VOEDSELINGREDIËNTEN MET EEN HOGE VISCOSITEIT VEILIG EN EFFICIËNT LOSSEN


Beeld u in dat u een vat tomatenpasta van 208 liter (55 gallon) met de hand moet leegscheppen en afschrapen. Beeld u in dat u dit 5, 10 of zelfs 20 keer per dag moet doen. Verrassend genoeg verkiezen veel voedselproducenten deze methode om de ingrediënten uit hun containers te lossen. Dat is niet alleen inefficiënt en arbeidsintensief, maar omdat men in het vat bijna een meter diep met de armen moet scheppen is deze methode belastend voor het lichaam en niet erg hygiënisch. Wat nog verrassender is, is dat handmatig scheppen vaak wordt gebruikt bij ingrediënten met een hoge viscositeit, die dik en plakkerig zijn en die zich niet laten gieten of zullen terugvloeien wanneer ze worden geschept. Voorbeelden hiervan zijn pindakaas, tomatenpasta, glazuur, karamel en fruitvulling. Wanneer deze materialen uit een vat moeten worden gehaald, is dat veel moeilijker dan een tube tandpasta leegknijpen of een blik tomatensaus leeggieten.

Algemeen zijn er vier methodes die het vaakst gebruikt worden om ingrediënten met een hoge viscositeit te lossen: scheppen, afvoeren, pompen met een zelfstandige pomp en lossen met een containerlossysteem. De voornaamste voor- en nadelen van elke mogelijkheid worden hieronder uiteengezet.

Lossen door handmatig scheppen

Ondanks het feit dat deze methode vroeger vrijwel de enige beschikbare optie was voor voedselproducenten, wordt het scheppen steeds minder vaak gebruikt, vanwege vier hoofdredenen: arbeidskosten, ergonomie, hygiëne en verspilling. Scheppen is de meest arbeidsintensieve van de vier opties en is normaal gesproken niet haalbaar vanuit een economisch oogpunt in gebieden waar de arbeidskosten hoger zijn, zoals in de Verenigde Staten, Canada en Europa. Deze optie komt vaker voor in gebieden waar de arbeidskosten lager zijn, zoals in Zuid-Amerika, Azië en Mexico. In deze laatste gebieden kan handmatig scheppen de goedkoopste optie zijn in vergelijking met het aanschaffen van apparatuur om ingrediënten af te voeren of te lossen. Een ander nadeel van handmatig lossen is de impact die dat heeft op medewerkers. De ergonomie kan een probleem zijn en het is niet ongewoon dat medewerkers letsel oplopen bij het herhaald uitvoeren van deze taak. Schadevergoedingen hiervoor kunnen oplopen. Daardoor verdwijnt de besparing al snel die men realiseerde door niet te investeren in efficiëntere apparatuur. Bovendien stelt handmatig lossen de ingrediënten bloot aan de lucht en kunnen medewerkers het voedselproduct verontreinigen bij het scheppen en verwerken. Iemand die bijvoorbeeld al de hele dag tomatenpasta aan het scheppen is, is logischerwijs bezweet en ietwat vuil. Hij of zij kan zo makkelijk bacteriën en verontreinigende stoffen aan de voedselproducten toevoegen. Tot slot blijft er bij handmatig scheppen over het algemeen een aanzienlijke hoeveelheid materiaalverlies achter in het vat. De voedselproducent moet er rekening mee houden dat die ingekochte ingrediënten worden weggegooid.

Lossen met een zelfstandige pomp

De derde mogelijke optie is het gebruik van een zelfstandige pomp, zoals een excentrische schroefpomp of roterende lobbenpomp, om het materiaal uit de container te pompen. Het probleem met deze optie is dat bij materialen met een hoge viscositeit de pomp erg moeilijk goed kan laden zonder het product te verdunnen om het in de pomp te kunnen laten stromen. In sommige gevallen is het geen probleem om water toe te voegen aan het product, maar doorgaans gebeurt dit bij een vat met open bovenkant en met een pomp die aan een lier en ketting boven het open vat wordt gehangen, waardoor er vuil in het product kan vallen. Bij deze methode kan er een grote hoeveelheid product in de container achterblijven en het werk kan nog steeds arbeidsintensief zijn voor gebruikers. Pompen en apparatuur kunnen ook schade oplopen doordat die niet goed worden geladen en kunnen drooglopen, wat voor bijkomende kosten en tijdsverlies door onderhoud en onderdelen zorgt.

Lossen met een containerlossysteem

De vierde optie is om gebruik te maken van een containerlossysteem met een pomp erop gemonteerd. Het belangrijkste verschil tussen deze methode en de hierboven genoemde zelfstandige pomp is dat containerlossystemen gebruikmaken van wat een systeem met bevestigingsplaat wordt genoemd, om zo te zorgen voor de toevoer van het product naar de pomp. Het systeem met bevestigingsplaat oefent neerwaartse druk uit op het materiaal, waardoor dat goed in de pomp wordt geduwd en zo naar andere delen of mengketels van de faciliteit kan worden vervoerd. Het mooie aan containerlossystemen is dat zodra de container is geopend en onder het systeem is geplaatst, de bevestigingsplaat de container en het materiaal afdekt en dicht, waardoor er geen verontreinigende stoffen uit de lucht het product kunnen binnendringen tijdens de evacuatie. Dat helpt verontreiniging en groei van bacteriën te voorkomen tijdens het voedselproductieproces.

Systemen met bevestigingsplaten bestaan uit een bevestigingsplaat en een opblaasbare dichting waarmee de plaat en de buitenkant van het vat worden gedicht. Deze opblaasbare dichting hoeft niet met bevestigingen aan de bevestigingsplaat te worden vastgemaakt, waardoor reinigen eenvoudig blijft. De opblaasbare dichting zorgt er ook voor dat 99% of meer van het materiaal uit de container kan worden afgevoerd. Daardoor verliest de eindgebruiker slechts een minimum aan product. De bevestigingsplaat kan ook makkelijk uit het vat worden verwijderd, aangezien gebruikers de dichting onderaan de container kunnen laten leeglopen voordat ze de bevestigingsplaat verwijderen. Containerlossystemen beschikken over een pneumatische zuigerpomp die op de bevestigingsplaat is gemonteerd en een uitlaatdruk van tot wel 1.200 psi kan opwekken. Die druk is vaak nodig om materialen met een hogere viscositeit, zoals pindakaas, te verplaatsen. Zuigerpompen bieden gebruikers nog meer voordelen dan enkel de geleverde druk; ze zijn zelfvullend en kunnen drooglopen zonder dat de pomp wordt beschadigd. Dit betekent dat wanneer u een vat begint te lossen en wanneer u klaar bent, u zich geen zorgen hoeft te maken over eventuele schade aan de pomp bij het eind- of laadproces, waarbij de pomp droogloopt. Containersystemen die dienen om tanks te lossen, kunnen worden uitgerust met meerdere zuigerpompen (maximaal vier) om zo het grote volume in 7 tot 8 minuten te lossen, indien nodig. Dankzij deze lossystemen hoeven medewerkers geen materiaal meer met de hand te scheppen en te verplaatsen, wat het aantal schadeclaims wegens arbeidsgerelateerd letsel terugdringt.

Samenvatting

Er bestaan verschillende methodes om ingrediënten met een hoge viscositeit te lossen tijdens het voedselproductieproces. De meest flexibele, schone en ergonomisch veilige optie is waarschijnlijk het containerlossysteem, dat een antwoord biedt op veel van de bezwaren ten aanzien van andere methodes die binnen de faciliteiten worden gebruikt.

DrumUnloader.jpg

Contacteer een expert

Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Uw e-mailadres is vereist
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco