Jak natřít skříňky bezvzduchovým stříkacím zařízením

Přehled projektu

Natírání skříněk barvou nebo lazurou může zcela změnit vzhled vaší kuchyně, koupelny nebo jakékoliv místnosti ve vašem domě. Ale jak natřít skříňky stříkacím zařízením efektivně? Vzhledem k tomu, že v mnoha místnostech se skříněmi je obvykle velký provoz a aktivita, budete chtít tento projekt dokončit co nejrychleji. Použití bezvzduchového stříkacího zařízení Magnum by Graco poskytne nejrychlejší způsob, jak dosáhnout dokonalého povrchu.

Když je projekt natíraní skříněk stříkacím zařízením  správně dokončen, získáte trvanlivý, hladký povrch bez stop po tazích štětcem nebo jiných nedokonalostí. Je také důležité dosáhnout rovnoměrného pokrytí na dveřích a všech rozích a drážkách. Způsob, jakým budete nanášet povrchovou úpravu, znamená velký rozdíl v tom, jak dlouho povrchová úprava vydrží.

Není třeba utrácet jmění na výměnu skříní, když vám bezvzduchové stříkací zařízení poskytne rychlost i kvalitu, abyste mohli provést transformaci staré skříně na jako novou rychle a snadno.
 

Bezpečnostní upozornění: Kdykoli používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Natírání skříně pomocí bezvzduchového stříkacího zařízení Graco

SLEDUJTE: Jak stříkat skříňky (6:28)

 

Doporučené vybavení a nástroje

 • Stříkací zařízení Magnum by Graco
 • Bezvzduchová stříkací tryska TrueAirless 311
 • Nehořlavý základní nátěr na bázi oleje
 • Latexová emailová barva nebo lazura, saténová nebo pololesklá
 • Univerzální čisticí prostředek T. S. P.
 • Plachta, hadr, papír nebo plastová fólie
 • Prodlužovací kabel
 • Kbelík na odpad a hadry
 • Plastové sáčky pro spojovací součásti a kování skříně
 • Desky 2x4 na 2 plechovky barvy nebo kozy na řezání
 • Špachtle na tmel na dřevo
 • Jemný brusný papír nebo brusný blok
 • Hadr
 • Maskovací/izolační páska
 • Odpadní kartón
 • Osobní ochranné pomůcky
 • Gumové rukavice a sítko barvy (jsou-li k dispozici)
 • Zahradní hadice
 • 2 nastavitelné klíče
 • Ploché a křížové šroubováky

Příprava skříní

Prvním krokem je začít připravovat povrchy, které budou natřeny.

Demontujte dvířka a čela zásuvek ze skříní a poté sejměte kování a spojovací součásti. Nezapomeňte si dveře a zásuvky každé skříně řádně označit. Vložte kování a spojovací součásti do plastových sáčků a ponechte je pohromadě, abyste při opětovném sestavování skříní nemuseli dveře znovu nastavovat.

Pokud plánujete na skříních kování a spojovací součásti vyměnit za jiné, které má odlišné zarovnání otvorů, vyplňte stávající otvory dřevěnou výplní. Budete muset vyplnit jeden nebo oba otvory a v případě potřeby vyvrtat nové otvory. Budete také muset zajistit, aby všechny povrchy, které budete natírat, byly důkladně očištěny. Za tímto účelem otřete všechny povrchy prostředkem TSP (fosforečnan sodný), abyste odstranili nečistoty nebo mastnotu.

Nechte povrchy zcela oschnout. Lehce obruste dveře, zásuvky a skříně pohybem po vláknu dřeva, abyste odstranili horní vrstvu povrchové úpravy. To umožní, aby barva lépe přilnula a měla hladký povrch. Jakmile je broušení dokončeno, očistěte všechny povrchy vysavačem. Věnujte dostatek času prohlédnutí všech povrchů, zda nemají poškozená místa a zda zde nezbyly otvory pro hřebíky a praskliny. Také nezapomeňte utěsnit mezery mezi skříněmi a stěnami, abyste dosáhli plynulého přechodu. 
 

Příprava pracoviště

Nyní, když jsou skříně připraveny, připravte si pracoviště. Zakryjte cokoliv, co nechcete, aby bylo natřeno, plastovou fólií. K zakrytí podlah použij plachtu nebo krycí papír. Páskou a kartónem zakryjte otvory skříně a chraňte stěny a strop plastovou fólií. Chraňte prostor místnosti, kde budete stříkat.

V nedokončeném suterénu nebo garáži si vytvořte dočasnou stříkací kabinu zakrytím podlahy … a okolí plastovou fólií. Umístěte dvířka skříně na 2 kozy s deskami 2x4, abyste je dostali nad zem a do pohodlného úhlu pro stříkání.
 

Barvy/povlaky

Pro dosažení nejlepších výsledků nastříkejte všechny povrchy nehořlavým základním nátěrem na bázi oleje a tmelem. To zajistí vytvoření voděodolné bariéry a zabrání prosakování a praskání.

Pro odstranění velkých částic nebo sušeného sedimentu lijte základní nátěr přes sítko do kbelíku. Nasaďte si latexové rukavice a vymačkejte přebytečnou základovou barvu. Sítko a rukavice zlikvidujte. Stejný proces udělejte i s materiálem vrchního nátěru.
 

Bezpečnost

Než začnete stříkat, ujistěte se, že jste si přečetli všechny bezpečnostní a provozní pokyny dodané s bezvzduchovým stříkacím zařízením a že máte vhodné osobní ochranné pomůcky, jako je ochrana očí a respirátor.

Vždy mějte na paměti, že bezvzduchové stříkací zařízení může vyvinout velký tlak – dostatečný, aby vám barva pronikla pod pokožku. Nikdy pistolí nemiřte na sebe ani na nikoho jiného. Před stříkáním je také důležité se ujistit, že je pracovní prostor dostatečně odvětrán.
 

Výběr stříkací trysky

Pro tento typ projektu, kde jsou povrchové plochy malé, doporučujeme stříkací trysku, která poskytuje menší tvar vějíře rozstřiku. Při stříkání nátěrové hmoty na bázi emailu a hmoty se saténovým povrchem je nejlepší použít stříkací trysku 311, protože dosáhnete tvaru vějíře rozstřiku 6 in (15 cm), což je pro skříně a menší dveře ideální.
 

Procvičte si stříkání

Před nastříkáním skříní doporučujeme nacvičit práci na kus lepenky. Tak můžete doladit svou techniku a nastavit stříkací zařízení pro dosažení nejlepšího tvaru rozstřiku:

Začněte každý tah držením stříkací trysky asi 12 in (30 cm) od povrchu. Miřte doprostřed každého předchozího průchodu, abyste ho překryli o 50 %. Druhou rukou držte hadici stranou. Při stisknutí a uvolnění spouště musí být stříkací pistole v pohybu. Spusťte a zastavte stříkací pistoli po každém průchodu. Stiskněte spoušť pistole až po zahájení každého tahu. Spoušť uvolněte před koncem tahu.

Abyste každý tah plynule napojili a vytvořili rozmazaný okraj kolem celého tvaru rozstřiku, ohněte zápěstí tak, aby pistole zůstala kolmo k povrchu. Tahy stříkacím zařízením jedním nebo druhým směrem povedou k nerovnoměrným tvarům rozstřiku. Nesahejte daleko – jen tak daleko, jak je to pohodlné.

Chcete-li dosáhnout nejlepšího tvaru rozstřiku, vždy začněte na nejnižším tlaku a pomalu jej zvyšujte, dokud nedosáhnete požadovaných výsledků. Dobrý tvar rozstřiku bude mít vždy rovnoměrné, měkké hrany. Pokud vytváříte viditelné čáry nebo „ocasy“ v horní a dolní části každého vzoru, zkuste zvyšovat tlak po malých krocích, dokud okraje vzoru „nezměknou“.
 

Nanášení základního nátěru

Začněte stříkat dveře skříně. Začněte na jednom konci, stříkejte boky a vnitřek a pracujte kolem, nastříkejte všechny vnější rámy. Nakonec stříkejte přímo horní část dveří a ujistěte se, že pokrýváte každý povrch. Pracujte na dosah. Nesahejte dál, než je pohodlné. Před otočením a stříkáním druhé strany nechte dveře zcela uschnout.

Po dokončení přejděte ke skříním. Nastříkejte větší rovné povrchy, jako jste to udělali s dveřmi. Uvnitř skříní nejprve stříkejte rohy a poté vyplňte středovou plochu. U vnějších částí skříní s hranami upravte úhel pistole tak, aby ve středu splývaly dva až tři průchody.

Když je základní nátěr zcela suchý, zlehka plochy obruste. Díky tomu bude vrchní vrstva lépe přilne k povrchu a získá hladší strukturu. Při broušení mezi vrstvami postupujte lehce, aby obrus byl jenom velmi jemný. Odsajte všechny povrchy vysavačem a poté otřete hadrem.
 

Příprava mezi vrstvami

Před naplněním nového materiálu je důležité vypláchnout starou barvu/nátěr ze stříkacího zařízení. Vzhledem k tomu, že jste tento projekt začali s nehořlavým základním nátěrem na bázi oleje, nezapomeňte vypláchnout stříkací zařízení lakovým benzínem. Pokud bude vrchní nátěru na vodní bázi, před přidáním materiálu vrchního nátěru na vodní bázi stříkací zařízení znovu propláchněte vodou.

Nyní, když je stříkací zařízení propláchnuté, přefiltrujte a naplňte materiál vrchního nátěru do stříkacího zařízení. Nastříkejte tento první vrchní nátěr na všechny povrchy a poté nechte před nastříkáním druhé vrstvy nátěr zcela zaschnout. Většina profesionálů mezi vrstvami dělá jemné přebroušení, odsátí a otření hadrem na všech plochách. To umožní, aby vrchní nátěr přilnul k povrchu lépe.
 

Nástřik

Jakmile je druhá vrstva zcela suchá, opatrně odstraňte veškerou pásku, papír a plastovou fólii. Poté znovu namontujte kování a spojovací součásti a připevněte ke skříním dveře a zásuvky. A to je vše, co je třeba, aby vaše kuchyně získala zcela nový vzhled, rychle a snadno.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco