Poradce při odstraňování problémů E-Xtreme

Časté otázky

 • Doplňte a naplňte čerpadlo.
 • Vyčistěte hadici, výstupní zpětný ventil nebo stříkací pistoli. Použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Vyměňte jej. Viz příručka ke spodní části čerpadla.
 • Zkontrolujte a opravte. Viz příručka ke spodní části čerpadla.
 • Vyčistěte sací ventil.
 • Doplňte a naplňte čerpadlo.
 • Doplňte a naplňte čerpadlo.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli.
 • Čerpadlo demontujte a vyčistěte (viz příručka ke spodní části čerpadla). 
 • Příště zastavte čerpadlo na dolní úvrati zdvihu. 
 • Udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kompatibilním rozpouštědlem.
 • Opravte nebo vyměňte ovladač. 
 • Demontujte spodní část čerpadla z pohonu. 
 • Pokud pohon nebude cyklovat a nebliká kód chyby, odstraňte problém pohonu nebo jej vyměňte.
 • Vyměňte průtržný kotouč. Nenahrazujte zástrčkou potrubí.
 • Vyčistěte sací ventil.
 • Vypouštěcí ventil zavřete nebo vyměňte.
 • Viz požadavky na napájení v příručce k instalaci pohonu.
 • Ověřte, zda je připojeno napájení. 
 • Zkontrolujte připojení rozvodové skříně.
 • Doplňte kapalinu a čerpadlo naplňte.
 • Vyčistěte sací trubku.
 • Vyčistěte ventil pístu. 
 • Vyměňte ucpávky.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu ventilu.
 • Uvolněte pistoli, hadici, výstup atd.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu výstupního zpětného ventilu.
 • Proveďte údržbu spodní části čerpadla (viz příručka ke spodní části čerpadla 311762).
 • Dotáhněte přípojky sacího vedení. 
 • Na spoje používejte kompatibilní kapalné lepidlo a závity nebo pásku PTFE.
 • Ponořte míchadlo/míchačku.
 • Snižte otáčky míchadla/míchačky.
 • Informujte se v příručce ke stříkací pistoli. 
 • Přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Nastavte viskozitu kapaliny. 
 • Přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Proveďte údržbu stříkací pistole (viz příručka ke stříkací pistoli).
 • Zkontrolujte napájecí zdroj.
 • Další informace vám poskytne distributor společnosti Graco nebo technický servis.
 • Vypněte a zapněte napájení. 
 • Snímač polohy překalibrujte postupem uvedeným v příručce k obsluze a opravám pohonu e-Xtreme. 
 • Další informace vám poskytne distributor společnosti Graco nebo technický servis.
 • Vypusťte a doplňte olej, jak je uvedeno v příručce 3A3164.
 • Dotáhněte na moment 25–30 Nm.
 • Vyměňte sestavu ložiska hřídele.

Graco