Udržitelnost

Udržitelnost životního prostředí je prioritou – a dává to dobrý obchodní smysl. Máme jen jeden svět a musíme se o něj dobře starat, abychom zachovali budoucnost našeho podnikání. Proto jsme odhodláni zajistit, aby naše produkty a provoz byly udržitelné.

Naše zásady v oblasti životního prostředí jsou přímočaré: Snažíme se dodržovat všechny platné zákony zaměřené na ochranu životního prostředí a provádět taková zlepšení, která mají smysl pro budoucnost našeho podnikání a komunit, ve kterých se pohybujeme. Jsme odhodláni být dobrou firmou – občanem ve všech komunitách po celém světě, kde máme obchodní aktivity. V rámci tohoto závazku se snažíme řídit naše podniky způsobem, který šetří přírodní zdroje a chrání životní prostředí.

Naše rozhodování

Zaměřujeme se na dlouhodobé rozhodování založené na faktech.

 • Naše přesvědčení, že fakta by měla vládnout naše rozhodovací procesy, je hluboce zakořeněné v organizaci společnosti Graco. Během devadesátých let jsme do naší organizaci zavedli robustní sadu metrik do všech úrovní, abychom mohli měřit a řídit výkon. Dodnes tato opatření nadále zlepšujeme a zdokonalujeme a důsledně se zaměřujeme na rozhodování založené na faktech.
 • Fakta nám říkají, že budoucnost závisí na udržitelných postupech. Uděláme, co je v našich silách, abychom ochránili Zemi pro budoucnost našeho podnikání.
 • Abychom mohli činit rozhodnutí založená na datech, monitorujeme naše emise vypouštěné do ovzduší, tvorbu odpadu, spotřebu vody, vypouštění odpadních vod a spotřebu energie.

 

Zavázali jsme se k provádění etických rozhodnutí a dodržování platných zákonů na ochranu životního prostředí.

 • Tento závazek pramení nejen z potřeby vyhnout se mnoha problémům, které může neetické chování způsobovat, ale především z přesvědčení, že dobré etického chování je dobré pro naše obchodování.
 • Vážíme si etického chování více než zisku.
 • Naší zásadou je snažit se řídit naše podniky způsobem, který šetří přírodní zdroje a chrání životní prostředí. Na všech pracovištích a při aktivitách po celém světě společnost Graco a její zaměstnanci musí postupovat takto:
  • Dodržovat nebo překonávat požadavky všech platných zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí;
  • Přijmout zavedené postupy ochrany životního prostředí ve všech svých provozech; a
  • Neustále zlepšovat své postupy ochrany životního prostředí, předcházet znečištění a snižovat dopad svých činností na životní prostředí.

 

Společné navrhování produktů a procesů

Zlepšujeme naše ekologické postupy jako jednotný tým.

 • Zlepšení životního prostředí spočívá na každém zaměstnanci a naši zaměstnanci již v minulosti prokázali silné odhodlání.
 • Dvě z našich větších továren v USA, v Minneapolis a v Anoka v Minnesotě, jsou certifikovány dle normy ISO14001 pro systém řízení životního prostředí. Tato certifikace je výsledkem našeho důrazu na řízení kvality a ekologického chování, stejně jako tvrdé práce a píle jednotlivců v celé společnosti Graco.
 • Zaměstnanci se účastní iniciativ v oblasti životního prostředí a udržitelnosti prostřednictvím „zelených týmů“ a „programu neustálého zlepšování“ společnosti Graco, které povzbuzují a odměňují zaměstnance za nápady na zlepšení výkonnosti s ohledem na kvalitu, životní prostředí, bezpečnost a výsledné náklady.
 • Naši zaměstnanci se také účastní každodenních činností, jako je recyklace, nakládání s energiemi a odpady, které podporují lepší výsledky v oblasti životního prostředí.

 

Ceníme si inovací a efektivity.

 • Efektivní produkty spotřebovávají méně cenných zdrojů planety Země a my podle toho nové produkty také navrhujeme.
 • Důsledně provádíme výzkum a vývoj tak, abychom dokázali navrhnout recyklovatelné produkty, šetřit energii a materiály a zvyšovali přitom efektivitu.
 • Vyvíjíme vysoce kvalitní produkty, které jsou navrženy tak, aby měly dlouhou životnost.
 • Vylepšení konstrukce platformy se stále snadnějšími opravami modulárních součástí nabízí snadnou demontáž, opravy a opětovné použití produktu, stejně jako oddělení typů materiálů pro recyklaci.
 • Pracovali jsme na rozšíření našich produktových řad poháněných elektrickým pohonem a akumulátory, abychom snížili emise související se spotřebou energie. Mnoho našich produktů tak nyní používá energeticky účinnou technologii bezkartáčových motorů.

 

Udržitelný provoz

Neustále zlepšujeme naše výrobní operace.

 • Společnost Graco recykluje kov, dřevo, lepenku, papír, plasty, obráběcí kapalinu, oleje, nemrznoucí směsi, skleněné lahve a hliníkové plechovky. V roce 2017 společnost Graco recyklovala 10,5 milionu liber kovu, což zajistilo více než 12 milionů ušetřených kilowatthodin elektřiny. Také jsme recyklovali předpokládaných 1,8 milionu liber hmotnosti lepenky, což odpovídá více než 15 000 stromům.
 • Ve výrobních operacích využíváme vlastní systém dávkování nátěrových hmot PD2K společnosti Graco. Systém PD2K snižuje množství rozpouštědla potřebného k dokončení účinného proplachování lakovacích linek při změně nátěrové hmoty, snižuje tak spotřebu rozpouštědel a odpadu při současném zachování vysoce kvalitního nanášení povlaku.
 • Používáme také vlastní zařízení pro aplikaci povlaku, abychom minimalizovali emise těkavých organických sloučenin (VOC) a dalších znečišťujících látek do atmosféry. Náš rotační rozprašovač ProBell zvyšuje účinnost přenosu v aplikacích nánosů tekutých povlaků, snižuje množství povlaku potřebného pro kvalitní povrchovou úpravu a dosahuje odpovídajícího snížení emisí těkavých látek a částic.
 • V naší továrně Minneapolis Riverside, kde je mnoho našich produktů opatřeno nátěrem, používáme také elektrostatický práškový nátěr od Gema, dceřiné společnosti Graco. Pomocí tohoto systému dosahujeme účinnosti přenosu až 95 procent. Kromě toho práškové laky neobsahují těkavé sloučeniny a emise z našeho odpovídajícího filtračního systému HEPA (vysoce účinný vzduch částic) jsou ve skutečnosti odváděny dovnitř a zlepšují tak kvalitu vnitřního vzduchu.

 

Podpora našich zákazníků

Navrhujeme produkty, které pomáhají našim koncovým uživatelům snížit jejich ekologickou stopu.

 • Společnost Graco například vyrábí specializované systémy parního abrazivního tryskání pro odstraňování povlaků a přípravu povrchu. Přidáním malého množství vody během procesu bylo testováním prokázáno, že zařízení parního abrazivního tryskání EcoQuip odstraňuje až 92 procent polétavého prachu a částic produkovaných v typických suchých otryskávacích aplikacích.
 • Naše stříkací zařízení pro pěnu pomáhají majitelům nemovitostí snížit spotřebu energie pro vytápění a chlazení.
 • Naše stříkací zařízení pro vícesložkové materiály snižují množství odpadu z materiálů, protože v daném okamžiku je smíšeno méně materiálu. Ve srovnání s ručním mícháním snižuje stříkací zařízení pro vícesložkové materiály také množství rozpouštědla potřebného k proplachování namíchaných materiálů z potrubí.
 • Naše inovativní systémy pro tavení lepidla snižují množství lepidla spotřebovaného pro lepení krabic a kartonových obalů.
 • Naše elektrostatické stříkací pistole pomáhají uživatelům snížit spotřebu nátěrových hmot a rozpouštědel, čímž snižují související emise do ovzduší.
 • Naše nízkotlaké stříkací trysky pro jemný povrch pro stříkací zařízení nátěrových hmot vyžadují menší tlak, což snižuje prostřik barvy, spotřebu a související emise do ovzduší.
 • Naše systémy pro stříkání čar také vyžadují menší tlak a vytvářejí přesnější čáry, což snižuje spotřebu barev pro dopravní značení a také snižuje související emise do ovzduší oproti vzduchovým stříkacím systémům.
 • Společnost Graco vyvinula systémy vzdáleného monitorování a řízení pro vestavěná i mobilní zařízení, které uživatelům umožňují lépe ovládat jejich zařízení a snižovat množství odpadního materiálu, energetickou náročnost a objem odpadu.

 

Podporujeme průmyslová odvětví, která dělají pokroky pro budoucnost životního prostředí.

 • Uvědomujeme si rostoucí poptávku po produktech s ekologickými parametry a plníme příslib naší značky tím, že našim zákazníkům na těchto trzích poskytujeme vysoce kvalitní řešení. Uznáváme, že to, co je dobré pro životní prostředí, je také dobré pro náš růst a podnikání.
 • Naše zařízení pro dávkování tmelů a lepidel, mazací zařízení a zařízení pro stříkání barev pomáhají výrobcům větrných turbín vyrábět nákladově efektivnější a energeticky účinnější větrnou energii.
 • Naše zařízení pro dávkování tmelů a lepidel pomáhá výrobcům solárních panelů, výrobcům izolačního skla a výrobcům oken a dveří dodávat nákladově efektivnější a energeticky úspornou solární energii a snižovat energetické ztráty budov.
 • Při výrobě akumulátorů potřebných pro elektromobily se používá celá řada zařízení společnosti Graco, která pomáhají snižovat emise související s dopravou.
 • QED Environmental Systems, dceřiná společnost Graco, vyrábí různé čerpací systémy pro odběr vzorků podzemních vod a sanaci kontaminovaných podzemních vod; pro nakládání s kapalinami a plyny na skládkách; a pro odstraňování škodlivých chemických látek z podzemních vod a pitné vody.
 • Dokonce i když podporujeme ropný a plynárenský průmysl, vyrábíme produkty, které snižují ekologickou stopu uživatelů našich produktů v tomto odvětví.

 

Vždy dělat správnou věc

Snažíme se dělat správnou věc pro naše partnery, zaměstnance a komunity, kde pracujeme.

 • Naše podnikání provádíme eticky a bezúhonně a v souladu se všemi platnými zákony a vládními předpisy. Od našich zaměstnanců se očekává, že budou chápat etický kodex a pravidla obchodního chování společnosti Graco a řídit se jejich zásadami, budou dodržovat všechny platné zákony a zřeknou se obchodních příležitostí, které by ohrozily etické standardy společnosti Graco. Vedení společnosti poskytuje školení a poradenství ohledně etických norem platných ve společnosti Graco a dodržování právních předpisů. Další podrobnosti jsou k dispozici v dokumentu Etický kodex a pravidla obchodního chování.
 • Věříme, že vaše práce a cenné příspěvky pro společnost jsou stejně důležité. Zdraví, životní pohoda, spokojenost a bezpečnost našich zaměstnanců a jejich rodin jsou životně důležité pro jejich pohodu a v konečném důsledku pro úspěch společnosti Graco. Za tímto účelem jsme odhodláni nabídnout našim zaměstnancům celosvětově konkurenceschopné mzdy a komplexní plány benefitů, aby vyhovovaly jejich potřebám. Další podrobnosti jsou k dispozici na naší stránce Kariéra ve společnosti Graco.
 • Jsme odhodláni poskytovat bezpečné pracovní prostředí pro zaměstnance, návštěvníky, dodavatele a smluvní pracovníky a významně investovat do osvědčených bezpečnostních postupů. Prostřednictvím našeho programu zdraví, životní pohody a bezpečnosti integrujeme náš závazek k zachování bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců do naší firemní kultury, poskytujeme vzdělání na podporu životní pohody a snížení míry zranění.
 • Prostřednictvím nadace Graco Foundation také podporujeme naše místní komunity. Nadace poskytuje granty na pomoc organizacím v rozvoji jejich schopností sloužit potřebám komunit, s důrazem na vzdělávací programy, zejména programy STEM; podporující rozvoj pracovních sil; a rozvoj mládeže. Nadace Graco také podporuje několik zaměstnaneckých programů, včetně párování darů „dolar za dolar“, grantů na podporu dobrovolnictví, stipendií pro děti zaměstnanců, doučování na místních středních školách a každoročních maratonů v malování. Další podrobnosti jsou k dispozici na naší stránce Nadace společnosti Graco.

 

Naším cílem je podnikat ve prospěch všech zúčastněných stran.

 • Řádné řízení společnosti je nezbytné pro pokračující úspěch společnosti Graco Inc. Naše schopná, vysoce nezávislá správní rada vede náš systém správy a řízení společnosti a zajišťuje, že podnikání společnosti Graco je realizováno eticky a ve prospěch všech zúčastněných stran. Členové představenstva, z nichž každý je zkušeným lídrem v podnikání, také poskytují našim výkonným ředitelům cenné rady a konzultace v záležitostech zásadního strategického významu.
 • Správní rada se obvykle schází pětkrát ročně, včetně dvoudenního zasedání společně s managementem. V současné době je ředitelů deset. Pouze jeden ředitel, Patrick J. McHale, prezident a generální ředitel společnosti Graco, je členem managementu.
 • Velkou část práce správní rady vykonávají její výbory. Existují tři stálé výbory: Výbor pro audit, Výbor pro správuVýbor pro řízení a odměňování. Výbory jsou složeny výhradně z nezávislých ředitelů, kteří nejsou zaměstnanci společnosti. Každý člen výboru pro audit je finančně gramotný. Tři členové výboru pro audit byli jmenováni finančním odborníkem.
 • Správní rada přijala Pokyny pro správu a řízení společností. Spolu se stanovami společnostiautonomními normami společnosti obsahují Pokyny pro správu a řízení společností zásady společnosti Graco používané k realizaci našeho systému správy a řízení společnosti.
Graco