Jak natřít domácí nábytek – malování na nábytek barvou či lazurou pomocí stříkacího zařízení

Přehled projektu

Jak natřít domácí nábytek jednoduše? Ať už se jedná o garážový výprodej nebo židli či komodu, které již vlastníte, čerstvý nátěr může propůjčit zastaralému nebo unavenému nábytku nový život. Zjistěte jak na malování na nábytek.

Bezpečnostní upozornění: Kdykoliv používáte stříkací zařízení, přijměte náležitá bezpečnostní opatření, buďte ostražití a dávejte pozor na potenciální nebezpečí. Používejte ochranné pomůcky, jako jsou rukavice, ochranné brýle, pracovní oděv pro stříkání (kapuce), klobouk, vhodnou obuv, prachové masky a respirátory. Ujistěte se, že je zajištěno dostatečné větrání. Pokud malujete v blízkosti spotřebičů, vypněte je. (Viz bezpečnostní opatření v provozní příručce stříkacího zařízení.) Vždy se řiďte konkrétními pokyny a bezpečnostními postupy pro stříkací zařízení, které používáte.

Žena, která používá stříkací zařízení na malování na nábytek

SLEDUJTE: Jak stříkat nábytek (0:43)


Doporučené vybavení a nástroje

 • Stříkací zařízení nátěrových hmot Magnum by Graco  (navštivte stránku kategorie Stříkací zařízení nátěrových hmot pro porovnání modelů)
 • Barva/lazura
 • Stříkací trysky – širší tvar rozstřiku pro velké povrchy a úzký tvar pro menší povrchy
 • Prázdné kbelíky pro plnění stříkacího zařízení a čištění (jsou potřeba dva)
 • Míchací tyče
 • Brusný papír – zrnitost 100-300
 • Hadr
 • Sítko barvy, pokud je k dispozici – pomáhá předcházet ucpávání trysky a zaručuje lepší povrchovou úpravu
 • Plachty, utěrky nebo plastové fólie
 • Maskovací páska
 • Malířský štětec pro úpravy
 • Kapalina pro skladování Pump Armor (viz podrobnosti o produktu na ochranu čerpadla)
 • Čisticí hadry
 • Tuhé nylonové kartáče pro čištění
 • Bezpečnostní a ochranné pomůcky – ochranné brýle, prachová maska/respirátor, ochranná čepice nebo klobouk na zakrytí hlavy

Začínáme/příprava

 1. Vytvořte si pracovní prostor mimo plochy, které by mohly být postříkány, a zakryjte trávu nebo dlažbu tohoto prostoru plachtami nebo hadry.
 2. Položte nábytek hadry. Vyjměte všechny zásuvky a pomocí šroubováků (nikoliv vrtačky s bitem) odstraňte všechna držadla nebo jiné spojovací součásti a kování. (Elektrické vrtačky s bitem mohou strhnout hlavy kovových šroubů používaných v konstrukci nábytku.)
 3. Nábytek důkladně očistěte hadrem a jemným čisticím prostředkem.

Stříkání

 1. Vyberte stříkací trysku stříkací pistole na natíraní nábytku, která je nejvhodnější pro barvu, kterou používáte. Ve většině případů vám poskytne nejlepší kontrolu tryska s užším tvarem rozstřiku 8 in (20 cm) a velikostí otvoru 0,013. Ujistěte se, že velikost otvoru trysky nepřesahuje maximální kapacitu stříkacího zařízení (viz příručka).
 2. Pokud používáte nátěrové hmoty z více nádob, smíchejte je v prázdné 10litrové nádobě, abyste zajistili konzistentní barvu i v případě, že mezi jednotlivými plechovkami barvy existují drobné rozdíly. Při stříkání lehčích materiálů zvolte nejnižší nastavení tlaku, které vám umožní udržovat dobrý tvar rozstřiku. Nastavení nižšího tlaku vám poskytne lepší ovladatelnost a jemnější povrchovou úpravu.
 3. Pracujte shora dolů, stříkejte dlouhými tahy a po směru struktury dřeva. Udržujte stříkací trysku asi 12 in (30 cm) od povrchu, který stříkáte. Zvláštní pozornost věnujte stříkání složitých oblastí, jako je obložení nebo detailní vyřezávání, a překrývejte každý po sobě jdoucí tah přibližně o 50 %.
 4. Nastříkejte čela zásuvek (pokud existují) odděleně. Umístěte zásuvky lícem vzhůru na plachtu a k ochraně všech vnitřních povrchů zásuvek použijte krycí pásku a plastovou fólii. Cílem je nastříkat jen čelo zásuvky a nikoliv samotné tělo zásuvky.

Čištění

 1. Nechte barvu zaschnout a odstraňte veškerý ochranný plast a krycí pásku.
 2. Pomocí šroubováků (opět nikoliv vrtačky s bitem) nasaďte zpět veškeré spojovací součásti a kování, které jste odstranili.
 3. Namontujte všechna svítidla, která jste sejmuli, a přestěhujte nábytek nebo jiné předměty zpět na místo.
 4. Po každém použití vyčistěte bezvzduchové stříkací zařízení. Postupujte podle pokynů v uživatelské příručce pro čištění Power Flush pomocí materiálů na vodní bázi nebo v případě potřeby použijte metodu čištění s kbelíkem. Další informace naleznete v příručce k obsluze stříkacího zařízení.

Hledáte další videa ke zhlédnutí?

Podívejte se na naše vzdělávací centrum s videi, která zahrnují přípravu produktů, tipy pro započetí práce a úklid, rady ohledně stříkání, řešení problémů a mnoho dalšího.

Máte dotazy týkající se produktů?

Obecná podpora

Obecná podpora

Jsme tu proto, abychom odpověděli na vaše otázky a pomohli vyřešit vaše potřeby.

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svou jednotku

Zaregistrujte svůj produkt a získejte zdarma láhev kapaliny pro skladování Pump Armor, která prodlužuje životnost vašeho čerpadla.

Magnum by Graco