Poradce při odstraňování problémů stříkacích zařízení Xtreme XL

Časté otázky

 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu. 
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli.
 • Vyčistěte tyč. Vždy zastavte čerpadlo na dolní úvrati zdvihu. Udržujte maznici (mokrou nádobku) naplněnou kompatibilním rozpouštědlem.
 • Vyčistěte nebo opravte vzduchový motor. Viz příručka ke vzduchovému motoru.
 • Vyčistěte vzduchové vedení; zvyšte přívod vzduchu.
 • Zkontrolujte, zda jsou ventily otevřené a čisté.
 • Vyčistěte hadici nebo stříkací pistoli; použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Doplňte zásobu a čerpadlo naplňte. 
 • Vyčistěte sací trubku.
 • Snižte viskozitu. 
 • Seřiďte distanční vložky sání, viz příručka k čerpadlu.
 • Vyčistěte ventil pístu; vyměňte těsnění.
 • Vyčistěte nebo proveďte údržbu sacího ventilu.
 • Zastavte čerpadlo. 
 • Otevřete ovládací prvek odmrazování, viz příručka.
 • Proveďte údržbu spodní části čerpadla, viz příručka k čerpadlu.
 • Dotáhněte. Na spoje používejte kompatibilní kapalné lepidlo a závity nebo pásku PTFE.
 • Viz příručka ke stříkací pistoli, přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Upravte viskozitu kapaliny – přečtěte si doporučení výrobce kapaliny.
 • Proveďte údržbu stříkací pistole. 
 • Informujte se v příručce ke stříkací pistoli.
 • Přiveďte vzduch do přívodu motoru.
 • Odpojte nebo demontujte čerpadlo pro ověření chodu motoru.
 • Vypněte a odčerpejte vzduch. 
 • Stiskněte na horní a dolní tlačítko posunutí ventilu tam a zpět, až budou v jedné rovině se základnou krytky ventilu. 
 • Znovu spusťte motor.
 • Obvykle námraza ledu v řídicím ventilu nebo v hrdle výstupu řídicího ventilu.
 • Odpojte řídicí potrubí pro tento řídicí ventil. 
 • Pokud se motor přepne, dolní řídicí ventil je ucpaný. 
 • Vyměňte řídicí ventil a/nebo rozmrazte led, který blokuje vzduchový signál.
 • Odpojte řídicí potrubí. 
 • Pokud se motor stále nepřepíná, je otvor odměřování vzduchu člunkového ventilu ucpaný. 
 • Vyčistěte nebo vyměňte sestavu pístu člunkového ventilu.
 • Obvykle námraza ledu v řídicím ventilu nebo v hrdle výstupu řídicího ventilu.
 • Odpojte řídicí potrubí pro tento řídicí ventil. 
 • Pokud se motor přepne, horní řídicí ventil je ucpaný. 
 • Vyměňte řídicí ventil a/nebo rozmrazte led, který blokuje vzduchový signál.
 • Odpojte řídicí potrubí. 
 • Pokud se motor stále nepřepíná, je otvor odměřování vzduchu člunkového ventilu ucpaný. 
 • Vyčistěte nebo vyměňte sestavu pístu člunkového ventilu.
 • Rozmrazte led v řídicím ventilu. 
 • Vyměňte ventil, pokud závada není způsobena ledem.
 • Rozmrazte led v řídicím ventilu. 
 • Vyměňte ventil, pokud závada není způsobena ledem.
 • Otevřete odvzdušňovací ventil na hlavním člunkovém ventilu. 
 • Vždy, když je vzduch dodáván do motoru, dojde k vypouštění teplého vzduchu.

Graco