Jak natřít zahradní nábytek pomocí stříkacího zařízení

Přehled projektu

Jak natřít zahradní nábytek rychle? Ať už je to něco z blešího trhu nebo křeslo Adirondack, které již vlastníte, čerstvý nátěr může propůjčit zastaralému nebo unavenému nábytku nový život.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoliv používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Žena, která pracuje na projektu jak natřít zahradní nábytek

SLEDUJTE: Jak stříkat nábytek (0:43)


Doporučené vybavení a nástroje

 • Stříkací zařízení nátěrových hmot Magnum by Graco (navštivte stránku kategorie Stříkací zařízení nátěrových hmot pro porovnání modelů)
 • Barva/lazura
 • Stříkací trysky – širší tvar rozstřiku pro velké povrchy a úzký tvar pro menší povrchy
 • Prázdné kbelíky pro plnění stříkacího zařízení a čištění (jsou potřeba dva)
 • Míchací tyče
 • Brusný papír – zrnitost 100–300
 • Hadr
 • Sítko barvy, pokud je k dispozici – pomáhá předcházet ucpávání trysky a zaručuje lepší povrchovou úpravu
 • Plachty, utěrky nebo plastové fólie
 • Maskovací páska
 • Malířský štětec pro úpravy
 • Kapalina pro skladování Pump Armor (viz podrobnosti o produktu na ochranu čerpadla)
 • Čisticí hadry
 • Tuhé nylonové kartáče pro čištění

Natírání venkovního nábytku stříkacím zařízením: Začínáme/příprava

 1. Vytvořte si pracovní prostor mimo plochy, které by mohly být postříkány, a zakryjte trávu nebo dlažbu tohoto prostoru plachtami nebo hadry.
 2. Položte nábytek na hadry a odstraňte veškeré spojovací součásti a kování.
 3. Nábytek důkladně očistěte pomocí čisticí houby a čisticího prostředku nebo tlakové myčky vybavené tryskou s nízkým výkonem. Důkladně opláchněte a nechte uschnout.
 4. Opravte případné praskliny nebo poškození. Podle potřeby vyplňte všechny otvory tmelem a pak zlehka obruste celý povrch. Začněte brusným papírem o zrnitosti 100, abyste odstranili veškerou volnou barvu, a pokračujte zrnitostí 300, abyste vyhladili povrch a zvýšili přilnavost barvy. Nakonec otřete nábytek utěrkou, abyste odstranili veškerý brusný prach.

Stříkání

 1. Vyberte stříkací trysku, která je nejvhodnější pro danou barvu nebo lazuru, kterou používáte, a povrch, který má být stříkán. Ve většině případů vám poskytne nejlepší kontrolu tryska s užším tvarem rozstřiku 8 in (20 cm) a velikostí otvoru 0,013. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka).
 2. Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly. Při stříkání lehčích materiálů, jako jsou lazury, zvolte nejnižší nastavení tlaku, které vám umožní udržovat dobrý tvar rozstřiku. Nastavení nižšího tlaku vám poskytne lepší ovladatelnost a jemnější povrchovou úpravu. 
 3. Pracujte shora dolů, stříkejte dlouhými tahy a po směru struktury dřeva. Udržujte stříkací trysku asi 12 in (30 cm) od povrchu, který stříkáte. Zvláštní pozornost věnujte stříkání do úzkých prostor, například mezi deskami, a překrývejte každý po sobě jdoucí nástřik přibližně o 50 %. 

Čištění

 1. Nechte barvu nebo lazuru uschnout a odstraňte všechny plachty z keřů, rostlin a povrchů.
 2. Namontujte zpět veškeré spojovací součásti, které jste odstranili.
 3. Namontujte všechna svítidla, která jste sejmuli, a přestěhujte nábytek nebo jiné předměty zpět na místo.
 4. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco