Členství

Jako přední průmyslová společnost se společnost Graco angažuje v klíčových průmyslových sdruženích a pracovních skupinách. To společnosti Graco umožňuje věnovat pozornost hlavním účastníkům trhu, odhalovat nové trendy trhu, účastnit se důležitých diskusí a podílet se na celosvětovém úsilí o ochranu planety.

FEICA (Fédération Européenne des Industries de Colles et Adhésifs), Sdružení evropského průmyslu lepidel a tmelů a příslušná národní obchodní sdružení zastupují a hájí zájmy tohoto velmi inovativního průmyslu. Sdružení FEICA bylo založeno v Římě v roce 1972 s belgickým prezidentem a sekretariátem obsluhovaným Německým sdružením pro lepidla s kancelářemi v Düsseldorfu. Sdružení FEICA se od počátku snaží zastupovat výrobce v celé Evropě. Sdružení se nadále vyvíjí díky příspěvkům svých národních asociací, přímých i přidružených členů. Sdružení FEICA má od ledna 2007 sídlo v Bruselu a usiluje o rozvoj komunikace se zúčastněnými stranami, posiluje síť mezi svými členy, posiluje svou úlohu rozhodujícího a důvěryhodného hlasu pro toto odvětví v rámci Evropského společenství a podporuje blaho svých členů v rámci evropského práva tím, že je informuje o legislativním vývoji, který má na toto odvětví dopad. Další informace naleznete zde:

www.feica.com
 

 Polyurea Development Association Europe (PDA Europe), Evropská asociace pro rozvoj polymočoviny, je oficiálním obchodním sdružením evropského průmyslu zpracování polymočoviny. PDA Europe, registrovaná jako oficiální mezinárodní nezisková organizace podle belgického práva, prosazuje nejvyšší možné standardy pro zpracování polymočoviny. Členskou základnu PDA Europe tvoří přední odborníci z celého evropského chemického průmyslu, kteří zároveň poskytují odborné poradenství v oblasti kvality produktů. Sdružení také nabízí informace o osvědčených postupech v oblastech ochrany a bezpečnosti životního prostředí a poskytuje zavedené fórum k propojení klíčových hráčů v oboru, aby mohli diskutovat o budoucnosti trhu s polymočovinou. Sdružení PDA Europe má úzké vazby na americké sdružení PDA, které bylo založeno v roce 1999. Další informace naleznete zde:

www.pda-europe.org
 

 ANPE (Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido), Národní asociace pro tuhé polyuretanové pěny, byla založena s cílem podpořit kvalitativní vývoj tuhých produktů z polyuretanové pěny, podílet se na standardizaci italských a evropských technických činností, reprezentovat italský průmysl v tomto odvětví na národní a evropské scéně a také aktivně spolupracovat s Evropským sdružením výrobců tuhé polyuretanové pěny (PU EUROPE). Asociace ANPE rovněž shromažďuje a poskytuje informace technické povahy týkající se použití produktů zastoupených v rámci sdružení, propaguje vydávání přehledu Poliuretano, zasílaného bezplatně projektantům, technickým kancelářím, technikům tepelných zařízení, montérům, stavebním společnostem a obchodníkům. Další informace naleznete na webu:

www.poliuretano.it

Graco