Plán údržby ToughTek S340e

Plán údržby

 • Propláchněte systému.
 • Vyčistěte zásobník hrubou houbou na mytí.
  • Doporučuje se vyčistit vnější stranu stříkacího zařízení hadrem a vodou.
 • Zkontrolujte případné opotřebování, poškození a netěsnosti hadic, trubek a spojek.
 • Před použitím dotáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
 • Podle potřeby zkontrolujte a vyměňte těsnění rychlospojky.
 • Zkontrolujte, zda připojení rychlospojky není poškozeno (důlky, vrypy, trhliny), v případě potřeby vyměňte.
 • Zkontrolujte ventil vypouštění kapaliny / ventil čištění, zda správně pracují.
  • V případě potřeby ventil vyčistěte/propláchněte.
 • Zkontrolujte hladinu kapaliny k utěsnění hrdla (TSL) v matici ucpávky/maznice výtlačného čerpadla.
  • Naplňte matici z 1/2 kapalinou TSL.
  • V zařízení musí být neustále dostatek kapaliny TSL, aby nedocházelo k hromadění materiálu na pístní tyči a k předčasnému opotřebování ucpávek a korozi čerpadla.
 • Rozeberte čerpadlo dolů a důkladně vyčistěte a zkontrolujte koule zpětného ventilu.
  • To lze provádět buď denně, nebo při změně materiálu.
 • Otočné spojky promažte mazacím tukem.
 • Rozeberte čerpadlo dolů a důkladně vyčistěte a zkontrolujte všechny součásti podléhající opotřebování.
  • Koule zpětného ventilu.
  • Píst.
  • O-kroužky.
  • Sedla.
 • Čerpadlo vždy propláchněte dříve, než kapalina zaschne na výtlačné tyči.
  • Nejprve opláchněte vodou a poté olejem. 
  • Uvolněte tlak, ale ponechte olej v čerpadle, aby chránil součásti před korozí.
 • Aby se zabránilo vzniku koroze, nikdy nenechávejte vodu nebo kapalinu na bázi vody v čerpadle přes noc.
 • Materiál, který zůstane na těsnění hrdla, může vyschnout a těsnění poškodit.
 • Čerpadlo vždy zastavte v dolní úvrati zdvihu, aby nedošlo k poškození těsnění hrdla.
 • Čerpadlo vždy propláchněte dříve, než kapalina zaschne na výtlačné tyči.
  • Nejprve opláchněte vodou a poté olejem. 
  • Uvolněte tlak, ale ponechte olej v čerpadle, aby chránil součásti před korozí.
 • Působení vody na motoru a/nebo součásti jeho řízení může způsobit poškození a možné selhání motoru.
 • Neskladujte čerpadlo venku.
 • Nestříkejte vodu přímo do ventilátoru motoru.

Graco