Poradce při odstraňování problémů ToughTek F680e

Časté otázky

 • Dotáhněte matici ucpávky.
 • V případě potřeby vyměňte ucpávky pístů a samotný píst.
 • Proveďte údržbu koule sacího zpětného ventilu.
 • Dotáhněte svorky na pryžovém koleni.
 • Vyčistěte hadici kapaliny na aplikátoru.
 • Použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Vyčistěte nebo vyměňte trysku/pistoli.
 • Dotáhněte svorky na koleni zásobníku.
 • Předejte stříkací zařízení distributorovi společnosti Graco do opravy.
 • Zkraťte délku nebo zvyšte průměr.
 • Vypněte stříkací zařízení a doplňte hydraulickou kapalinu.
 • Ověřte nastavení ovládacího spínače čerpadla.
 • Ověřte polohu vzdáleného spínače.
 • Pokud solenoid nepřijímá signál a zůstává zavřený, když je ovládací spínač čerpadla v poloze ZAPNUTO, může být jeho funkce ručně potlačena. 
  • Chcete-li jeho funkci potlačit, stiskněte červené tlačítko, otočte jej proti směru hodinových ručiček o 180° a uvolněte. 
  • Solenoidový ventil zůstane otevřený po celou dobu.
 • Vyčistěte hadici nebo aplikátor.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo v dolní úvrati zdvihu; udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kapalinou TSL. 
 • Ujistěte se, že se vstupní koule volně pohybuje.
 • Ověřte, zda je kulový ventil v otevřené poloze.
 • Doplňte zásobník a primární čerpadlo.
 • Vyčistěte ventil pístu. 
 • Proveďte údržbu koule pístu zpětného ventilu.
 • Vyměňte ucpávky.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Nastavte jehlový ventil vzduchu na aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Proveďte údržbu stříkacího aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Rozeberte čerpadlo a vyčistěte jej.
 • Hadici vypláchněte pomocí vodní hadice a/nebo polyuretanové hadice.
 • Instalujte výstupní zpětný ventil se správnou orientací.
 • Nařeďte a důkladně promíchejte materiál na nižší viskozitu.
 • Použijte plnicí kapalinu systému čerpadla (sliz). „Smáčejte“ systém.
 • Použijte hadici s větším průměrem.
 • Zkontrolujte ponornou měrku a zajistěte, aby nádrž hydraulické kapaliny byla řádně naplněna.
 • Zkontrolujte, zda je vstupní spojka hydraulického čerpadla řádně dotaženo a do vstupu čerpadla nemůže pronikat žádný vzduch.
 • Naplnění čerpadla: 
  • Nechte jednotku pracovat na nejnižší nastavený tlak a pomalu tlak zvyšujte. 
  • V některých případech může být nutné demontovat kryt motoru a hnacího řemenu, aby hydraulické čerpadlo bylo možné otáčet ručně (proti směru hodinových ručiček). 
  • Otáčejte řemenicí ventilátoru rukou. Zkontrolujte průtok oleje demontováním olejového filtru a pohledem do sběrného potrubí filtru. 
  • Namontujte olejový filtr. 
  • NEPROVOZUJTE jednotku bez řádně namontovaného olejového filtru.
 • Pokud zvuk přetrvává déle než 30 sekund, vypněte odpojovací spínač napájení a zastavte motor. 
 • Zkontrolujte, zda jsou vstupní spojky hydraulického čerpadla dotažené a zda je čerpadlo řádně naplněné.
 • Zajistěte, aby nádrž byla řádně naplněna. 
 • Zlepšete ventilaci, aby se teplo lépe rozptylovalo.
 • Zkontrolujte stav hnacího řemenu. 
 • V případě poškození vyměňte.
 • Zkontrolujte připojení v elektrické skříni. 
 • Zkontrolujte, zda není na vstupu stykače motoru napětí 200–240 V AC.
 • Resetujte jistič uvnitř elektrické řídicí skříně.
 • Počkejte, až se motor ochladí, a poté motor znovu spusťte.
 • Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice, spojky a chladicí hadice na stroji bez nečistot. 
 • Zkontrolujte také, zda je vzduchový pojistný ventil (součást 17H606) a tlumič výfuku (součást 120206) čisté a volné.
 • Zkontrolujte, zda jsou vzduchové hadice, spojky a chladicí hadice na stroji bez nečistot. 
 • Zkontrolujte také, zda je vzduchový pojistný ventil (součást 17H606) a tlumič výfuku (součást 120206) čisté a volné.
 • Počkejte, až se motor ochladí, a poté motor znovu spusťte.

Graco