Wat is het investeringsrendement (het ROI) van een automatisch smeersysteem?

Een automatisch smeersysteem biedt veel voordelen, maar hoe berekent u het ROI?

Ongeplande uitval van de machine heeft een onmiddellijk effect op het investeringsrendement (ROI) en de winstcijfers van bouw- en mijnbouwapparatuur. Een investering in een automatisch smeersysteem voor een doorgaanse machine als de Caterpillar 320-graafmachine heeft een ROI van slechts negen maanden.

Bouwmachines zoals graafmachines, wielladers, knikdumpers en soortgelijke afvoervrachtwagens zijn kapitaalintensieve producten en moeten zoveel mogelijk werken om de investering erin terug te verdienen. Het investeringsrendement (ROI) is een prestatiemaatstaf waarin de efficiëntie en de terugverdientijd van een investering worden uitgedrukt. De efficiëntie van bouwmaterieel is direct gerelateerd aan de looptijd. Om het ROI te verhogen moet u de looptijd van de machine optimaliseren.
 

Hoe optimaliseert u de looptijd?

De beste manier om de looptijd van de machine te optimaliseren is door de service- en onderhoudsuren tot een minimum te beperken. Omdat het een vaak uitgevoerde en tijdrovende taak is, is smering de meest bepalende factor. Een automatisch smeersysteem, waarbij een installatie automatisch wordt gesmeerd terwijl deze draait, is de beste manier om de looptijd van off-road machines te optimaliseren.
 

Infographic-automatic-lubrication.png

Hoe berekent u het ROI van een smeersysteem?

Om het ROI van een automatisch smeersysteem te berekenen, moet u de kosten van het automatische smeersysteem (ALS) vergelijken met de kosten van handmatige smering.

Rendement op investering = kosten van op de machine geïnstalleerd ALS / kosten van handmatige smering per jaar

De kosten van een automatisch smeersysteem voor een doorgaanse machine als de Caterpillar 320-graafmachine variëren afhankelijk van de opties en functies, maar liggen tussen de $3.000 en $4.500.

De kosten van handmatige smering kunnen als volgt worden opgesplitst:

  1. Kosten van ongeplande uitval - dat wil zeggen winstderving door onbeschikbaarheid van de machine.
  2. Arbeidskosten - het loon van de technici die de handmatige smering uitvoeren


Bij de kosten voor handmatige smering moet ook rekening worden gehouden met de duur en frequentie van de smeringsactiviteiten in verhouding tot de totale gebruiksdagen per jaar bij gebruik van de machine.
 

5 STAPPEN VOOR HET BEREKENEN VAN DE JAARLIJKSE KOSTEN VAN HANDMATIGE SMERING

Om de kosten van handmatige smering te berekenen, zullen we de geïdentificeerde parameters met betrekking tot handmatige smering opsplitsen aan de hand van het voorbeeld van een Caterpillar 320-graafmachine. Deze machine wordt het hele jaar door gebruikt op een bouwplaats en wordt dagelijks gesmeerd door een technicus ter plaatse.
 

Stap 1: Hoe berekent u de kosten van ongeplande uitval

Om de kosten van ongeplande uitval van de machine te berekenen bij handmatige smering, zullen we de waarde van de verloren winst schatten aan de hand van de huurprijs van een machine. Dat zijn de inkomsten die zouden zijn opgebouwd als de machine in bedrijf was geweest.
Kosten van ongeplande uitval van de machine = (huur)kosten van de machine per uur
 

ROI-calculation.png
infographic-manual-lube-cost.png
Stap 2: Hoe berekent u de arbeidskosten

Vervolgens berekenen we de arbeidskosten per uur van de medewerker die de smering uitvoert.
Arbeidskosten voor handmatige smering = Arbeidskosten per uur

Om dit deel van de berekening in een later stadium te vergemakkelijken, kunnen we de eerste twee soorten kosten per uur combineren in een: kosten van ongeplande uitval van de machine + arbeidskosten van handmatige smering (kosten van machine + arbeidskosten) per uur

Voor dit scenario schatten we de huurkosten per uur voor een 22-tons graafmachine op $56 en de arbeidskosten per uur op $25.
Als we deze cijfers in de vergelijking invoeren, krijgen we: $56 + $25 per uur.
 

Stap 3: Hoe berekent u de duur van handmatig smeren

De tijd die nodig is om de handmatige smering uit te voeren, is gebaseerd op het aantal smeerpunten en de tijd die nodig is om elk punt te smeren.

Duur van de handmatige smering = Smeerpunten * Benodigde tijd om één punt te smeren

De Caterpillar 320-graafmachine heeft 20 smeerpunten. Ervan uitgaande dat het 1 minuut duurt om één punt te smeren (d.w.z. de vetnippel toewijzen, reinigen, het handmatige vetpistool aansluiten, smeermiddel doseren, het pistool loskoppelen en de vetnippel opnieuw reinigen), zal de totale tijd voor het smeren van de machine 20 minuten bedragen.  Met de omrekening dat 1 min = 1/60, betekent dat dat de duur van de handmatige smering = 20 punten * (1/60).

In een onderzoek van een grote oliemaatschappij wordt echter geschat dat 3 minuten de gemiddelde tijd is die nodig is om één smeerpunt handmatig te smeren. 
 

infographic-manual-lube-time.png
Stap 4: Hoe berekent u de frequentie

De frequentie beschrijft hoe vaak per dag, week, etc. handmatig gesmeerd wordt. Dit is meestal afhankelijk van de door de fabrikant aanbevolen onderhoudsintervallen en de omgevingsomstandigheden. In werkelijkheid is de frequentie van handmatige smering afhankelijk van de onderhoudswerkzaamheden van de technici.
Frequentie 1 "eenmaal" / Dagen tussen handmatige smeringshandelingen

Stap 5: Hoe berekent u het jaarlijkse machinegebruik in dagen

Voor het totaal aantal bedrijfsdagen per jaar, gaan we ervan uit dat de machine 220 standaard werkdagen wordt gebruikt (d.w.z. min weekends en feestdagen).

In ons voorbeeld met de Caterpillar 320 gaan we ervan uit dat de machine het hele jaar door één keer per dag wordt gesmeerd (220 bedrijfsdagen). Om terug te komen op onze vergelijkingen, kunnen we dus als volgt rekenen: Frequentie = 1/1 en Dagen per jaar = 220.
 

infographic-roi-calculation-500.png

Jaarlijkse kosten van handmatige smering

Na het bepalen van de jaarlijkse kosten van de ongeplande uitval van een 22-tons graafmachine als de Caterpillar 320 met een huurprijs per uur van $56, $25 arbeidskosten, 20 smeerpunten, 1 minuut om elk punt te smeren, dagelijkse smering en een jaarlijks machinegebruik van 220 dagen, kunnen we deze gegevens gebruiken om het rendement op de investering te berekenen. 

Kosten van handmatige smering per jaar = (kosten van de machine + arbeidskosten) * Duur van de handmatige smering * Frequentie * Dagen per jaar

Kosten van handmatige smering = ($56 per uur + $25 per uur) * 20 punten * (1/60) * (1/1) * 220 = $5.940
 

CONCLUSIE

Als we teruggaan naar onze eerste vergelijking komen we uit op het volgende:

infographic-roi-outcome-96.png


Dit geeft ons een investeringsrendement van 9 maanden en 3 dagen wanneer de kosten van een automatisch smeersysteem $4.500 bedragen. Het betekent dat de investering in een automatisch smeersysteem na 9 maanden en 3 dagen volledig is terugverdiend. Na deze periode zal uw investering niets anders dan winst opleveren.

ROI-9-months.png

VIND UW PERFECTE AUTOMATISCHE SMEERSYSTEEM VAN GRACO

Graco produceert automatische smeersystemen die speciaal zijn ontworpen voor Yellow Iron-bouw- en -mijnbouwapparatuur. Gebruik onze Selectietool Yellow Iron-set om erachter te komen welk automatisch smeersysteem de perfecte match is voor uw installatie. 

Neem contact op met een expert

Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Maak een keuze
Voer een waarde in
Voer een waarde in
Graco