Poradce při odstraňování problémů stříkacích zařízení Xtreme PFP

Časté otázky

 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu. 
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo na dolní úvrati zdvihu. Udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kompatibilním rozpouštědlem.
 • Vyčistěte nebo opravte vzduchový motor. Viz příručka ke vzduchovému motoru.
 • Pokud dojde překročení otáček čerpadla, aktivuje se solenoid ochrany před překročením otáček a zastaví čerpadlo. Kontrolka LED bude blikat a na displeji bude signalizovat stav překročení otáček.
 • Chcete-li resetovat monitor překročení otáček, zavřete hlavní vzduchový ventil.  Před přechodem ke kroku 3 počkejte, než dojde k odvzdušnění vzduchového motoru. Obrazovka se přepne a bude tento stav indikovat, jak je znázorněno níže.
 • Stisknutím tlačítka (X) vymažte diagnostický kód a resetujte solenoid ochrany před překročením otáček.
 • Otevřený hlavní vzduchový ventil pro restart čerpadla.
1493824344593.png
1493824365636.png
 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené a čisté.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli; použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Doplňte zásobu a čerpadlo naplňte. 
 • Vyčistěte sací trubku.
 • Snižte viskozitu. 
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Vyčistěte ventil pístu; vyměňte těsnění.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Zastavte čerpadlo. 
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Proveďte údržbu spodní části čerpadla, viz příručka k čerpadlu.
 • Dotáhněte. Na spoje používejte kompatibilní kapalné lepidlo a závity nebo pásku PTFE.
 • Viz příručka ke stříkací pistoli, přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Upravte viskozitu kapaliny – přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Proveďte údržbu stříkací pistole. 
 • Informujte se v příručce ke stříkací pistoli.
 • Otevřete vzduchový ventil. 
 • Uvolněte ucpané vzduchové potrubí.
 • Zvýšený tlak vzduchu.
 • Vyměňte píst.
 • Viz příručka 3A2798.
 • Otevřete ruční ventil.
 • Vyčistěte ruční ventil.
 • Opotřebované těsnění pístní tyče.
 • Viz příručka 3A2798.
 • Otevřete vzduchový ventil.
 • Uvolněte ucpané vzduchové potrubí.
 • Zvýšený tlak vzduchu.
 • Vyměňte píst.
 • Viz příručka 311762.
 • Otevřete ruční ventil.
 • Vyčistěte ruční ventil.
 • Vyčistěte ruční ventil.
 • Proveďte údržbu ručního ventilu.

Graco