Plán údržby ToughTek CM40, silo CM40

Plán údržby

Po dokončení míchání a dávkování materiálu nebo při delší přestávce by měla být míchačka vyprázdněna a důkladně vyčištěna, aby materiál v systému nezatvrdnul.

 • Pokračujte v míchání a dávkování materiálu, dokud nezůstane žádný suchý materiál.
  • CM-40: Do zásobníku nepřidávejte žádné další pytle suchého materiálu. Spusťte míchačku a nechejte ji spuštěnou, dokud nebude zásobník prázdný a z výstupní trysky směšovací trubice nebude vytékat pouze čistá voda.
  • Silo CM-40: Uzavřete klapkový ventil sila, spusťte míchačku a nechejte ji spuštěnou, dokud výstupní trysky směšovací trubice nebude vytékat pouze čistá voda.
 • Stiskněte tlačítko STOP a vypněte spínač vodního čerpadla.
 • Otočte odpojovací spínač napájení do polohy VYPNUTO.
 • Vyčistěte sestavu směšovací trubky:
  • Demontujte výstupní trysku směšovací trubice, směšovací hřídel a samotnou směšovací trubici.
  • Demontované části důkladně vyčistěte vodou. Pro omytí směšovacích součástí může být připojena k vodovodnímu kohoutku vodní hadice.
   • Směšovací trubice může být demontována z ocelového nosného pouzdra pro snadnější a důkladnější čištění.
  • Otřete podávací vložku. Pokud se na otvoru pro přívod vody nahromadil nějaký materiál nebo zbytky, důkladně je očistěte. V případě potřeby propláchněte přívodní otvor vodou.
 • Vyčistěte zásobník a podávací šroub:
  • Odpojte napájecí kabel od konektoru hlavního napájení.
  • Demontujte klínové držáky a vyjměte sestavu motoru ze systému.
   • Při vyjímání klínových držáků (K) poklepejte na spodní stranu gumovou paličkou. Nezasáhněte špičatý konec klínového držáku. Konec klínu se může poškodit nebo ohnout a již se nevejde do zajišťovacího otvoru.
  • Demontujte mříž zásobníku.
  • Vytáhněte podávací šroub.
  • Hadrem vyčistěte zásobník, podávací šroub a další součásti, které jsou stále znečištěny materiálem.
  • Všechny součásti důkladně osušte.
  • Sestavte podávací šroub zpět do zásobníku a připevněte mříž zásobníku.
  • Připojte sestavu motoru k základní jednotce.  Před zajištěním sestavy motoru pomocí klínových držáků vyrovnejte a připojte adaptér hřídele motoru a plochý konec podávacího šroubu.
 • Znovu připojte výstupní trysku směšovací trubice, směšovací hřídel a samotnou směšovací trubici.
 • Veškerý odpad zlikvidujte v souladu s místními pravidly a předpisy. Další informace naleznete v tématu výrobce SDS.
 • Proveďte postup vyčištění, který je popsán výše.
 • Vyčistěte zásobník pomocí hrubé mycí houby a pak zásobník a podávací šroub důkladně osušte. Doporučuje se vyčistit vnější stranu míchačky hadrem a vodou.
  • Pokud součásti po použití nevyčistíte správně, dojde k poškození těsnění a pohyblivých součástí v důsledku opotřebování při nahromadění materiálu.
  • Pokud zásobník a podávací šroub důkladně nevysušíte, může dojít k nahromadění materiálu a nekonzistentnímu přivádění materiálu a jeho promíchání.
 • Zkontrolujte směšovací hřídel, ložisko na výstupní trysce směšovací trubice, směšovací trubici, podávací šroub a těsnění motoru, zda nedošlo k opotřebování a poškození.
 • V případě potřeby vyměňte.
1493748698554.png
 • Vyměňte mazací tuk v převodovce motoru. 
 • Použijte mazací tuk určený pro použití v ozubených soukolích.

Graco