantal beperkingen waardoor ze niet ideaal zijn voor een aantal industriële toepassingen.

 • Ontoereikende oplossing voor schurende materialen en vaste stoffen
  Magnetisch aangedreven pompen zijn voornamelijk ontworpen voor het verpompen van schone vloeistoffen die geen vaste stoffen bevatten. Vaste stoffen in het overdrachtsmateriaal zouden al snel kunnen leiden tot storing van de glijlagers met nauwe toleranties en stuwoppervlakken in de pomp. Deze problemen verstoren de prestaties van de pomp en stapelen zich op, wat uiteindelijk leidt tot volledige uitval van de pomp en de motoraandrijving. Hoewel sommige magnetisch aangedreven pompen in staat zijn om zwaardere of meer viskeuze vloeistoffen te verplaatsen, zijn ze het meest geschikt voor toepassingen die schone vloeistoffen met een lage viscositeit moeten vervoeren. Idealiter worden ze niet gebruikt voor zwaardere toepassingen die vaste stoffen verwerken die vloeistoffen bevatten, zoals slib, overtollig restmateriaal en mengsels.
 • Beperkt favoriet werkbereik en beste-efficiëntiepunt
  Magnetisch aangedreven pompen zijn vergelijkbaar met hun neefje centrifugaalpompen met een specifieke waaierdiameter, wat betekent dat ze alleen optimaal werken bij een specifiek debiet. En net als bij centrifugaalpompen is het bedrijfsbereik smal. Het afwijken van dit favoriete bereik vermindert niet alleen aanzienlijk de pompefficiëntie, maar kan uiteindelijk ook cavitatie, trilling, waaierschade, aanzuig- en afvoerrecirculatie of een verminderde levensduur van lagers en dichtingen veroorzaken.
 • Afzetting door oververhitting van de magneet
  De koppelwerking van de magneten kan veel warmte genereren. Warmte die door oppervlakken wordt afgegeven verwarmt de vloeistof in de pomp en komt zo het proces binnen.  Als het materiaal niet efficiënt wordt geëvacueerd, kan de warmte voldoende toenemen om bestanddelen in de procesvloeistof aan de magneetswitch van de waaier aan te bakken, wat leidt tot een opeenhoping van afzetting en uiteindelijk catastrofaal falen van de pomp zelf. Daarnaast kunnen de magneten in een magnetisch aangedreven pomp ook demagnetiseren wanneer ze worden blootgesteld aan temperaturen hoger dan hun bovenlimiet. Drooglopende magnetisch aangedreven pompen verergeren en versnellen dit soort voortijdige storingen in het pompsysteem.
 • Gevoeligheid bij laag debiet of omstandigheden dichtbij uitschakelkop
  Magnetisch aangedreven pompen zijn extreem gevoelig voor een laag debiet of dicht bij uitschakelpompomstandigheden omdat de waaier tegen een hogere opvoerdruk werkt. Het losbreekkoppel van de magnetische koppeling mag niet worden overschreden. Gebeurt dit wel, dan gaat de magnetische koppeling tussen de aandrijving en de waaieras verloren, waardoor de waaier stopt met draaien en beschadiging van de pomp of het systeem veroorzaakt.
 • Gevoeligheid voor variaties in viscositeit tijdens werking
  De viscositeit van vloeistoffen kan variëren, afhankelijk van de temperatuur of chemische reacties. De viscositeit van de verpompte vloeistof beïnvloedt de vereiste invoerstroom en het magnetisch koppel dat vereist is voor de overdracht. Alle magnetische koppelingen worden geclassificeerd voor een maximaal koppel; voorbij dit punt werken de magneten met verminderde snelheden (ontkoppeling). Werking onder deze omstandigheden kan de magneten permanent demagnetiseren, wat deze pompen met name kwetsbaar maakt voor variabele werkomstandigheden en leidt tot een hogere stroomvraag. Bij het berekenen van de totale investeringskosten voor dit type pomp dient u de integratie van stroommonitors in het proces op te nemen.
 • Niet zelfaanzuigend
  De meeste centrifugaalpompen zijn niet zelfaanzuigend. Om de pomp goed te laten werken, moet de behuizing vóór het opstarten worden gevuld met vloeistof. Wanneer de behuizing is gevuld met dampen of gassen, wordt de pompwaaier gasgebonden en kan deze niet meer verpompen. Om ervoor te zorgen dat de pomp voorgevuld blijft en niet gasgebonden wordt, moeten centrifugaalpompen worden geïnstalleerd onder het vloeistofpeil van waar ze aanzuigen. De pomp kan ook worden voorgevuld door vloeistof onder druk te leveren via een bijkomende pomp in de aanzuiglijn.
 • Kan niet drooglopen
  Omdat de verpompte vloeistof  werkt als smeer- en koelmiddel, kunnen bij drooglopen het lager en enkele andere onderdelen van de pompkop oververhitten en uiteindelijk schade oplopen waardoor een reparatie of vervanging noodzakelijk is. Magnetisch aangedreven pompen mogen niet worden gebruikt bij diensten en toepassingen met risico op drooglopen.

 

Graco QUANTM elektrische dubbelmembraanpompen

QUANTM is een elektrisch aangedreven dubbelmembraanpomp van Graco. In vergelijking met een magnetisch aangedreven pomp biedt de QUANTM elektrische dubbelmembraanpomp veel meer flexibiliteit en duurzaamheid. Dit zijn de voordelen:

 • Brede waaier aan toepassingen
  QUANTM-pompen zijn zeer geschikt voor toepassingen met variërend debiet en variërende druk. Ze vormen geen risico voor schuurgevoelige vloeistoffen en verwerken met gemak schurende en vaste stoffen.
 • Zelfaanzuigend
  QUANTM is zelfaanzuigend en beschikt over uitstekende aanzuigcapaciteiten. Met de extra controle door het integreren van een elektrische motor heeft elke QUANTM-pomp een ingebouwde functie voor automatisch voorvullen voor moeilijk aan te zuigen toepassingen.
 • Zelfaanzuigend ontwerp
  Het zelfaanzuigende ontwerp van de QUANTM elektrische dubbelmembraanpomp elimineert lekken uit draaiende dichtingen en storingen als gevolg van drooglopen.
 • Valt stil onder druk
  De QUANTM-pomp valt stil onder druk zonder externe sensoren om pompstoringen door verstopte leidingen of gesloten kleppen te voorkomen.
 • Drooglopend
  QUANTM-pompen kunnen voor onbepaalde tijd drooglopen zonder het systeem te beschadigen, waardoor dure reparaties worden voorkomen.

SAMENVATTING

Dit zijn de voordelen van de QUANTM elektrische dubbelmembraanpompen (EODD) in een notendop

Magnetisch aangedreven pompen Graco Husky elektrische dubbelmembraanpompen
Ontoereikend voor schurende en vaste stoffen Eenvoudig compatibel met schurende en vaste stoffen
Beperkt beste-efficiëntiepunt en bereik van favoriete toepassingen Consistente betrouwbaarheid voor het hele toepassingsbereik
Oververhitting van de magneet Voegt geen warmte toe aan de vloeistof die wordt verpompt
Gevoelig voor laag debiet of dichtbijgelegen uitschakelkopomstandigheden Beschadigt de pomp niet aan de buitenlimieten van het prestatiebereik
Doodlopen/stilvallen veroorzaakt ernstige schade Kan eenvoudig doodlopen/stilvallen zonder bijkomende apparatuur
Veranderingen in het proces kunnen leiden tot cavitatie Geen aantasting door veranderende omstandigheden
Moeilijk om de juiste pomp uit te kiezen Eenvoudige pompselectie (druk/debiet/chemische samenstelling)
Niet zelfaanzuigend Uitstekend drooglopen/zelfaanzuigen
Speciale vereisten voor gebruik in harde omgevingen Is bestand tegen harde omgevingen

 

Klaar om nog meer te ontdekken?


 

Neem contact op met een expert

Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Uw e-mailadres is vereist
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco