Nahlášení porušení zásad

Společnost Graco se zavázala dodržovat nejvyšší etické standardy podnikání. Pokud kdokoliv, zaměstnanci nebo jiné osoby, zjistí porušení Etického kodexu a pravidel obchodního chování, žádáme, abyste takové případy nahlásili.

Jakékoliv podezření na porušení Etického kodexu a pravidel obchodního chování nebo jakéhokoliv platného zákona bude důkladně vyšetřeno a budou přijata vhodná opatření. To zahrnuje podávání stížností týkajících se účetnictví, interních účetních kontrol nebo auditních záležitostí.

Nahlášení bude převzato od jakékoliv osoby, bez ohledu na to, zda je či není zaměstnancem společnosti Graco. Pokud si to budete přát, můžete zůstat v anonymitě. Všechna hlášení o podezření na porušení zásad budou důkladně vyšetřena, a pokud to bude možné a vhodné, obdržíte odpověď. Proti zaměstnancům, kteří nahlásí porušení nebo podezření na porušení v dobré víře, nebudou podniknuta žádná odvetná opatření. Pokud jste si vědomi porušení Etického kodexu a pravidel obchodního chování společnosti Graco nebo máte podezření na porušení zákona nebo auditních pravidel, měli byste takový problém nahlásit.
 

Osobně

Osobně

Oznamte záležitost svému nadřízenému pracovníkovi.

Pošta

Pošta

Joseph Humke
Graco Inc.
88 11th Ave. NE
Minneapolis, MN 55413
USA

Graco