Poradce při odstraňování problémů stříkacích zařízení Xtreme

Časté otázky

 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu. 
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo na dolní úvrati zdvihu. Udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kompatibilním rozpouštědlem.
 • Vyčistěte nebo opravte vzduchový motor. Viz příručka ke vzduchovému motoru.
 • Pokud dojde překročení otáček čerpadla, aktivuje se solenoid ochrany před překročením otáček a zastaví čerpadlo. Kontrolka LED bude blikat a na displeji bude signalizovat stav překročení otáček.
 • Chcete-li resetovat monitor překročení otáček, zavřete hlavní vzduchový ventil.  Před přechodem ke kroku 3 počkejte, než dojde k odvzdušnění vzduchového motoru. Obrazovka se přepne a bude tento stav indikovat, jak je znázorněno níže.
 • Stisknutím tlačítka (X) vymažte diagnostický kód a resetujte solenoid ochrany před překročením otáček.
 • Otevřený hlavní vzduchový ventil pro restart čerpadla.

POZNÁMKA: Chcete-li zakázat monitorování překročení otáček, přejděte do režimu nastavení a nastavte hodnotu překročení rychlosti 0 (nula) nebo funkci vypněte.

1493824344593.png
1493824365636.png
 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené a čisté.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli; použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Doplňte zásobu a čerpadlo naplňte. 
 • Vyčistěte sací trubku.
 • Snižte viskozitu. 
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Vyčistěte ventil pístu; vyměňte těsnění.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Zastavte čerpadlo. 
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Proveďte údržbu spodní části čerpadla, viz příručka k čerpadlu.
 • Dotáhněte. Na spoje používejte kompatibilní kapalné lepidlo a závity nebo pásku PTFE.
 • Viz příručka ke stříkací pistoli, přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Upravte viskozitu kapaliny – přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Proveďte údržbu stříkací pistole. 
 • Informujte se v příručce ke stříkací pistoli.
 • Zkontrolujte, zda je tlak vzduchu 20 psi nebo vyšší.
 • Zvyšte tlak vzduchu na 20 psi nebo vyšší.
 • Obraťte talířové ventily a zjistěte, jestli se problém přesune na opačnou stranu.  
 • Ujistěte se, že o-kroužek a opěrný kroužek nezůstávají v odlitku koncová krytky.
 • Vyčistěte nebo vyměňte talířový ventil.
 • Problém talířového ventilu nastává obvykle na opačné straně vůči místu, kde se motor zastaví, protože při posledním přepnutí se tento talířový ventil zasekne v otevřené poloze a brání dalšímu přepnutí.
 • Demontujte kryt vzduchového ventilu a zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání/ulpívání misky vzduchového ventilu/vozíku nebo ventilu pístu.
 • Buďte opatrní a odstraňte těsnění.
 • Demontujte misku vzduchového ventilu/vozíku nebo ventil pístu a zkontrolujte, zda zde nejsou škrábance nebo otřepy, promažte a znovu sestavte. 
 • Vyměňte misku vzduchového ventilu/vozíku nebo ventil pístu.
 • Demontujte kryt vzduchového ventilu a zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání/ulpívání odpružené aretace.
 • Buďte opatrní a odstraňte těsnění.
 • Demontujte kryt vzduchového ventilu a odpruženou aretaci.
 • Vyčistěte, zkontrolujte, promažte a znovu sestavte.
 • Zastavení vzduchového motoru pod zatížením uprostřed zdvihu. Demontujte horní kryt a zkontrolujte, zda nedošlo k netěsnosti skrze tlumič talířového ventilu na horní krycí desce a/nebo zda nedošlo k netěsnosti skrze tlumič talířového ventilu v dolním krytu motoru.
 • Demontujte a vyčistěte talířový ventil.
 • Před opětovnou montáží dbejte na to, aby o-kroužek a opěrný kroužek nezůstaly v odlitcích koncové krytky.
 • Zastavení vzduchového motoru pod zatížením uprostřed zdvihu. Zkontroluje odvod vzduchu ze hlavního zadního výstupu motoru.
 • Vyměňte o-kroužky pístu motoru.
 • Zastavení vzduchového motoru pod zatížením uprostřed zdvihu. Zkontroluje odvod vzduchu ze hlavního zadního výstupu motoru.
 • Demontujte kryt vzduchového ventilu a zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání/ulpívání misky vzduchového ventilu/vozíku.
 • Buďte opatrní a odstraňte těsnění.
 • Vyměňte misku vzduchového ventilu.
 • Vyměňte těsnění desky ventilu.
 • Přestaňte několik minut stříkat, abyste zjistili, zda se otáčky motoru vrátí do normálu.
 • Snižte tlak, cyklickou rychlost nebo pracovní cyklus motoru a/nebo otočte ovladačem odmrazování proti směru hodinových ručiček a otevřete jej.
 • Motory s nízkou hlučností budou namrzat rychleji než modely s odmazováním. Proveďte přestavbu na tlumič s odmrazováním demontáží difuzoru a deflektoru.
 • Přidejte odlučovací filtr s automatickým vypouštění u modelů s vestavěným ovládáním vzduchu.
 • Zkontrolujte přívod vzduchu a velikost vedení.
 • Zvyšte přívod vzduchu, odstraňte všechna omezující spojovací zařízení.  
 • Měla by být použita minimální velikost vzduchového potrubí 3/4 in. 
 • Údaje o spotřebě vzduchu naleznete v příručce k systému.
 • Demontujte tlumiče talířového ventilu a zkontrolujte správné přepínání.
 • Vyměňte tlumič talířového ventilu na horní krycí desce, a/nebo tlumič talířového ventilu v dolním krytu motoru.
 • Přidejte olej do misky vzduchového filtru nebo přidejte mazací jednotku vzduchového potrubí.
 • Demontujte tlumiče talířového ventilu a zkontrolujte správné přepínání.
 • Vyčistěte nebo vyměňte talířový ventil.
 • Problém talířového ventilu nastává obvykle na opačné straně vůči místu, kde motor „odskakuje“, protože protější talířový ventil mírně netěsní a brání správnému přepnutí.
 • Zkontrolujte případné poškození ventilu pístu a správnou orientaci.
 • Vyměňte těleso ventilu nebo celou sestavu vzduchového ventilu.
 • Zkontrolujte případné poškození ventilu pístu a správnou orientaci.
 • Vyměňte těleso ventilu nebo celou sestavu vzduchového ventilu.

Poznámka: Tlak 20 psi (140 kPa, 1,4 bar) nebo vyšší je potřebný pro chod vzduchového motoru NXT.

 • Demontujte kryt vzduchového ventilu a zkontrolujte, zda nedochází k zadrhávání/ulpívání odpružené aretace.
 • Buďte opatrní a odstraňte těsnění.
 • Vyměňte odpruženou aretaci.
 • Demontujte vnější kryt ventilu a ověřte, zda jsou čtyři šrouby 3/8 -16 × 4 dotažené na 27,1 Nm.
 • Vyměňte plochá těsnění.
 • Před opětovnou montáží naneste na povrch těsnění mazací tuk.
 • Zkontrolujte přítomnost přívodu vzduchu, zda je hlavní vzduchový ventil zapnutý, otočte ovladač regulátoru po směru hodinových ručiček na požadovaný nastavený tlak.
 • Pokud je ovladač regulátoru aretovatelný, před seřizováním jej vytáhněte.
 • Vyměňte těsnění nebo sadu těsnění.
 • Demontujte, zkontrolujte, zda nedošlo k poškození, promažte a znovu sestavte. 
 • Pokud došlo k poškození, vyměňte vřeteno regulačního ventilu.
 • Demontujte ovládání vzduchu a namontujte jiný regulátor do vstupního hrdla motoru, abyste zjistili, zda přetrvává problém se vzduchovým motorem.
 • Zkontrolujte otočný ovladač odmrazování.
 • Uzavřete odmrazování otočným ovladačem nebo plochým šroubovákem.
 • Zkontrolujte vstupní tlak vzduchu, přívod kapaliny, výstup kapaliny a nastavenou hodnotu překročení otáček.
 • Zkontrolujte, zda byl odstraněn tlak vzduchu, počkejte 30 sekund a stiskněte reset. 
 • Viz část Překročení otáček v příručce.
1493824365636.png
 • Demontujte vnější kryt ventilu a solenoid, abyste zjistili, zda je kolík zcela zasunut.
 • Vyměňte solenoid.

Graco