Graco Inc.

Cirkulace barev 

Využití v uzavřeném potrubním okruhu, kde čerpadlo zajišťuje nepřetržitou cirkulaci nátěrové hmoty

Výhody cirkulace:

  • Neztrácíte čas ručním plněním přívodu stříkací pistole, kontrolou viskozity ani čekáním na dodávku produktu
  • Jednotnost produktu dodávaného do každé pracovní stanice (barva, viskozita a teplota)
  • Úspora produktu: celková spotřeba nátěrové hmoty
  • Lepší pracovní podmínky: čisté pracovní stanice
  • Bezpečné prostředí je zajištěno uchováním velkých množství produktu mimo dílnu