Jak namalovat kůlnu pomocí stříkacího zařízení

Přehled projektu

Kůlny jsou skvělé pro uskladnění. Stejně jako váš dům, i vaše kůlna může časem vyblednout. Ale jak namalovat kůnu rychle a efektivně? Nátěr kůlny stříkacím zařízením Magnum by Graco usnadňuje omlazení vzhledu novým nátěrem barvou nebo lazurou.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoliv používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Žena používající stříkací zařízení na nátěr kůlny stříkacím zařízením

Doporučené vybavení a nástroje

Malování kůlny: Začínáme/příprava

 1. Přesuňte všechny dekorativní předměty mimo kůlnu. Odstraňte všechna ptačí hnízda nebo jiné nečistoty a poté použijte tlakovou myčku a čisticí roztok k odstranění všech nečistot, plísní nebo odpadu, které se na povrchu kůlny nahromadily. Nechte povrchy důkladně oschnout.
 2. Odstraňte veškeré spojovací součásti a kování, jako jsou kliky dveří. Seškrábněte veškerou odlupující se barvu a opravte všechny poškozené sokly, podhledy nebo lišty. Všechny volné hřebíky zatlučte. Podle potřeby opískujte veškeré drsné povrchy a utěsněte mezery.
 3. Odlepte/zakryjte všechny lišty a zakryjte všechny povrchy, jako jsou okna, která nechcete stříkat, pomocí plastové fólie. K zakrytí keřů nebo porostu použijte také plastové fólie nebo hadry.

Stříkání

 1. Vyberte si stříkací trysku, která je nejvhodnější pro barvu, kterou používáte, a povrch, který má být stříkán. Pro stěny je nejlepší široký vějířovitý tvar rozstřiku, zatímco užší 8palcový (20 cm) vzor je nejlepší pro lemování a další užší oblasti. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka). Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly.

 2. Pokud nemáte se stříkáním mnoho zkušeností, zvolte rovnou plochu, jako je strana kůlny, kde bude snadné začínat. Začněte v horní části plochy a propracujte směrem dolů, nejprve stříkejte převisy nebo spodní strany všech převisů. Směr, kterým budete stříkat, závisí na konstrukci – obecně platí, že stříkáte všechny odkryté krovy, dřevěné trámy nebo desky tím, že nasměrujete vějířovitý tvar rozstřiku tak, aby byl podélně.

 3. Pracujte po částech pouze tak daleko, kam můžete pohodlně dosáhnout, přičemž stříkací trysku udržujte přibližně 12 in (30 cm) od povrchu. (Prodlužovací nástavec trysky je užitečným doplňkem, protože vám umožní bezpečně nastříkat těžko přístupné oblasti nebo jiné převisy.) Nejprve nastříkejte vnější okraje a postupujte v „pásech“ okolo oblast, kterou stříkáte. U vnitřních rohů namiřte stříkací trysku přímo do rohu tak, aby se tvar vějíře rozstřiku překrýval na obou stranách. Překryjte průchody postřikem o 50 %.

 4. Poté, co dokončíte převisy, nastříkejte samotné vnější stěny. Nejprve pracujte kolem oken a dveří a poté nastříkejte zbývající ploché plochy, přičemž každý průchod překryjte o 50 %.

Čištění

 1. Před odstraněním pásky nechte nátěr barvou nebo lazurou dokonale zaschnout. Výsledkem budou ostré a čisté linky.
 2. Odstraňte všechny plachty z keřů, keřů a rostlin. Opatrně odstraňte všechny pásky a plastové plachty z oken a dveřního rámu.
 3. Nasaďte zpět veškeré spojovací součásti a kování, jako jsou kliky dveří, pojistky nebo závěsy, které jste odstranili.
 4. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení. 
 5. Veškeré okrasné nebo jiné předměty vraťte na své místo.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco