Jak natírat dveře a lišty pomocí stříkacího zařízení

Přehled projektu

Jak natřít lišty a dveře? Natírání lišt obložení a dveří v místnosti může být často přehlíženo. Nová nebo jednoduše jiná barva nátěrové hmoty může dotvořit konečný dojem z projektu malování interiéru. Stříkací zařízení je jedním z nejlepších způsobů, jak odstranit stopy po štětcích a rovnoměrně natřít lištu a povrch dveří, což vede k profesionálnímu vzhledu povrchu. Natíraní dveří pomocí stříkací pistole zajistí rychlou a bezstarostnou práci.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoli používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz Bezpečnostní opatření v návodu k obsluze stříkacího zařízení) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Muž, který používá stříkací zařízení, aby zjistil jak natřít dveře

SLEDUJTE: Jak stříkat malé projekty (3:12)

 

Doporučené vybavení a nástroje

Jak natřít dveře: Začínáme/příprava

 1. Přesuňte co nejvíce nábytku z místnosti, jak je to možné. Přesuňte veškerý zbývající nábytek do středu místnosti a zcela jej zakryjte. Nechte dostatek prostoru pro své nástroje a vybavení.
 2. Naneste maskovací pásku a ochranný papír na okrajové lišty, abyste chránili povrchy stěn. Zakryjte všechny povrchy podlah, které jsou v blízkosti nebo pod lištou a dveřmi.
 3. Demontujte dveře a položte je na dvě kozy nebo na stůl. Demontujte veškeré kování a spojovací součásti dveří.
 4. Zkontrolujte praskliny nebo otvory ve dveřích nebo lištách. Podle potřeby vyplňte tmelem a posléze obruste veškeré drsné plochy.
 5. Důkladně otřete všechny lišty a povrchy dveří a nechte je důkladně uschnout. Abyste zvýšili přilnavost barvy, zlehka obruste povrch jemným brusným papírem a poté znovu otřete, abyste odstranili prach.

Stříkání lišt a dveří

 1. Vyberte stříkací trysku, která je nejvhodnější pro danou barvu nebo lazuru, kterou používáte, a povrch, který má být stříkán. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka).
 2. Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly. Při stříkání lehčích materiálů, jako jsou lazury, zvolte nejnižší nastavení tlaku, které vám umožní udržovat dobrý tvar rozstřiku. Nastavení nižšího tlaku vám poskytne lepší ovladatelnost a jemnější povrchovou úpravu.
 3. Pokud váš projekt zahrnuje stříkání horních stěn místností, doporučujeme nejprve natřít obložení. 
 4. Nastříkejte lišty obložení dlouhými, rovnoměrnými tahy a držte hrot asi 12 in (30 cm) od povrchu, který stříkáte. U dveří překrývejte každý po sobě jdoucí tah přibližně o 50 %.

Podívejte se na video techniky stříkání, kde jsou další informace o stříkání.
 

Čištění

 1. Před odstraněním pásky nechte nátěr barvou nebo lazurou dokonale zaschnout. Výsledkem budou ostré a čisté linky.
 2. Odstraňte všechno ochranné zakrytí z nábytku a jiných ploch.
 3. Namontujte zpět veškeré spojovací součásti a kování, které jste odstranili, a nasaďte všechny dveře.
 4. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení. 

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco