Konfliktní suroviny a společnost Graco

Společnost Graco Inc. a její dceřiné společnosti („Graco“) se zavázaly k poctivému a etickému podnikání, s ohledem na lidská práva a v souladu se všemi platnými zákony a předpisy. Zavázali jsme se dodržovat pravidlo SEC o konfliktních nerostných surovinách a odpovědném získávání surovin prostřednictvím našeho globálního dodavatelského řetězce. Aktivně a důsledně spolupracujeme s našimi globálními partnery v dodavatelském řetězci, abychom zjistili původ jakýchkoliv konfliktních minerálů, které nám mohou být dodány, a budeme s nimi i nadále pracovat na dosažení cíle zajistit maximální transparentnost dodavatelského řetězce a odpovědné získávání zdrojů.

Šablona pro hlášení konfliktních surovin ve společnosti Graco

Chcete-li stáhnout soubor aplikace Excel, klikněte pravým tlačítkem myši na odkaz a vyberte možnost Uložit odkaz jako…

Graco