Graco Inc.

Opláštění 

Zařízení pro dávkování stavebního lepidla

Opláštění je vnější obal budovy tvořený lehkým rámem, například z hliníku, který je vyplněn izolačním sklem. Izolační sklo je upevněno k rámu panelu nebo budově pomocí stavebního lepidla nebo spojovacích součástí. Zařízení společnosti Graco se používá při výrobě izolačního skla i finálních produktů pro tento průmyslový obor. Další informace