HOSPODAŘENÍ S KAPALINAMI ZLEPŠUJE EFEKTIVITU

Efektivní správa velkoobjemových zásob a snížení dílenských nákladů.

Hospodaření s kapalinami má zásadní význam pro udržení nízkých nákladů v servisech vozidel, protože sleduje výdej olejů, chladicí kapaliny, nemrznoucích směsí a dalších kapalin. Efektivní hospodaření s kapalinami v servisech vozových parků, automobilů, těžkých nákladních vozidel a těžké techniky může snížit náklady a zlepšit provozní efektivitu a zároveň generovat užitečné údaje o historii výdeje. Kompletní technické systémy tyto výhody účinně poskytují, protože komponenty jsou navrženy tak, aby spolupracovaly a poskytovaly co nejpřesnější údaje.
 

Proč se rozhodnout pro řešení velkoobjemové správy kapalin?

Efektivní systémy hospodaření s kapalinami umožňují servisům vozových parků kontrolovat výdaje díky efektivní správě zásob kapalin, jako jsou oleje, maziva pro převodovky, chladicí kapaliny a nemrznoucí směsi. Jednou z výhod systémů pro hospodaření s kapalinami je měření umožňující přesné dávkování, které předchází nákladným chybám. Tato dodatečná kontrola servisním centrům umožňuje nakupovat kapaliny ve velkém, což přináší další úspory. Vzhledem k rostoucímu počtu vozidel na silnicích, která dnes vyžadují drahé syntetické oleje namísto konvenčních, je efektivní řízení provozních kapalin, přesné řízení dávkování a zásob klíčem k udržení nízkých nákladů.

Vzhledem k velkému objemu skladovaných a vydávaných kapalin je pro řízení nákladů zásadní přesnost zásob a efektivita dílny. Efektivní systémy pro správu provozních kapalin poskytují manažerům potřebné informace, aby kapaliny objednávali v dostatečném množství a ve správný čas. Protože je stále k dispozici dostatek zásob, technici mají méně prostojů a mohou zvládnou servis více vozidel. Stejně tak mohou systémy pro hospodaření s kapalinami sledovat objemy použitých nebo odpadních kapalin a zajistit jejich včasnou likvidaci, aby se předešlo potížím s plnými kontejnery na odpad.

Dalším rozhodujícím důvodem pro zavedení kvalitního systému hospodaření s kapalinami je možnost vyvolání údajů o transakcích. Podrobná historie výdeje pomáhá vedoucím dílen s vizualizací výroby a odhalováním vzorců nebo překážek v pracovním postupu s cílem zlepšit efektivitu. Kromě toho může historie výdeje kapaliny poskytnout auditní stopu s datem, časem, typem kapaliny a množstvím kapaliny, která byla vydána pro konkrétní vozidlo, což potvrzuje, že byl použit správný olej nebo vyměněn správný objem.

Stručně řečeno, systémy hospodaření umožňující velkoobjemovou správu kapalin přinášejí servisním centrům vozových parků řadu výhod, včetně lepší kontroly zásob, přesnějšího výdeje, vyšší provozní efektivity a podrobné historie výdeje.
 

Součásti systému hospodaření s kapalinami

Než se budeme dále zabývat výhodami systémů hospodaření s provozními kapalinami, je pro účely tohoto článku důležité stanovit, co se pojmem systém hospodaření s kapalinami rozumí. Příkladem takového systému je systém Pulse™ Fluid Management společnosti Graco, který lze v rámci efektivní správy provozních kapalin použít k modelování nezbytných i volitelných součástí systému hospodaření s kapalinami a jejich dopadu.

Důležité součásti pro optimální dávkování

Řada komponent, které sice technicky nejsou součástí systému pro hospodaření s kapalinami, jsou však pro výdej rozhodující. Mezi ně patří spolehlivé čerpadlo, například olejové čerpadlo Graco Fire-Ball® řady 300. Čerpadlo je spolu s hadicovými navijáky, membránovými čerpadly pro odčerpávání odpadního oleje a dalším zařízením pro manipulaci s materiálem ústředním prvkem pro vlastní výdej a likvidaci materiálů sledovaných systémem řízení kapalin.

Funkční součásti

U systému Graco Pulse Fluid Management jsou pro fungování nutné pouze komponenty Pulse Hub ve spojení s pulzním dávkovačem a/nebo pulzním hlídačem hladiny v nádrži.

Rozbočovač Pulse a zabezpečená síť

Rozbočovač Pulse vytváří webovou stránku, která umožňuje používat software na jakémkoli místním počítači, tabletu nebo telefonu. Uživatelé jej mohou snadno nakonfigurovat tak, aby vyhovoval jakémukoli konkrétnímu dávkovacímu prostředí. Vzhledem k tomu, že žádné dva vozové parky nejsou stejné, je pro koncové uživatele důležité, aby si mohli systém pro velkoobjemovou správu kapalin nakonfigurovat podle svých potřeb.

V rozbočovači je zabudován bezdrátový přijímač, který vytváří zabezpečenou síť zajišťující fungování systému Pulse bez závislosti na stávající bezdrátové síti prodejny. Díky tomuto bezdrátovému nastavení je instalace méně nákladná a pracná než u kabelových systémů.

Chytré měřiče pro větší kontrolu

Téměř každý z tisíců systémů hospodaření s kapalinami Graco instalovaných po celém světě používá měřiče hospodaření s kapalinami Graco. Tento inteligentní měřič dává technikům možnost kontrolovat kódy PIN, pracovní příkazy, oprávnění k výdeji a výdeje ze servisního pracoviště, což šetří čas a zvyšuje efektivitu. Přednastavená funkce umožňuje automatické vypnutí měřiče po vydání předem stanoveného množství kapaliny.

Regulátor vzduchu čerpadla Pulse a monitor hladiny nádrže

Mezi další komponenty systému Pulse Fluid Management patří monitor hladiny nádrže Pulse a regulátor vzduchu čerpadla Pulse. Řídicí jednotka vzduchu pro čerpadlo je integrována do systému za účelem zvýšení bezpečnosti a eliminace rizika neoprávněného nebo neúmyslného výdeje. A co je ještě důležitější, zajišťuje, že v případě úniku mimo pracovní dobu je riziko nebo ztráta minimalizována, protože čerpadlo se neaktivuje, aby byl ochráněn velkoobjemový přívod.

Monitory hladiny v nádržích jsou určeny pro zásobní i odpadní nádrže a lze je nastavit tak, aby kontrolovaly hladinu kapaliny podle plánu, automaticky měřily hladinu v nádrži a hlásily ji určeným kontaktům. Monitory jsou vybaveny funkcí automatického zasílání e-mailů a mohou informovat jak interní vedení, tak dodavatele kapalin nebo recyklátory oleje v případě, že zásobní nádrže vyprazdňují nebo odpadní nádrže se brzy naplní.
 

Úspora nákladů a vyšší efektivita

Dobře navržené systémy pro efektivní správu provozních kapalin, jako je systém Pulse Fluid Management společnosti Graco, dokáží u každého výdeje odpovědět sledovat všech pět procesních kroků: kdo výdej provedl, jaká konkrétní kapalina byla vydána, kde na pracovišti k výdeji došlo, kdy k němu došlo, proč (tj. ke kterému pracovnímu příkazu a záznamu zákazníka byl výdej vázán), a dokonce i kolik kapaliny bylo vydáno.

Kompletní obraz, jaký nabídnou jen špičkové systémy pro správu kapalin, poskytuje přehled o tom, jak zlepšit efektivitu dílny, a díky takovým komplexním datům můžete přijímat chytrá obchodní rozhodnutí o zásobách a procesech. Díky kombinaci dat, účinnosti systému a přesnému dávkování je efektivní velkoobjemová správa provozních kapalin rozhodující pro řízení nákladů a úspěšnost v servisních střediscích pro vozové parky a komunální vozidla.

Související články

Kontaktujte odborníka

Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Graco