Nadace Graco

Oddáni komunitám, kde pracujeme

Naším cílem je pomoci organizacím rozvíjet jejich schopnost sloužit potřebám komunity prostřednictvím grantů zaměřených na kapitálové projekty, specifické programy a technologické potřeby. Upřednostňujeme organizace, které mají prokazatelné zkušenosti s tím, jak umožnit lidem stát se soběstačnými a produktivnějšími. Klademe důraz na vzdělávací programy, zejména STEM (věda, technologie, inženýrství a matematika), programy služeb lidem a na podporu rozvoje pracovních sil a programy rozvoje mládeže. Obzvláště rádi oslovujeme komunity v blízkosti našich zařízení v USA.

V roce 2019 dosáhly příspěvky nadace Graco výše 4 337 933 USD.

Stipendijní program společnosti Graco

Jak se z dnešních studentů stává naše pracovní síla, čelí novým výzvám a příležitostem, které nikdy předtím nebyly představitelné. Ve společnosti Graco si uvědomujeme přínos těchto studentů a důležitou roli, kterou vzdělávání hraje v jejich rozvoji. Stipendijní program společnosti Graco nám dává příležitost investovat do vzdělávání dětí zaměstnanců po celém světě. Stipendijní podpora v roce 2019 činila celkem 113 930 USD.

Kontaktujte nás

Adresa

Adresa

Nadace Graco
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441

Graco