Poradce při odstraňování problémů ToughTek M680a

Časté otázky

 • Demontujte ventil odpojením otočných spojek.
 • Připojte hadici přímo ke vzduchovém motoru.
 • Motor používejte přímo s regulátorem vzduchu.
 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené.
 • Vyčistěte hadici nebo aplikátor.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo v dolní úvrati zdvihu; udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kapalinou TSL. 
 • Ujistěte se, že se vstupní koule volně pohybuje.
 • Vyčistěte nebo opravte vzduchový motor.
 • Viz příručka ke vzduchovému motoru.
 • Uvolněte vzduchové vedení.
 • Zvyšte přívod vzduchu.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené.
 • V případě potřeby vyčistěte ventily.
 • Vyčistěte hadici kapaliny na aplikátoru.
 • Doplňte zásobník a primární čerpadlo.
 • Vyčistěte ventil pístu. 
 • Proveďte údržbu koule pístu zpětného ventilu.
 • Vyměňte ucpávky.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Viz příručka k pistoli, přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Nastavte jehlový ventil vzduchu na aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Proveďte údržbu stříkacího aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Rozeberte čerpadlo a vyčistěte jej.
 • Hadici vypláchněte pomocí vodní hadice a/nebo polyuretanové hadice.
 • Nařeďte a důkladně promíchejte materiál na nižší viskozitu.
 • Použijte plnicí kapalinu systému čerpadla (sliz). „Smáčejte“ systém.
 • Použijte hadici s větším průměrem.
 • Důkladně přimíchejte v pomocnou kapalinu čerpadla nebo výkonovou příměs do materiálu.
 • Pokud není k dispozici nový kulový ventil:
  • Ustavte obtok řídicího ventilu vzduchového motoru tak, aby byl do vzduchového motoru vždy dodáván vzduch, bez ohledu na polohu řídicího ventilu aplikátoru.
  • Ovládejte průtok kapaliny zvýšením nebo snížením tlaku vzduchu na regulátoru podle potřeby.
 • Nainstalujte nový řídicí kulový ventil, jakmile bude k dispozici.
 • Demontujte, vyčistěte a znovu utěsněte kulový ventil pomocí lithného mazacího tuku.
 • Pokud není k dispozici nový kulový ventil:
  • Uvolněte tlak v systému.
  • Demontujte kulový ventil.
  • Ovládejte průtok kapaliny zvýšením nebo snížením tlaku vzduchu na regulátoru podle potřeby.
 • Jakmile bude kulový ventil k dispozici, vyměňte jej.

Graco