Poradce při odstraňování problémů řady ToughTek P

ToughTek P20, P30, P30ht, P30X, P40

Časté otázky

 • Dotáhněte stator, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpání.
 • Povolte stator, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpání.
 • Dotáhněte stator. 
 • Pokud nízký výkon přetrvává, vyměňte stator.
 • Dotáhněte stator. 
 • Pokud nízký výkon přetrvává, vyměňte stator.
 • Vyčistěte nebo vyměňte hadici na materiál.
 • Vyčistěte nebo vyměňte aplikátor nebo trysku.
 • Zkraťte délku hadice a/nebo zvětšete její průměr.
 • Rovnoměrně povolte šrouby statoru, abyste snížili tlak. 
 • Pokud čerpadlo stále nepracuje, když jsou šrouby volné, použijte zvedací šroub (JS) pro další rozevření objímky statoru. 
 • To by mělo snížit tlak natolik, aby se čerpadlo uvedlo do chodu. 
 • Po spuštění znovu dotáhněte šrouby statoru, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpadla.
1493242307335.png
 • Přepněte odpojovací spínač do polohy VYPNUTO a počkejte jednu minutu, než se měnič VFD resetuje. 
 • Viz část „Porucha přetížení měniče VFD“, kde jsou popsány možné příčiny.
 • Vyčistěte nebo vyměňte hadici nebo aplikátor.
 • Vyčistěte nebo vyměňte sestavu čerpadla.
 • Nastavte výstup tlaku vzduchu na aplikátoru.
 • Proveďte údržbu stříkacího aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Naplňte zásobník a naplňte čerpadlo materiálem.
 • Nařeďte a důkladně promíchejte materiál na nižší viskozitu, pokud to dodavatel materiálu povoluje.
 • Použijte plnicí kapalinu čerpadla (mýdlo nebo lešticí činidlo) ke smáčení systému.
 • Zkraťte délku a/nebo zvětšete průměr hadice.
 • Zkontrolujte připojení v elektrické skříni.
 • Zkontrolujte správné napájení na odpojovacím spínači a svorkách L1, L2, L3 měniče VFD.
 • Přepněte odpojovací spínač do polohy VYPNUTO a počkejte jednu minutu, než se měnič VFD resetuje. 
 • Pokud se takové podmínky vyskytují často, nechte motor vychladnout.
 • Viz část „Porucha přetížení měniče VFD“, kde jsou popsány možné příčiny.

Graco