Certifikace a osvědčení od správních orgánů

Mnoho produktů společnosti Graco obdrželo různé certifikáty či úřední schválení. Například: ISO, CE, (FM, UL, ETL, ATEX). Podrobnosti o konkrétních schváleních a certifikacích, např. ATEX, naleznete na identifikační visačce umístěné na produktu, případně v uživatelské příručce k produktu. Uživatelské příručky k produktům Graco se dodávají spolu s produktem a naleznete je také na tomto webu s dokumentací.

V případě produktů s označením CE je k produktu přiloženo prohlášení o shodě uvádějící různé normy, které produkt splňuje. Potřebujete-li tyto informace najít, obraťte se na oddělení technické podpory společnosti Graco.


Společnost Graco udržuje systém kvality certifikovaný podle níže uvedených norem:

Graco