Poradce pro odstraňování problémů míchaček řady ToughTek CM

Časté otázky

 • Zvyšte nastavení řízení průtokoměru vody, abyste zvýšili objem vody přidané do materiálu.
 • Najděte vhodný zdroj vody, který poskytuje dostatečný tlak.
  • Přívod vody musí být schopen dodávat tlak vody 40 psi nebo větší, jinak směšovač nebude pracovat v dopředném směru. Tlakový spínač, který řídí provoz směšovače v dopředném směru, se aktivuje při 40 psi, což umožňuje dopředný provoz. Pokud je tlak vody nižší než 40 psi a směšovač musí být provozován v dopředném směru, může být tlakový spínač vyřazen připojením obtokové spojky tlakové vody.
 • Snižte nastavení řízení průtokoměru vody, abyste snížili objem vody přidané do materiálu.
 • Přidejte více materiálu do zásobníku nebo sila.
 • Zkontrolujte připojení v elektrické skříni.
 • Zkontrolujte správné napájení na odpojovacím spínači a svorkách L1, L2, L3 měniče VFD.
 • Přepněte odpojovací spínač do polohy VYPNUTO a počkejte jednu minutu, než se měnič VFD resetuje. 
 • Pokud se takové podmínky vyskytují často, nechte motor vychladnout.
 • Viz část „Porucha přetížení měniče VFD“, kde jsou popsány možné příčiny.

Graco