Poradce při odstraňování problémů ToughTek F340e

Časté otázky

 • Dotáhněte matici ucpávky.
 • V případě potřeby vyměňte ucpávky pístů a samotný píst.
 • Proveďte údržbu koule sacího zpětného ventilu.
 • Dotáhněte svorky na pryžovém koleni.
 • Vyčistěte hadici kapaliny na aplikátoru.
 • Vyčistěte nebo vyměňte trysku/pistoli.
 • Dotáhněte svorky na koleni zásobníku.
 • Zkraťte délku nebo zvyšte průměr.
 • Přepněte hlavní spínač napájení do polohy ZAPNUTO.
 • Zkontrolujte jistič na zdroji. 
 • Resetujte spínač motoru.
 • Vyčistěte hadici nebo aplikátor.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo v dolní úvrati zdvihu; udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kapalinou TSL. 
 • Ujistěte se, že se vstupní koule volně pohybuje.
 • Doplňte zásobník a primární čerpadlo.
 • Vyčistěte ventil pístu. 
 • Proveďte údržbu koule pístu zpětného ventilu.
 • Vyměňte ucpávky.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Nastavte jehlový ventil vzduchu na aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Proveďte údržbu stříkacího aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Rozeberte čerpadlo a vyčistěte jej.
 • Hadici vypláchněte pomocí vodní hadice a/nebo polyuretanové hadice.
 • Instalujte výstupní zpětný ventil se správnou orientací.
 • Nařeďte a důkladně promíchejte materiál na nižší viskozitu.
 • Použijte plnicí kapalinu systému čerpadla (sliz). „Smáčejte“ systém.
 • Použijte hadici s větším průměrem.
 • Zkontrolujte přívod napětí do stříkací zařízení:
  • Otočte hlavní spínač napájení motoru do polohy VYPNUTO a odpojte stříkací zařízení. 
  • Chcete-li zabránit poškození elektroniky, zajistěte vhodné napájecí napětí.
 • Otevřete pojistný ventil, abyste uvolnili tlak. 
 • Odstraňte překážku a vypněte a zapněte napájení. 
 • Pokud problém přetrvává, obraťte se na místního distributora.
 • Instalujte výstupní zpětný ventil se správnou orientací.
 • Nechte stříkací zařízení vychladnout. 
 • Pokud stříkací zařízení pracuje za studena, opravte příčinu přehřívání. 
  • Udržujte stříkací zařízení na chladném, dobře větraném místě. 
  • Ujistěte se, že přívod vzduchu do motoru není zablokovaný. 
 • Pokud stříkací zařízení stále nepracuje, obraťte se na místního distributora.
 • Zkontrolujte přívod napětí do stříkací zařízení:
  • Otočte hlavní spínač napájení motoru do polohy VYPNUTO a odpojte stříkací zařízení.
  • Odeberte ostatní zařízení z obvodu.
  • Chcete-li zabránit poškození elektroniky, zajistěte vhodné napájecí napětí
 • Ujistěte se, že přívod vzduchu do motoru není zablokovaný.
 • Ujistěte se, že nedošlo k selhání ventilátoru.
 • Ujistěte se, že je řídicí deska řádně připojena k zadnímu panelu a že na elektrických napájecích součástech je použita teplovodivá pasta.
 • Vyměňte řídicí panel.
 • Vyměňte motor.
 • Otočte hlavní spínač napájení motoru do polohy VYPNUTO a odpojte stříkací zařízení.
 • Sejměte kryt motoru.
 • Odpojte řízení motoru a zkontrolujte možné poškození konektorů.
 • Znovu připojte řízení motoru. 
 • Přepněte hlavní spínač napájení motoru do polohy ZAPNUTO. Pokud blikání kódu pokračuje, vyměňte motor.
 • Vypněte napájení.
 • Sejměte kryt motoru.
 • Odpojte řízení motoru a zkontrolujte možné poškození konektorů.
 • Zkontrolujte, zda snímač neobsahuje vodu. Pokud je snímač mokrý, nechte jej 24 hodin vyschnout.
 • Namontujte zpět snímač, připojení řízení motoru a kryt.
 • Zapněte napájení. Pokud chyba přetrvává, vyměňte motor.

 • Nastavte hlavní spínač napájení motoru do polohy VYPNUTO a odpojte stříkací zařízení.
 • Chcete-li zabránit poškození elektroniky, zajistěte vhodné napájecí napětí.
  • Jednotka by měla být napájena z obvodu, který je chráněn jinak než prostřednictvím přerušovače GFCI.

  Graco