Poznámky ke globálním zásadám ochrany osobních údajů společnosti Graco

Poslední změna: 1. prosince 2022

1. Úvod a oblast působnosti

Společnost Graco Inc. („Graco“), její pobočky a dceřiné společnosti (společně „my“, „naše“ nebo „nás“) se zavazuje chránit vaše soukromí. Toto oznámení popisuje kategorie osobních údajů, které zpracováváme v souvislosti s vaším používáním některé z webových stránek dostupných na adrese www.graco.com („webové stránky“) a služeb, funkcí nebo obsahu, které nabízíme („služby“), dále účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány, strany, s nimiž je sdílíme, a bezpečnostní opatření, která přijímáme k ochraně vašich údajů. Také vás informuje o vašich právech a možnostech týkajících se vašich osobních údajů a o tom, jak nás můžete kontaktovat, abyste se zeptali na naše postupy ochrany údajů. Přečtěte si toto oznámení pozorně. V případě, že nesouhlasíte s jakýmkoliv ustanovením tohoto oznámení, nepoužívejte webové stránky ani neposkytujte žádné osobní údaje. Toto oznámení se může čas od času změnit, další informace o změnách oznámení viz oddíl 13. níže.

2. Správce údajů

Pro účely tohoto oznámení

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413
USA

odpovídá za zpracování vašich osobních údajů jako správce údajů.

 

Můžete nás kontaktovat takto:

  • e-mailem privacy@graco.com;
  • telefonicky buď +1 612 379 3654 (USA), +1 866 361 5924 (USA, bezplatná linka), nebo +32 (0) 89 770 860 (EU);
  • nebo poštou

Graco Inc.
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
USA

3. Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, a informace o tom, jak je shromažďujeme

„Osobními údaji“ se rozumí jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Identifikovatelnou fyzickou osobou se rozumí ta, která může být přímo nebo nepřímo identifikována, zejména odkazem na identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokalizační údaje, online identifikátor nebo jeden či několik faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Při návštěvě našich webových stránek máte možnost poskytnout nám osobní údaje, které se vás týkají. Kromě toho při používání našich služeb automaticky shromažďujeme určité informace o vás a o vašem používání internetu. Konkrétní kategorie dotčených osobních údajů a zdroje, ze kterých je získáváme, jsou spojeny se způsobem, jakým komunikujete s našimi webovými stránkami a službami. Další informace o kategoriích osobních údajů a způsobech, jakými je shromažďujeme, jsou popsány níže.

(1) Provozní údaje, které nám poskytnete. Naše webové stránky vám nabízejí možnost (i) kontaktovat nás prostřednictvím online formuláře žádosti; (ii) přihlášení k odběru e-mailových upozornění; a (iii) registrace účtu do zákaznického informačního systému („CIS“), partnerského portálu společnosti Graco ("partnerský portál") nebo rozhraní Graco External Distributor Interface („GEDI“). Takto shromažďované osobní údaje zahrnují následující:

Pokud jste distributorem společnosti Graco („distributor“):

Kontaktní informace o vás, například vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní a faxové číslo, vaše PSČ, stát a země bydliště;

Profesionální informace týkající se vás a vašich zaměstnanců s přístupem k účtu systému CIS, partnerskému portálu nebo rozhraní GEDI, který se skládá z názvu vaší společnosti, jména a příjmení, (funkce) titulu, e-mailové adresy, jména generálního ředitele společnosti, webových stránek společnosti, adresy společnosti, dodací adresy a čísla vašeho účtu Graco;

Hesla do systému CIS, partnerského portálu nebo rozhraní GEDI vašeho zaměstnance; a

Informace o smlouvě (za předpokladu, že smluvní stranou je konečný spotřebitel), například informace o bankovním účtu, úvěruschopnost, platební podmínky a financování.

Povinná pole jsou v rozhraní označena. Používání našich webových stránek nebo služeb a interakce s nimi závisí na poskytnutí těchto informací.

Pokud jste běžný uživatel („běžný uživatel“):

Kontaktní údaje, například vaše jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, PSČ, město, stát a země bydliště; a

Profesionální informace, například název vaší společnosti.

(2) Osobní údaje, které shromažďujeme automaticky. Při procházení našich webových stránek nebo při interakci s našimi službami používáme technologie automatického shromažďování údajů ke shromažďování určitých osobních údajů o vašem zařízení, aktivitě a způsobech procházení, včetně následujícího:

Protokolování údajů o vašich návštěvách našich webových stránek a používání našich služeb, včetně technických informací o relacích a připojeních a o zdrojích, ke kterým máte přístup, dále provozních údajů, údajů o poloze, data a času přístupu a četnosti;;

Osobní údaje o vašem počítači a připojení k internetu, o hardwaru a softwaru, včetně vaší IP adresy, operačního systému, hostitelské domény, typu prohlížeče, nastavení jazyka, webových stránek zobrazených na našich webových stránkách, hledaných výrazů a časů vaší návštěvy; a

Podrobnosti o odkazujících webových stránkách (URL) a webových stránkách, které jste navštívili před našimi.

(3) Soubory cookie používané na našich webových stránkách. Na našich webových stránkách používáme soubory cookie, majáky a podobné technologie. Soubory cookie jsou malé datové soubory, které jsou uloženy v počítači uživatele pro účely vedení záznamů. Používáme je ve veřejných zónách našich webových stránek, stejně jako v oblastech systému CIS a rozhraní GEDI webových stránek.

Naše webové stránky používají soubory cookie s jednou relací (dočasné) a více relacemi (trvalé). Dočasné soubory cookie vydrží pouze po tu dobu, po kterou je váš webový prohlížeč spuštěný, a používají se pro technické účely, například umožnění lepší navigace na našich webových stránkách. Po vypnutí prohlížeče soubor cookie zmizí. Trvalé soubory cookie jsou ve vašem počítači uloženy po delší dobu a používají se k účelům, které zahrnují sledování počtu jedinečných návštěvníků našich webových stránek a osobních údajů, například počtu zobrazení, které stránka získá, kolik času uživatel stráví na stránce a další relevantní webové statistiky. Tyto osobní údaje identifikují váš prohlížeč na našich serverech, když webové stránky navštěvujete.

Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena tak, aby soubory cookie přijímala. Pokud tomu uživatelé dávají přednost, mohou se obvykle rozhodnout nastavit své prohlížeče k odstranění a odmítnutí souborů cookie. V některých případech může odstranění nebo odmítnutí souborů cookie ovlivnit určité funkce nebo služby na našich webových stránkách. Chcete-li zakázat používání souborů cookie nebo je odstranit z počítače, můžete je kdykoliv zakázat nebo odstranit pomocí prohlížeče (informace o tom, jak soubory cookie odstranit, naleznete v nabídce "nápovědy" prohlížeče).

 (4) Zásuvné moduly kanálů sociálních médií. Při používání našich stránek vám umožňujeme sdílet informace se stránkami sociálních médií a přistupovat k našim profilům sociálních médií prostřednictvím takzvaných „zásuvných modulů“. Sociální sítě jsou schopny získat osobní údaje prostřednictvím těchto zásuvných modulů, i když s nimi nekomunikujete. Kromě toho, pokud jste přihlášeni k sociální síti při návštěvě našich webových stránek se zásuvnými moduly pro sociální sítě, které jsou v nich integrovány, může síť shromažďovat a ukládat informace o takové návštěvě a propojit je s uživatelským účtem sociální sítě. Vzhledem k tomu, že nemáme žádnou kontrolu nad údaji shromážděnými sociálními sítěmi prostřednictvím jejich zásuvných modulů, doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich příslušné zásady ochrany osobních údajů, abyste se o nich dozvěděli více.

Jakmile se rozhodnete sdílet informace z našich webových stránek na sociálních médiích nebo když se spojíte s našimi profily sociálních médií prostřednictvím zásuvných modulů, tyto stránky sociálních médií nám umožňují automatický přístup k osobním údajům, které si o vás uchovaly a které se skládají z obsahu, který jste si prohlíželi, obsahu, který se vám líbí, a informací o reklamách, které vám byly zobrazeny nebo na které jste klikli. Náš přístup k vašim osobním údajům můžete omezit změnou nastavení ochrany osobních údajů na příslušné stránce sociálních médií.

A nakonec můžete přistupovat k našim webovým stránkám prostřednictvím služby třetí strany, například z našich profilů na sociálních sítích. V těchto případech shromažďujeme osobní údaje z vašeho uživatelského účtu sociálních médií, který se skládá z vašeho jména a příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla a jakýchkoliv dalších informací, které jste zveřejnili.

Pokud používáte stránky elektronického obchodu společnosti Graco (například shop.graco.com) k objednání produktu Graco („uživatel elektronického obchodu“):

Pokud používáte stránky elektronického obchodu společnosti Graco, například shop.graco.com, shromažďujeme stejné informace jako u „obecného uživatele“ webových stránek společnosti Graco, včetně souborů cookie a kontaktních informací, například vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, PSČ, město, stát a země bydliště; a profesionální informace, například název vaší společnosti.  Tyto informace, které poskytnete jako uživatel elektronického obchodu, jsou uloženy, používány a spravovány prostřednictvím stejného procesu správy vztahu se zákazníkem (CRM) jako u běžného uživatele.

Nemůžete vytvořit účet pro nákup; produktů na stránkách elektronického obchodu společnosti Graco a zaplacení je k dispozici pouze pro účet „hosta“.

Pro zpracování vaší platby vás spojíme s externím zpracovatelem plateb, společností Cybersource, Visa Solution: Cybersource, P.O. Box 8999, San Francisco, CA, 94128. Před zadáním objednávky produktů Graco byste si měli pečlivě prostudovat zásady ochrany osobních údajů týkající se Cyber Source (https://www.cybersource.com/en-us/about/dpa.html).  Společnost Graco neshromažďuje, nepoužívá, nesdílí ani neuchovává vaše finanční údaje.

Název souboru cookieÚčelDoba trváníTyp
_gaGoogle Analytics. Používá se k rozlišení uživatelů.1 rokPrvní strana
_gidGoogle Analytics. Používá se k rozlišení uživatelů.24 hodinPrvní strana
Graco-country, Graco-lang, Graco-siteZaznamenává preferované nastavení země a jazyka1 rokPrvní strana
http://www.graco.com/<product link>Ukládá poslední zobrazenou kartu, která má být zapamatována pro další návštěvu uživatele30 dníPrvní strana
TagcloudZaznamenává, kolikrát uživatel navštívil naše webové stránky,
a přizpůsobuje je zájmům uživatele.
1 rokPrvní strana
cisloginZaznamenává nastavení jazyka.6 měsícůPrvní strana
_atuvcZaznamenává, kolikrát byla webová stránka sdílena prostřednictvím
tlačítka AddThis „Share“.
1 rokTřetí strana
_atuvsZaznamenává, kolikrát byla webová stránka sdílena prostřednictvím
tlačítka AddThis „Share“.
Platnost uplyne, když
relace prohlížeče
skončí.
Třetí strana
_mkto_trkSleduje chování návštěvníků k měření efektivity kampaně.
Anonymní sledování, dokud se uživatel neidentifikuje odesláním formuláře.
2 letTřetí strana
BVBRANDIDUmožňuje, aby interní webová analýza Bazaarvoice byla korelována se stejným uživatelem pro interakce v rámci určité klientské domény.1 rokTřetí strana
BVBRANDSIDUmožňuje, aby interní webová analýza Bazaarvoice byla korelována se stejnou relací procházení uživatele pro interakce v rámci určité klientské domény.Platnost relace uplyne po  ukončení relace prohlížeče.
Třetí strana
BVIDUmožňuje, aby interní webová analýza Bazaarvoice byla korelována se stejným uživatelem pro interakce v síti Bazaarvoice.365 dní nečinnostiTřetí strana
BVImplredesign_sitePoužívá se pro klientem řízené testy A/B.2 hodinTřetí strana
BVSIDUmožňuje, aby interní webová analýza Bazaarvoice byla korelována s relací procházení stejného uživatele pro interakce v síti Bazaarvoice.Platnost relace uplyne po  ukončení relace prohlížeče.
Třetí strana
breadcrumbSlouží k ukládání historie navštívených stránek na aktuálním webu pro snadnější navigaci.Platnost relace uplyne po  ukončení relace prohlížeče.
První strana
user_consentPoužívá se k ukládání preferencí návštěvníka (souhlasíte nebo nesouhlasíte) k povolení sledovacích souborů cookie. Pokud návštěvník nesouhlasí, _mkto_trk je zakázáno.1 rok

První strana

4. Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro konkrétní, výslovné a legitimní účely. Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat pro žádné další účely, než pro které byly údaje původně určeny, pokud nový účel není kompatibilní s původním účelem. Při neexistenci kompatibility je zpracování údajů pro další účely podmíněno vaším předchozím výslovným souhlasem.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme pro níže uvedené účely:

Pokud jste distributorem společnosti Graco:

Vyhodnotit vaši způsobilost pro účet systému CIS, partnerského portálu nebo rozhraní GEDI a spravovat váš účet;

Komunikovat s vámi na základě žádosti o informace, podporu nebo zákaznický servis; a

Informovat vás o našich produktech a službách, událostech, novinkách, zpravodajích, průzkumech, nákupech služeb a/nebo produktech.

Pokud jste běžný uživatel nebo uživatel elektronického obchodu):

Informovat vás o našich produktech a službách, událostech, novinkách, zpravodajích, průzkumech, nákupech služeb a/nebo produktech;

Komunikovat s vámi na žádost o nabízení informací, podporu produktu nebo za účelem služeb zákazníkům;

Zaznamenávat produkty společnosti Graco, které jste zakoupili, pokud je to možné (prostřednictvím vámi odeslaných formulářů pro registraci produktu); a

Zasílat e-mailová upozornění, která vás informují o publikacích v doméně vašich investorů.

Osobní údaje, které shromažďujeme, automaticky obsahují statistické údaje, které nám pomáhají zlepšovat funkce a vlastnosti našich webových stránek za účelem poskytování lepších a přizpůsobenějších služeb, včetně toho, že nám umožňují:

Určit charakter návštěvnosti webových stránek;

Spočítat návštěvy webu;

Určit zdroje návštěvnosti, abychom mohli měřit a zlepšovat výkon našich stránek;

Sledovat charakter vyhledávání na webu, abychom poskytli intuitivnější navigační podněty;

Určit četnost a čas mezi návštěvami uživatelů; a

Zabránit zneužití a selhání našich webových stránek, včetně odstraňování problémů.

Zpracování všech osobních údajů, které shromažďujeme a které se vás týkají, je buď (i) založeno na vašem souhlasu; (ii) nezbytné k tomu, abychom vám poskytli naše produkty a služby na vaši žádost před uzavřením smlouvy s vámi, nebo je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou; (iii) nezbytné pro splnění zákonné povinnosti,; nebo (iv) na základě našich oprávněných zájmů při zajišťování funkčnosti našich webových stránek a služeb a aby byly přizpůsobeny vašim potřebám, pokud nejsou potlačeny vašimi zájmy a právy.

Jako uživatel elektronického obchodu poskytujete stejné informace jako běžný uživatel. Například kontaktní informace, které poskytnete jako uživatel elektronického obchodu během platby, jsou uloženy a používány prostřednictvím stejného procesu správy vztahu se zákazníkem (CRM) jako u běžného uživatele, který poskytuje své kontaktní informace, například ve formuláři „Kontaktujte nás“.

5. Jak sdílíme vaše osobní údaje

Vzhledem k mezinárodnímu rozsahu našeho podnikání mohou vaše osobní údaje sdílet nebo získat k nim přístup přidružené společnosti Graco v rámci skupiny společnosti. Další informace o přenosu údajů přidruženým společnostem se sídlem mimo EU naleznete v oddíle 6. níže.

V souladu s platnými zákony a předpisy sdílíme vaše osobní údaje s následujícími subjekty:

Orgány veřejné moci, včetně represivních orgánů;

Distributoři společnosti Graco;

Poskytovatelé služeb jednající naším jménem pro účely uvedené výše v oddíle 4., přičemž požadujeme, aby tito poskytovatelé služeb zpracovávali osobní údaje pouze v souladu s našimi pokyny a pouze po dobu nezbytnou k provedení požadovaných služeb nebo v souladu s platnými právními předpisy (například poskytovatelé mailingových služeb a distribuce zpravodajů a poskytovatelé správy aplikací); a

V souvislosti s fúzí, společným podnikem, prodejem nebo převodem všech nebo části našich aktiv nebo akcií nebo jiných podobných podnikových transakcí zahrnujících změnu vlastnictví nebo kontroly.

Pro zpracování plateb vás propojíme prostřednictvím našich stránek elektronického obchodu s naším zpracovatelem plateb, společností Cybersource, Visa Solution, který je třetí stranou.  Společnost shromažďuje vaše finanční údaje (například informace o kreditní kartě) pro platbu za váš produkt Graco.  Společnost Graco neshromažďuje, nepoužívá, nesdílí ani neuchovává vaše finanční údaje.

6. Mezinárodní přenosy osobních údajů

Mezinárodní přenosy údajů se týkají předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Jsme společnost s provozy po celém světě. V souladu s tím naše podnikání vyžaduje přenos osobních údajů do jiných společností skupiny nebo třetích stran, které se mohou nacházet mimo EHP, včetně Spojených států amerických, nebo z nich. Seznam našich světových společností značky Graco lze získat zde. Mezi naše pobočky nemající značku Graco patří White Knight Fluid HandlingQED Environmental Systems HandlingGraco Fluid Handling (I) Inc. doing business as Imtec Aculine Inc., Graco Fluid Handling (H) Inc. podnikající jako Heateflex CorporationHiPGema Powder Coating  a její pobočka SAT S.p.A. Osobní údaje předáme pouze do zemí, které poskytují odpovídající standard ochrany údajů splňující požadavky stanovené Evropskou komisí. K předávání údajů do zemí, které tuto prahovou hodnotu nesplňují, dojde pouze v souladu s mezinárodními dohodami o předávání údajů založenými na standardních smluvních doložkách EU.

Pokud jste obyvatelem země v EHP nebo ve Velké Británii, Evropská komise („EK“) uznává některé země mimo EHP jako země, které poskytují odpovídající úroveň ochrany údajů podle norem EHP. V případě převodů z EHP do zemí, které EK nepovažuje za odpovídající, jakož i pro převody z Velká Británie do zemí, které příslušné orgány pro takové převody nepovažují za odpovídající, jsme zavedli opatření, která jsou považována za odpovídající ze strany EK, jako jsou standardní smluvní doložky EK, abychom ochránili vaše osobní údaje. Kopii těchto opatření můžete získat tak, že nás kontaktujete na adrese privacy@graco.com.

Společnost Graco se zavazuje řešit stížnosti týkající se našeho shromažďování vašich osobních údajů nebo jejich používání. Osoby z EHP a Švýcarska, které mají dotazy nebo stížnosti týkající se našich zásad, by se měly nejprve obrátit na adresu privacy@graco.com, telefonicky na číslo +1 612 379 3654 (USA) nebo +32 (0) 89 770 860 (EU) nebo poštou na

Graco Inc.

Attn: Legal-Privacy

88-11th Avenue Northeast

Minneapolis, MN 55413

USA

Pokud máte nevyřešené obavy týkající se ochrany osobních údajů nebo jejich používání, které jsme uspokojivě nevyřešili, obraťte se na našeho nezávislého řešitele sporů (zdarma) na webu https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield.

Graco je společnost s provozy po celém světě. Osobní údaje obdržené společností Graco tak mohou být použity celosvětově v souvislosti se zaměstnáním nebo obchodními operacemi v rámci společnosti Graco. Osobní údaje mohou být přenášeny mezi subjekty společnosti Graco se sídlem v Severní Americe, Jižní Americe, Evropě, na Blízkém východě, v Africe, Asii a Tichomoří a jinde. Osobní údaje mohou být také předány třetím stranám, které jednají jako zástupci a vykonávají úkoly jménem společnosti Graco a podle jejich pokynů. Společnost Graco předá osobní údaje získané z EU nebo Švýcarska zástupci třetí strany pouze tehdy, pokud nejprve zajistí, že se zástupce třetí strany řídí zásadami, podléhajícími směrnici Evropské komise o ochraně údajů nebo jinému zjištění o odpovídající úrovni ochrany údajů nebo písemně souhlasí s poskytnutím alespoň stejné úrovně ochrany soukromí, jakou vyžadují zásady.

7. Uchovávání údajů

Obecně platí, že vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než povolují platné zákony na ochranu osobních údajů, nebo po dobu delší, než je nezbytné ve vztahu k účelům, pro které byly původně shromážděny nebo jinak zpracovány. V případě nečinnosti vašeho účtu systému CIS, partnerského portálu nebo rozhraní GEDI po dobu 2 let vaše osobní údaje odstraníme, pokud neplatí zákonné doby uchovávání.

V případě neexistence zákonných lhůt uchovávání, případně po uplynutí těchto období, vaše osobní údaje vymažeme. Vaše osobní údaje také vymažeme v případech, kdy platí jedna z následujících možností: (i) pokud odvoláte svůj souhlas (pokud zákonnost zpracování byla založena na vašem souhlasu) a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování; (ii) pokud vznesete námitku proti zpracování a neexistují žádné naléhavé oprávněné důvody pro zpracování; (iii) pokud byly vaše osobní údaje zpracovány protiprávně; a (iv) pokud je to nutné pro splnění zákonných povinností.

8. Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Máte určitá práva týkající se osobních údajů, které o vás uchováváme, a určitých rozhodnutí o tom, jaké osobní údaje od vás shromažďujeme, jak je používáme a jak s vámi komunikujeme.

Právo požadovat přístup k osobním údajům, které o vás uchováme, a získat o něm informace.

Právo na opravu nebo vymazání vašich osobních údajů.

Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů.

Právo na přenositelnost údajů za účelem snadného přenosu vašich osobních údajů do jiné společnosti.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Můžete nám sdělit, abychom vám neposílali žádné další marketingové e-maily, kliknutím na odkaz pro odhlášení v marketingových e-mailech, které od nás přijímáte, nebo nás můžete kontaktovat, jak je uvedeno níže.

Právo podat stížnost u dohlížecího úřadu.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Žádost o uplatnění těchto práv můžete kdykoliv podat tak, že se obrátíte na naše oddělení DPC na adrese privacy@graco.com, na telefonním čísle +1 612 379 3654 (USA) nebo +32 (0) 89 770 860 (EU) či na poštovní adrese

Graco Inc.

Attn: Legal-Privacy

88-11th Avenue Northeast

Minneapolis, MN 55413

USA

9. Zabezpečení dat

Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření určená k zabezpečení vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou a neoprávněným přístupem, použitím, změnami a zveřejněním. Tato opatření zahrnují použití fyzických, elektronických a organizačních opatření. Cílem fyzických bezpečnostních opatření je zabránit neoprávněnému přístupu k databázovému zařízení a tištěným kopiím osobních údajů. Elektronická bezpečnostní opatření, jako jsou brány firewall, omezení přístupu a/nebo šifrování, jsou určena ke sledování přístupu k našim serverům a ochraně před hackery a jiným neoprávněným přístupem ze vzdálených míst. Cílem organizačních bezpečnostních opatření je omezit přístup k osobním údajům pouze na ty zaměstnance a poskytovatele služeb, kteří mají specifický důvod k uchovávání, používání a zpracování těchto informací.

10. Webové stránky třetích stran

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy nebo reference na jiné webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Vezměte na vědomí, že toto oznámení se na takové webové stránky nevztahuje. Doporučujeme vám, abyste si přečetli zásady a podmínky ochrany osobních údajů propojených nebo odkazovaných webových stránek, na které vstoupíte. Tyto webové stránky třetích stran vám mohou zasílat vlastní soubory cookie a další sledovací prostředky, zaznamenávat vaši IP adresu a jinak shromažďovat údaje nebo vyžadovat osobní údaje.

11. Děti

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti a nemáme v úmyslu shromažďovat osobní údaje od osob mladších osmnácti let. Pokud nám poskytlo osobní údaje dítě, může nás rodič nebo opatrovník tohoto dítěte kontaktovat a požádat o vymazání těchto informací e-mailem na adrese  privacy@graco.com, telefonicky +1 612 379 3654 (USA) nebo +32 (0) 89 770 860 (EU), nebo poštou

Graco Inc.
Attn: Legal-Privacy
88-11th Avenue Northeast
Minneapolis, MN 55413
USA

12. Obyvatelé státu Kalifornie – vaše práva na ochranu osobních údajů ve státu Kalifornie

V souladu se zákonem o ochraně soukromí spotřebitelů státu Kalifornie mohou mít obyvatelé státu Kalifornie právo na výslovný nesouhlas k "prodeji" svých osobních údajů.  Jak je popsáno výše, společnost Graco používá soubory cookie třetích stran při provozování své přítomnosti na internetu.  Údaje shromážděné těmito soubory cookie třetích stran mohou být považovány za sdílení údajů mezi společností Graco a poskytovatelem souborů cookie třetí strany.  V některých jurisdikcích může být takové sdílení považováno za "prodej" vašich osobních údajů a podle platných zákonů můžete mít právo k vyjádření nesouhlasu s takovým sdílením nebo proti takovému sdílení vznést námitku.  Chcete-li toto právo uplatnit, kontaktujte nás na adrese privacy@graco.com nebo telefonním čísle 866-361-5924.  Uveďte do předmětu vašeho e-mailu "CA Opt-out Request". Abychom ochránili vaše soukromí a bezpečnost, budeme muset ověřit vaši identitu před tím, než budeme jednat o vaší žádosti. Další informace o našich postupech zpracování dat souvisejících se zákonem o ochraně osobních údajů spotřebitelů státu Kalifornie z roku 2018 naleznete v PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ SPOTŘEBITELŮ STÁTU KALIFORNIE "(California Rights").  Tato kalifornská práva se nevztahují na žadatele, zaměstnance, dodavatele, vlastníky, ředitele nebo vedoucí pracovníky společnosti Graco, pokud se osobní údaje, které shromažďujeme o těchto osobách, vztahují k jejich současné, bývalé nebo potenciální roli ve společnosti Graco.

13. Revize našeho oznámení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo čas od času změnit toto oznámení v souladu s platnými zákony a předpisy na ochranu osobních údajů. Veškeré změny tohoto oznámení budou zveřejněny na této stránce. Pokud provedeme podstatné změny ve způsobu, jakým nakládáme s vašimi osobními údaji, budeme vás informovat prostřednictvím oznámení na domovské webové stránce prostřednictvím samostatného banneru týkajícího se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů. Datum poslední revize tohoto oznámení je uvedeno v  horní části stránky.

14. Oznámení o ochraně osobních údajů zařízení společnosti Graco IoT

Následující adresy URL poskytují oznámení o ochraně osobních údajů pro příslušné produkty společnosti Graco, které mohou být občas aktualizovány.

Graco