Malování stropu pomocí bezvzduchového stříkacího zařízení

Přehled projektu

Zjistěte jak nejjednodušeji namalovat strop. Natírání (texturovaného) stropu válečky s nátěrem vyžaduje čas a může způsobit odlupování textury od povrchu. Používání bezvzduchového stříkacího zařízení k malování stropu vám ušetří čas, zachovává vzhled textury a zároveň poskytuje dokonalejší a jednotnější pokrytí.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoli používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Malování stropu pomocí stříkacího zařízení

SLEDUJTE: Jak stříkat klenutý strop (2:48)

 

Doporučené vybavení a nástroje

Jak malovat strop stříkacím zařízením: Začínáme/příprava

  1. Přesuňte co nejvíce nábytku z místnosti, jak je to možné. Veškerý nábytek ponechaný v místnosti by měl být přesunut do středu a zcela zakryt. Ujistěte se, že máte dostatek prostoru pro své nástroje a vybavení.
  2. Zakryjte všechno, co nechcete postříkat barvou. Pomocí krycí pásky ochraňte všechny drobné prvky a zakryjte všechny stěny, které nechcete stříkat, plastovými plachtami nebo ochranným papírem. Odstraňte nebo zakryjte svítidla.

Stříkání

  1. Vyberte stříkací trysku, která je nejvhodnější pro danou nátěrovou hmotu, kterou používáte, a povrch, který má být stříkán. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka).
  2. Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly. Pokud stříkáte pouze strop, maskujte správně, k ochraně stěn používejte papír, plastové plachty nebo sprejový štít. Pokud se rozhodnete použít ochranný štít, umístěte jej pevně pod úhlem 45 stupňů do rohu, kde se zeď dotýká stropního povrchu.
  3. Začněte na okraji, kde se setkávají strop a zeď. Stříkejte podél tohoto okraje z jedné strany místnosti na druhou. Po dokončení prvního průchodu pokračujte ve stříkání opakovanými průchody, dokud nebude pokryt strop, přičemž každý průchod se musí překrývat o 50 %.

 

Čištění

  1. Před odstraněním pásky nechte nátěr dokonale zaschnout. Výsledkem budou ostré a čisté linky.
  2. Odstraňte všechno ochranné zakrytí z nábytku a jiných ploch.
  3. Namontujte všechna svítidla, která jste sejmuli, a přestěhujte nábytek nebo jiné předměty zpět na místo.
  4. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco