Graco Inc.

Waarom krijg ik strepen of stroken in mijn spuitpatroon?

Strepen in het spuitpatroon, en dan vooral dikke stroken aan de buitenzijde, zijn een teken van te lage druk aan de tip. Voer de druk met de controleknop op totdat deze stroken zijn verdwenen. Indien het verfspuittoestel al op maximale druk werkt, kunt u een bredere of een kortere slang gebruiken om de drukval te beperken. Zorg er ook voor dat alle verffilters in het systeem proper zijn, want een drukval kan door een verstopte zeef worden veroorzaakt.

Verfspuittoestellen kennen een maximale tipgrootte. Ook het gebruik van een tip die groter is dan de maximale grootte of van een versleten tip kan tot een verlaagde druk leiden. De tip moet de juiste grootte hebben voor het type te spuiten materiaal.