Instalace a spuštění


Reactor

Nastavení systému

PRŮVODCE NASTAVENÍM: http://setup.gracopulse.com


VIDEA O NASTAVENÍ:


Dokumentace k podpoře nastavení:

Nastavení odchozího e-mailu

Obsluha systému

Obsluha softwaru

PŘÍRUČKA K OBSLUZE: http://operation.gracopulse.com

 

Nástroj pro počítač

Pro zákazníky, kteří chtějí používat funkci „tisknout při dávkování“ systému Pulse nebo vyhledat IP adresu rozbočovače, lze stáhnout nástroj pro počítač pro systém Pulse pomocí níže uvedeného odkazu.

NÁSTROJ PRO POČÍTAČ KE STAŽENÍ:  http://pcutility.gracopulse.com

Časté otázky

Pomocí nástroje pro počítač systému Pulse může uživatel vytisknout účtenky pro každou dávku přiřazenou k zakázce. Systém Pulse vyžaduje, aby tento softwarový nástroj byl nainstalován na počítači se systémem Windows, který má příslušný přístup, a ovladače pro cílovou tiskárnu.

Extendery se zapínají téměř okamžitě. Může však trvat až 30 sekund, než se extender znovu připojí k síti, kterou původně detekoval. k.

Můžete buď nastavit heslo, nebo nechat systém Pulse poslat uživateli e-mail s odkazem na nastavení jeho hesla. Tímto způsobem instalační program nemusí zadávat dočasná hesla. To bude funkční pouze v případě, že systém Pulse byl nakonfigurován s odchozím e-mailovým serverem.

To závisí na použité kabeláži. Existují standardní doporučení, která lze nalézt jednoduše hledáním na internetu. Obecně platí, že délka je asi 100 metrů před dalším přepínačem/směrovačem.

U rozbočovačů, extenderů a dálkových extenderů bude nejvhodnější montáž zařízení na místo, ze kterého má jasný výhled na zařízení, která se k němu připojují. Obvykle to může být vysoko na zdi. Zařízení musí být přístupná v případě, že je nutné je vypnout a zapnout.

K vytvoření uživatele nejsou nutné e-mailové adresy. Pokud uživatel nemá žádnou e-mailovou adresu, doporučujeme mu zadat heslo. To může být libovolné heslo, například Pulse1, zejména v případě, že se neočekává, aby tento uživatel měl přístup do systému Pulse (tj. „základní“ uživatel nebo „koordinátor“). Systém vyžaduje u každého uživatele e-mailovou adresu nebo heslo. Pokud se používá e-mail, záměrem je odeslat e-mailovou zprávu novému uživateli a nastavit jeho heslo.

Považuje zařízení za obdobu pevného disku. Hardware nakonec někdy selže. Veškerá paměť pro systém je však polovodičová, takže životnost by měla být maximální. 10 let je technický parametr, ale je možné, že ani po 10 letech se u některých zařízení nic nestane. Je vhodné občas zálohovat systém v klíčových bodech nebo intervalech.

IT oddělení musí zajistit, aby pro rozbočovač byly otevřeny porty 80 a 443. Porty 80 a 443 jsou obecně přidruženy k internetu. Port 443/HTTPS je protokol HTTP přes TLS/SSL. Port 80/HTTP jsou webové stránky. Porty 80 a 443 jsou obecně otevřeny na všech typech zařízení filtrujících síťový provoz a umožňují tak odchozí provoz v síti. Pokud ostatní počítače mají přístup k internetu, rozbočovač by toho měl být schopen také. 

Na rozdíl od Matrixu všichni uživatelé systému Pulse potřebují heslo pro přihlášení do systému. Někteří technici základní úrovně se však možná nikdy nebudou muset přihlásit.

Pokud je e-mail nakonfigurovaný prostřednictvím externího serveru SMTP, vyberte možnost Testovat připojení v nabídce Nastavení aplikace –> Nastavení e-mailu.

V nabídce Nastavení aplikace – Nastavení času se zobrazí chybová zpráva, pokud není server NTP dosažitelný (to znamená, že alespoň část internetu je pro toto zařízení blokována). Může trvat asi 30 sekund, než se spojení objeví.

Síť zařízení má omezenou kapacitu sítě. Některá zařízení, například rozbočovač a extender, přispívají k celkové kapacitě sítě. Údaj „Zbývající kapacita sítě“ poskytuje odhad počtu zařízení, která mohou být připojena do sítě. Záměrem je poskytnout metodu odstraňování problémů, pokud víte, kdy je síť plně obsazena zařízeními plná, nebo zda je plně obsazen extender. 

Příklad: Pokud máte zařízení, které má problémy s připojením, doporučujeme zkontrolovat kapacitu sítě a každého jednotlivého rozbočovače nebo extenderu, aby bylo zajištěno, že nové zařízení se bude moci připojit k této síti zařízení. Pokud existuje extender v pozici 0, naznačovalo by to, že další extender by měl být přidán do této oblasti ke zlepšení robustnosti systému.

Pro stav sítě se doporučuje zkontrolovat protokoly diagnostiky – zprávy o stavu zařízení.>

Předpokládejme, že technici nesmí vytvářet pracovní příkazy a mohou přistupovat pouze k pracovním příkazům, které již byly v systému vytvořeny.

Technici musí být uživatelé na úrovni ZÁKLADNÍ.

Profil měřicího přístroje:

 • Pevné přednastavení – nastavte přednastavení na nominální minimum(hodnota, která by měla být použita, pokud sklad zapomene přiřadit objem dávky pro pracovní příkaz)
 • Použití zakázek
 • Zadání zakázky do měřicího přístroje

Objem musí být přiřazen při vytváření zakázek.

Ano, jedna kapalina může být spojena s více než jednou nádrží. Zakázka spojená s kapalinou bude přístupná všem měřicím přístrojům přiřazeným k této kapalině, pokud neexistují další přiřazení k zakázce (například technik, umístění nebo měřicí přístroj).

Korekce povolená v softwaru je v současné době omezena na 12 palců. Pokud je nádrž ve svislé poloze, může existovat několik způsobů, jak systém nastavit, abyste dosáhli příslušného rozměru. Za předpokladu, že nádrže je svislého provedení:

 1. Definujte jeden bod, což bude maximální objem kapaliny v nádrži, a maximální hladinu kapaliny.
 2. Definujte jeden bod, což bude výška kapaliny pro svodovou trubku ke snímači, a maximální hladinu kapaliny plus 1 galon. Například pro 2500galonovou nádrž, která je 10 stop vysoká (120 palců) a má 4 stopy (48 palců) slouhou trubku dolů, může profil nádrže vypadat takto: 

Objem nádrže 2501 galon
Tvar nádrže = nestandardní, s tabulkou, která má tři řádky dat:
1) Hladina kapaliny 0 palců = objem 0 galonů
2) Hladina kapaliny 120 palců = objem 2500 galonů
3) Hladina kapaliny 168 palců = objem 2501 galon

Protokoly diagnostiky –> události zařízení. V tomto umístění se budou zobrazovat pokusy o přihlášení, ke kterým dochází mimo pracovní dobu.

Rozbočovač si zachovává celou historii dávkování. Karta SD obsahuje zálohy databáze včetně historie dávkování. Karta SD má kapacitu 8 GB a může ukládat historii více než 2 miliony dávkování.

Pokud je měřicí přístroj konfigurován na možnost PŘEDVOLBA nebo PEVNÁ PŘEDVOLBA, použije přednastavenou hodnotu určenou zakázkou nebo nastavením PŘEDVOLBA. Ruční limit se vztahuje pouze na měřicí přístroj pracující v režimu ručního dávkování.

Ano. Existují případy, kdy zakázka může vyžadovat více kapalin. Například, olej a kapalina pro ostřikovače. Systém omezuje dávkování na jeden výdej a kapalinu na zakázku.

ZÁZNAM WEBOVÉHO SEMINÁŘE PULSE – OTÁZKY A ODPOVĚDI

Skvělé zdroje informací pro majitele

Školení o produktech

Školení o produktech

Graco University nabízí online školení

Vyhledat distributora

Vyhledat distributora

Váš místní distributor vám může pomoci s dotazy, které se týkají různých služeb, a s kontrolou dostupnosti a zajištěním dodávky produktů.

Příručky a součásti

Příručky a součásti

Uživatelské příručky zahrnují operace, součásti, pokyny pro odstraňování problémů a další.

Kontaktujte podporu

Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Máte otázky? Kontaktujte nás.

  Technická podpora

  Technická podpora

  +32 89 770 847

  pondělí–pátek
  8:30–17:00 SEČ

  Obecná podpora

  Obecná podpora

  +32 89 770 865

  pondělí–pátek
  8:30–17:00 SEČ

  Graco