Prohlášení o rovných pracovních příležitostech

Společnost Graco Inc. je zaměstnavatelem poskytujícím rovné pracovní příležitosti.  Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti a zacházet s uchazeči a zaměstnanci ve všech kontaktech se společností bez ohledu na rasu, barvu pleti, vyznání, náboženství, národní původ, původ, pohlaví, rodinný stav, zdravotní postižení, sexuální orientaci, věk, vojenský status, status veterána, těhotenství nebo jakýkoliv jiný základ chráněný federálními, státními nebo místními zákony.  Rozhodnutí týkající se náboru, výběru, rozvoje a povyšování zaměstnanců jsou založena výhradně na zásluhách, kvalifikacích, prokázaných dovednostech a úspěších.

Hledat volné pracovní pozice

Globální centrála společnosti Graco se nachází v Minnesotě v USA. Kromě dalších globálních kanceláří a prodejních míst se naše regionální sídlo nachází v Maasmechelenu v Belgii, v Šanghaji v Číně a v Montevideu v Uruguayi.

Graco