Jak natřít zábradlí pomocí barvy nebo lazury a bezvzduchového stříkacího zařízení

Přehled projektu

Jak natřít zábradlí? Zábradlí hodně trpí drsným zacházením. Udržujte je v nejlepším stavu s čerstvým nátěrem barvy nebo lazury, abyste jej zachovali a ochránili před sluncem a počasím. Přečtěte si níže o tom jak namalovat zábradlí.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoliv používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Muž, který provád nátěr zábradlí stříkací pistolí

Doporučené vybavení a nástroje

Nátšr zábradlí stříkací pistolí: Začínáme/příprava

  1. Přesuňte veškerý venkovní nábytek nebo jakékoliv jiné předměty, jako je gril, mimo prostor, kde se bude stříkat. Nechte dostatek prostoru pro své nástroje a vybavení.
  2. Pro mytí zábradlí použijte tlakovou myčku a čisticí prostředek. (Pokud nemáte tlakovou myčku, použijte kartáč s tuhými štětinami a čistič podlah k vyčištění všech součástí zábradlí). Tlakovou myčku nastavte podle pokynů výrobce, opláchněte a nechte povrch zcela vyschnout.
  3. Zakryjte všechny okolní keře, keře a rostliny plastovými plachtami. Protože nastříkaný materiál a jakýkoliv prostřik se mohou dostat do stísněných prostor, zakryjte všechny povrchy v blízkosti zábradlí nebo za sloupky. Všechny okolní zdi domu zakryjte plastovou plachtou, abyste je také ochránili před postřikem.

Stříkání

  1. Vyberte stříkací trysku, která je nejvhodnější pro danou lazuru, kterou používáte, a povrch, který má být stříkán. Ve většině případů vám poskytne nejlepší kontrolu tryska s užším tvarem rozstřiku 8 in (20 cm) a velikostí otvoru 0,013. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka).
  2. Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly. Při stříkání lehčích materiálů, jako jsou lazury, zvolte nejnižší nastavení tlaku, které vám umožní udržovat dobrý tvar rozstřiku. Nastavení nižšího tlaku vám poskytne lepší ovladatelnost a jemnější povrchovou úpravu.
  3. Naneste barvu nebo lazuru stříkáním podél každého sloupku nebo součásti zábradlí podél struktury dřeva. Začněte v horní části zábradlí a postupujte směrem dolů. Abyste zabránili stříkání do prostoru mezi sloupky/výztuhami, umístěte kartonové desky za zábradlí.

Čištění

  1. Nechte barvu nebo lazuru uschnout a odstraňte všechny plachty z keřů, rostlin a povrchů.
  2. Veškerý nábytek nebo jiné předměty vraťte na své místo.
  3. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco