Wat is een progressieve holtepomp en waarvoor wordt deze gebruikt?

Inzicht in de voor- en nadelen van progressieve holtepompen en het algemene gebruik en de toepassingen.

Wat is een progressieve holtepomp?

Progressieve holtepompen (ook wel schroefpompen of PC-pompen genoemd) worden gebruikt in een groot aantal industrieën en toepassingen voor het verpompen en doseren van materialen met een gemiddelde tot hoge viscositeit. Door hun constante debiet en weerstand tegen hoge temperaturen zijn ze een veelgebruikte optie voor het overbrengen van oliën, cosmetica, verf, kleefstoffen en andere schurende of corrosieve materialen.

Hoewel progressieve holtepompen een aantal voordelen hebben, hebben ze ook een beperkte materiaal-/toepassingscompatibiliteit met vloeistoffen en brengen ze aanzienlijke onderhoudskosten met zich mee vanwege hun complexe mechanische dichtingen.

 

Hoe werkt een progressieve holtepomp?

Progressieve holtepompen hebben twee hoofdonderdelen: een rotor en een stator. De rotor en stator werken samen om afgesloten holtes te creëren waar de vloeistof doorheen kan pompen. De vloeistof stroomt dan door deze holtes van de aanzuig- naar de perszijde van de pomp als gevolg van de rotor die in de stator draait. Deze rotatie van de rotor creëert een pulserend debiet, wat resulteert in een continue pompactie. Meestal is de stator gemaakt van een duurzaam materiaal zoals rubber of elastomeer om bestand te zijn tegen schurende materialen. De rotor daarentegen is meestal gemaakt van een metaallegering voor extra sterkte.

 

Voordelen van progressieve holtepompen

 • Progressieve holtepompen kunnen vloeistoffen met een hoge viscositeit aan
  Een van de grote voordelen van een progressieve holtepomp is het vermogen om vloeistoffen met een hoge viscositeit te verwerken. In tegenstelling tot veel andere pomptypen kunnen schroefpompen dikke en kleverige vloeistoffen zoals slib, kleefstoffen en olie effectief verplaatsen.
 • Progressieve holtepompen zijn zelfaanzuigend
  Progressieve holtepompen zijn zelfaanzuigend, wat betekent dat ze kunnen beginnen met pompen zonder externe hulp. Hierdoor is handmatig voorpompen niet meer nodig, wat tijd en moeite bespaart tijdens het opstarten van de pomp.
 • Progressieve holtepompen zijn efficiënter dan veel andere pomptypen
  Vanwege hun efficiëntie verbruiken schroefpompen over het algemeen minder energie dan veel andere gangbare pomptypen, waardoor de totale kosten kunnen dalen. Maar sommige pomptypen, zoals elektrische membraanpompen, zijn nog energiezuiniger dan progressieve holtepompen.

Nadelen van progressieve holtepompen

Progressieve holtepompen hebben bepaalde nadelen die kunnen leiden tot frustrerende ongeplande uitval, dure reparaties en zelfs potentiële vervangingskosten.

 • Progressieve holtepompen hebben een lastige mechanische draaiende asdichting
  De aandrijving van de meeste progressieve holtepompen brengt zijn vermogen over op de interne schroef door de pompbehuizing met behulp van een draaiende asdichting. Deze mechanische dichting is een duur slijtageonderdeel en is gevoelig voor toegenomen warmte, schurende materialen en niet-smerende vloeistoffen, wat na verloop van tijd het risico op lekkage vergroot. Bovendien zorgt de mechanische dichting zelf voor problemen op het gebied van ontsmetting/verontreiniging in hygiënische industrieën, zoals de verwerking van voedingsmiddelen/persoonlijke verzorging. Een van de belangrijkste nadelen van de mechanische dichting is dat het te verpompen materiaal kan veranderen door de rotatiekracht en wrijving van de as en de dichting, waardoor de vloeistof verder wordt verhit.
 • Progressieve holtepompen kunnen niet drooglopen
  Progressieve holtepompen kunnen niet drooglopen zonder de stators en rotors te vernielen, wat dure reparaties tot gevolg heeft. Het materiaal/de vloeistof die wordt verpompt moet altijd aanwezig zijn om de contactoppervlakken tussen de rotor en stator te smeren. Drooglopen is zelfs de meest gebruikelijke storing bij schroefpompen. Met name in productietoepassingen voor voedingsmiddelen en dranken kunnen bijkomende sensoren, die de beschikbaarheid van materiaal aan de pompinlaat bewaken, zorgen voor meer mogelijke lekkagepaden en plaatsen waar bacteriën kunnen groeien in het systeem.
 • Progressieve holtepompen hebben een grote bodemafmeting
  Omwille van hun complexe ontwerp nemen progressieve holtepompen veel plaats in, in het bijzonder als het gaat om hogere debieten. De motor, de pompbehuizing en de "progressieve holte" zelf vereisen fysieke ruimte die niet vanuit het systeem kan worden ontworpen.
 • Progressieve holtepompen verbruiken grote hoeveelheden energie
  Als het op bedrijfskosten aankomt, is het een groot nadeel dat schroefpompen duur zijn om te laten draaien in vergelijking met andere elektrische pomptechnologieën. Door de hoge wrijvingsweerstand hebben ze een hoog energieverbruik.
 • Progressieve holtepompen zijn niet geschikt voor het verpompen van schurende materialen
  Bij het verpompen van chemische vloeistoffen of vloeistoffen die een hoog gehalte aan schurende materialen bevatten, verslijten de stators en rotors van een schroefpomp snel en moeten worden vervangen. Sommige vloeistoffen zorgen er ook voor dat de elastomeren in de stators gaan uitzetten. Het vervangen van de rotor of stator is dan ook nog een moeilijke en tijdrovende klus.

Gebruik en toepassingen van progressieve holtepompen

Door hun veelzijdigheid kennen progressieve holtepompen veel toepassingen in verschillende industrieën. Enkele van de meest voorkomende industrieën zijn:

 • Olie en gas
 • Voedselverwerking
 • Chemisch en farmaceutisch
 • Pulp en papier
 • Waterbehandeling en afvalwaterbeheer

Alternatieven voor progressieve holtepompen

In vergelijking met een traditionele progressieve holtepomp bieden elektrische membraanpompen grote voordelen. De QUANTM elektrische membraanpomp (EODD) van Graco biedt hetzelfde debiet maar tegen een lagere prijs, wat kan leiden tot aanzienlijke besparingen tijdens de levensduur van de pomp. Dit zijn de voordelen:

 • Valt stil onder druk
  De QUANTM elektrische dubbelmembraanpomp van Graco is de enige elektrische membraanpomp op de markt die zonder een backer-vloeistof of drukomzetters stilvalt onder druk om pompuitval te voorkomen door verstopte lijnen of gesloten kleppen.
 • Elektrische membraanpompen lopen droog, terwijl progressieve holtepompen dat niet doen
  QUANTM-pompen kunnen drooglopen zonder het systeem te beschadigen, waardoor dure reparatiewerkzaamheden worden geëlimineerd.
 • De QUANTM elektrische membraanpompen van Graco hebben een aanzienlijk kleinere bodemafmeting in vergelijking met progressieve holtepompen
 • Elektrische membraanpompen hebben lagere bedrijfskosten
  De energiezuinige elektrische aandrijving die rechtstreeks in QUANTM-pompen is geïntegreerd, verlaagt het energieverbruik tot vijf keer in vergelijking met een progressieve holtepomp. Daarnaast heeft hij geen pulsatiedemper nodig, wat bijdraagt aan het lage geluidsniveau.
 • Zelfaanzuigend ontwerp
  Het zelfaanzuigende ontwerp van de membraanpomp elimineert lekkage langs draaiende dichtingen en storingen door een drooglopende pomp.

SAMENVATTING

Dit zijn de voordelen van de QUANTM elektrische membraanpomp (EODD) in een notendop.

Progressieve holtepompen (schroefpompen) Graco QUANTM elektrische dubbelmembraanpompen
Bevat een dure mechanische dichting Zelfaanzuigend ontwerp
Drooglopen gedurende minder dan een minuut vernielt de stator Kan voor onbepaalde tijd drooglopen
Hoog energieverbruik Energie-efficiënte pomp
Vloeistoffen die schurende materialen bevatten kunnen snel tot storingen leiden Kan heel wat verschillende vloeistoffen verwerken: schurende materialen, overtollig restmateriaal, vaste stoffen die vloeistoffen bevatten, schuurgevoelige vloeistoffen, enz.
Complex pompselectieproces Eenvoudige pompselectie (druk/debiet/chemische samenstelling)
Doodlopen/stilvallen veroorzaakt ernstige schade Kan eenvoudig doodlopen/stilvallen zonder bijkomende apparatuur
Moeilijk te behouden asuitlijning Geen draaiende asdichtingen; geen uitlijning nodig
Kan het product verontreinigen Geen productverontreiniging mogelijk

RPA ROI-calculator

ROI-calculator


Interesse om op elektrisch over te stappen?

Bereken in drie eenvoudige vragen hoeveel u kunt besparen door uw bedrijf om te schakelen naar Graco elektrische dubbelmembraanpompen.

Neem contact op met een expert

Graco