Plán údržby ToughTek F680e

Plán údržby

 • Propláchněte systému.
 • Uvolněte tlak. Viz
 • Vyčistěte zásobník hrubou houbou na mytí. 
  • Doporučuje se vyčistit vnější stranu stříkacího zařízení hadrem a vodou.
 • Zkontrolujte případné opotřebování, poškození a netěsnosti hadic, trubek a spojek. 
 • Před použitím dotáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
 • Podle potřeby zkontrolujte a vyměňte těsnění rychlospojky.
 • Zkontrolujte stav hydraulického oleje a dle potřeby jej doplňte.
 • Zkontrolujte stav kompresorového oleje a dle potřeby jej doplňte. 
  • Kompresorový olej by měl být vyměněn po 50 hodinách (záběh) a poté každých 200 hodin po počáteční výměně oleje. 
  • Pokud je kompresorový olej tmavě černý a vykazuje sedimentaci před dokončením 200 hodin, vyměňte olej.
  • Pokud je červená tečka na stavoznaku kompresoru viditelná, olej doplňte.
 • Zkontrolujte potrubí hydrauliky a kapaliny, zda řádně těsní.
 • Zkontrolujte ventil vypouštění kapaliny / ventil čištění, zda správně pracují. 
  • V případě potřeby ventil vyčistěte/propláchněte.
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny k utěsnění hrdla (TSL) v matici ucpávky výtlačného čerpadla. 
  • Dle potřeby matici naplňte. 
  • V matici musí být neustále dostatek kapaliny TSL, aby nedocházelo k hromadění materiálu na pístní tyči a k předčasnému opotřebování ucpávek a korozi čerpadla.
 • Při používání ve velmi prašném prostředí vzduchový filtr kontrolujte a podle potřeby měňte každý den.
1493218096848.png
 • Sejměte kryt vzduchového filtru kompresoru a vyčistěte filtrační vložku. 
  • Filtrační vložku v případě nutnosti vyměňte.
 • Kontrolujte hladinu hydraulické kapaliny každý týden pomocí ponorné měrky. 
  • Hladina kapaliny musí být mezi ryskami na ponorné měrce. 
  • Doplňte podle potřeby schválenou hydraulickou kapalinou (viz část Technické údaje, v příručce). 
  • Pokud má kapalina tmavou barvu, vyměňte kapalinu a filtr. 
 • Vyměňte olej po záběhu nové jednotky po prvních 250 hodinách provozu nebo 3 měsících, cokoliv nastane jako první. 
 • Doporučená četnost výměn oleje je uvedena v tabulce níže.
1493218337714.png
 • Předfiltr a tlumič výfuku vyčistěte na vzduchovém pojistném ventilu vzduchového kompresoru. 
 • V případě potřeby vyměňte vzduchový pojistný ventil (součást 17H606) a tlumič výfuku (součást 120206).
 • Zkontrolujte opotřebování řemenu. 
 • V případě potřeby vyměňte.
 • Aby se zabránilo vzniku koroze, nikdy nenechávejte vodu nebo kapalinu na bázi vody v čerpadle přes noc.
 • Materiál, který zůstane na těsnění hrdla, může vyschnout a těsnění poškodit.
 • Čerpadlo vždy zastavte v dolní úvrati zdvihu, aby nedošlo k poškození těsnění hrdla.
 • Čerpadlo vždy propláchněte dříve, než kapalina zaschne na výtlačné tyči.
  • Nejprve opláchněte vodou a poté olejem. 
  • Uvolněte tlak, ale ponechte olej v čerpadle, aby chránil součásti před korozí.
 • Působení vody na motoru a/nebo součásti jeho řízení může způsobit poškození a možné selhání motoru.
 • Neskladujte čerpadlo venku.
 • Nestříkejte vodu přímo do ventilátoru motoru.

Graco