Graco INC.


Životní prostředí, sociální oblast a řízení (ESG)

Životní prostředí, sociální oblast a řízení (ESG) ve společnosti Graco

Ve společnosti Graco se snažíme dělat správné věci – vždy. Naše zdroje využíváme smysluplně, abychom minimalizovali náš dopad na životní prostředí. Přispíváme k blahu našich zaměstnanců a našich komunit. A jsme hluboce odhodláni pracovat čestně a v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Uvědomujeme si, že naše podnikání má dopad na širokou škálu zainteresovaných stran, z nichž na každé jsme také závislí. Daří se nám, když se daří našim zákazníkům, zaměstnancům, komunitám a naší planetě. 

Dopis generálního ředitele


„Zaměstnanci společnosti Graco společně navrhují a vyrábějí nejlepší produkty ve své třídě, které splňují potřeby našich zákazníků, posilují naši společnost a umožňují nám mít pozitivní dopad na naše komunity. S téměř stoletou historií se i nadále snažíme směřovat k oboustranně výhodné dlouhodobé budoucnosti pro všechny naše zúčastněné strany“.

Oblasti, na které se společnost Graco zaměřila v rámci ESG v roce 2021

Již téměř sto let je pochopení jedinečných potřeb našich zákazníků, investorů, zaměstnanců a komunit klíčovým faktorem úspěchu společnosti Graco. Abychom toto porozumění prohloubili a rozšířili, dokončili jsme naše první hodnocení významnosti zaměřené na ESG, jehož cílem bylo identifikovat nejpalčivější problémy pro naše zainteresované strany a naše podnikání jako celek. Zjištění nám pomáhají stanovit priority jak v oblasti podávání zpráv a zveřejňování informací o tématech ESG, tak i v oblasti opatření, která podnikneme v budoucnu. Tato zpráva obsahuje informace o řadě prioritních témat určených na základě posouzení významnosti, rozdělených do čtyř kategorií:

 

Výroba produktů, na kterých záleží

Produkty společnosti Graco jsou navrženy tak, aby našim koncovým uživatelům pomáhaly přemisťovat, měřit, míchat, kontrolovat, dávkovat a stříkat vše od arašídového másla a oleje až po barvy a lepidla. Stejně jako již téměř 100 let neustále hledáme způsoby, jak inovovat, vylepšovat a rozšiřovat naše produktové řady, abychom našim zákazníkům nabídli lepší řešení.

Ochrana životního prostředí

Naše podniky řídíme způsobem, který šetří přírodní zdroje a chrání životní prostředí. Zaměřujeme se na dlouhodobé rozhodování založené na faktech. Efektivní provoz a neustálá snaha o minimalizaci spotřebovávané energie – a s tím souvisejících emisí skleníkových plynů – jsou proto pro společnost Graco klíčovým tématem. To nám pomáhá dosahovat úspěchu již téměř sto let.

Lidé na prvním místě

Zaměstnanci společnosti Graco každý den tvrdě pracují, aby naplnili náš závazek vyrábět vysoce kvalitní a špičkové výrobky a služby. Náš úspěch závisí na spolupráci našich lidí, kteří našim zákazníkům poskytují inovativní řešení. Zaměřujeme se na neustálé zlepšování a růst naší společnosti i členů našeho týmu.

Poctivé fungování

Silné řízení společnosti Graco je základem našeho úspěchu. Jsme přesvědčeni, že nejlépe posloužíme všem našim zainteresovaným stranám, když budeme podnikat eticky a poctivě. Tento přístup je zakotven v naší kultuře a našich hodnotách. Zavazujeme se důsledně dodržovat všechny platné místní, národní a mezinárodní zákony, kterými se řídí naše obchodní operace.

Kariéra

Chcete pracovat pro inovativní a rozmanitou společnost? Připojte se k našemu týmu talentů.

Další informace Externí odkaz

Etika

Společnost Graco se zavázala k podnikání v souladu s nejvyššími standardy etiky &a integrity.

Další informace

Příslib značky

Od roku 1926 jsou inovace, kvalita a špičkový servis středobodem společnosti Graco.

Další informace
Graco