Graco Inc.

Těsnění 

Těsnění je proces uzavírání nebo zajišťování dílů nebo sestav kapalinotěsnou a vzduchotěsnou hmotou.