Etika a obchodní chování

Společnost Graco se zavázala k podnikání po celém světě v souladu s nejvyššími standardy etiky a integrity. Tento závazek pramení nejen z potřeby vyhnout se mnoha problémům, které může porušení etiky způsobovat, ale především z přesvědčení, že dobré etického chování je dobré pro naše obchodování. Společnost Graco je pevně přesvědčena, že etické chování nám pomohlo a bude i nadále pomáhat plnit naše poslání sloužit zúčastněným stranám prostřednictvím trvalého ziskového růstu.

Etika a bezúhonnost nejsou jen sloganem, ale součástí našeho hodnotového systému, který se každý den odráží ve výkonnosti našich zaměstnanců. Náš Etický kodex a pravidla obchodního chování tyto hodnoty ztělesňuje a stanovuje normy správného chování a odpovědnosti, které očekáváme od všech zaměstnanců.

Graco