Graco Inc.

Větrná energie – mazání 

Produkty pro automatické mazání důležitých ložiskových bodů

Společnost Graco nabízí jednoduchá a přímočará řešení pro menší turbíny a pokročilé systémy automatického mazání, které chrání důležité součásti soudobých velkých turbín s megawattovým výkonem. Přesné, spolehlivé a nastavitelné mazání každého mazacího bodu udržuje důležité strojní vybavení v gondole v chodu na maximální výkon a zvyšuje tak produktivitu, snižuje náklady na údržbu a zajišťuje efektivnější mazání v okamžiku potřeby a na kritických místech.