Podpora


Pulse FC

Nastavení a obsluha

PRŮVODCE NASTAVENÍM A OBSLUHOU SOFTWARU: http://fcguide.gracopulse.com/ 


VIDEA O NASTAVENÍ A OBSLUZE:

Časté otázky

Systémy Pulse Pro a Pulse FC jsou součástí modelové řady systémů řízení kapalin Pulse. Systém Pulse FC se zaměřuje na základní řízení kapalin, což umožňuje provádět pouze taková dávkování, která byla schválena prostřednictvím odběrových karet kapalin naprogramovaných pomocí softwaru Pulse FC na počítači. Systém Pulse Pro je plně vybavený systém řízení kapalin, který nejen že může poskytnout ucelenou kontrolu, ale také kompletní údaje o výdejích kapalin, včetně toho, kdo výdej provedl, co bylo dávkováno, kdy, kde a proč to bylo vydáno, to vše prostřednictvím sledováním čísla zakázky. Systém Pulse Pro také nabízí pokročilé zprávy a možnosti integrace do populárního systému DMS a softwaru pro správu vozového parku.

Ne přímo. Systém Pulse FC je systém řízení kapalin podobný aplikaci Fluid Commander, ale ovládá kapaliny jiným způsobem pomocí přednastavených dávkovačů SD, oproti řešení založenému na samostatných solenoidech kapalin, přímých průtokoměrech a řídicí skříni. K provedení upgradu bude uživatel systému Fluid Commander jej muset odstranit a nainstalovat měřicí přístroje SD spolu se systémem Pulse FC.

Systém Pulse FC je flexibilní a lze jej použít v rozsáhlé řadě pracovních postupů. Avšak následující tři pracovní postupy jsou nejběžnější:

 1. Karty pro výdej provozních kapalin jsou naprogramovány při vytvoření zakázky a vyskladnění dalších součástí. Kartu lze pak předat technikovi spolu s dalšími součástmi, například filtry.
 2. Karty pro výdej provozních kapalin jsou naprogramovány přímo technikem, který je používá.
 3. Karty pro výdej provozních kapalin jsou naprogramovány hromadně a jsou inventarizované podobně jako rychle vyskladněné a vydané filtry. 

Systém Pulse FC spolupracuje s našimi modernizovanými přednastavenými měřicími přístroji SD, které byly uvedeny na trh v roce 2019. Tyto měřicí přístroje lze snadno identifikovat pomocí šedé klávesnice.

Startovací sada systém Pulse FC (26C401) obsahuje vše potřebné k upgradu přednastaveného měřicího přístroje SD. Sada obsahuje software, aktivační klíč softwaru, programátor karet a samotné karty. Přiložený rychlý průvodce softwarem poskytuje jednoduché pokyny, jak systém nastavit.

Ano. Vzhledem k tomu, že přednastavený měřicí přístroj SD a systém Pulse Pro používají podobnou mechaniku, lze přednastavenou elektroniku měřiče SD nahradit sadou rámečku Pulse Pro a pro přechod na systém Pulse Pro lze přidat rozbočovač.

Karty (130783) jsou k dispozici od distributorů systému Pulse FC a jsou dodávány v balení po 50 kusech.

Ne, avšak doporučujeme použít karty společnosti Graco, protože byly speciálně testovány pro práci s měřicími přístroji.

Data o dávkování zůstanou na kartě neomezeně dlouho, dokud nebude použita na měřicím přístroji nebo přeprogramována pomocí softwaru Pulse FC.

Vydané dávkování – pro definovanou kapalinu byla vytvořena karta pro výdej provozních kapalin v definovaném množství.

Zrušené dávkování – karta pro výdej provozních kapalin byla vytvořena a poté zrušena nebo přepsána uživatelem.

Vrácená dávkování – karta pro výdej provozních kapalin byla vytvořena, použita v měřicím přístroji a úspěšně vrácena do programátoru Pulse FC.

Karta pro určení celkového množství provozních kapalin je nejprve naprogramována v softwaru Pulse FC. Tato karta pak může být použita v každé měřícím/dávkovacím zařízení, ze kterého chcete určit součet dávkování. Když je karta připojena k měřiči, celkové množství kapaliny vydané z tohoto měřiče od posledního použití součtové karty bude převedeno na kartu. Po vrácení součtové karty do čtečky se v tabulce součtů zobrazí celkové hodnoty podle kapaliny. Poznámka: Zobrazí se pouze celkové množství kapaliny; jednotlivé dávky a celkové hodnoty podle měřiče nejsou k dispozici. Je to součet všech součtů podle kapalin.

Celkové množství kapalin je celkové množství skutečně vydané kapaliny. Celkové povolené množství je celkové množství kapaliny, která byla nahrána do karet pro výdej provozních kapalin. Poznámka: Systém Pulse FC zaznamenává pouze to, co bylo povoleno, a nikoliv to, co bylo skutečně nadávkováno na základě jednotlivých výdejů.

V nabídce Nápověda vyberte možnost Vyhledat aktualizace. Pokud je aktualizace k dispozici, lze ji stáhnout do počítače a spustit aktualizaci softwaru.

Na kartě Dávky klikněte na ikonu „Označit jako skryté“ na pravé straně každého řádku.

Zakázat systém Pulse FC je důležitá karta, která vrací měřicí přístroje v systému Pulse FC do přednastaveného režimu. Tato karta je nutná, pokud dojde k problému se systémem nebo počítačem, na kterém je software Pulse FC nainstalován.

Po aktivaci měřicího přístroje klepněte na možnost Karta zákazu systému Pulse FC pro příslušný měřič.

Pomocí možnosti Karta zákazu systému Pulse FC vraťte měřicí přístroje do přednastaveného režimu. Pokud je třeba software nainstalovat do nového počítače a nechat si přesunout aktivační klíč, kontaktujte technickou pomoc společnosti Graco prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Podrobnosti naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Ne. Systém řízení kapaliny Pulse FC je určen pro práci pouze na jednom počítači. Z bezpečnostních důvodů jsou všechny měřicí přístroje v systému Pulse FC vázány na práci pouze se softwarem, pro který byly naprogramovány.

a.       Systém Pulse FC vyžaduje, aby byly do počítače před spuštěním nainstalovány následující služby a ovladače operačního systému Windows.

Instalátor systému Pulse FC obsahuje následující vestavěné instalační programy:

Požadavky

Stáhnout

Microsoft .NET Framework 4.7.1

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/graco-gemini/DotNetFramework/NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU.exe

SQL Server 2016 LocalDB 

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/graco-gemini/SqlLocalDB/SqlLocalDB.msi

Jednotný ovladač ACS PC/SC

https://s3.us-east-2.amazonaws.com/graco-gemini/ACS/ACS_Unified_Driver_MSI_Win_4280_P.zip

b.      Instalátor systému Pulse FC nainstaluje jednotný ovladač ACS PC/SC automaticky. Pokud je programátor systému Pulse FC propojen s povolenou službou Plug and Play systému Windows, systém Windows vyhledá a nainstaluje nejaktuálnější ovladač ACR122U.

c.       Pokud chcete nainstalovat server SQL Server 2016 LocalDB nebo prostředí Microsoft .NET Framework 4.7.1, zaškrtněte pole odpovídajících požadavků a klikněte na tlačítko Další.

d.      Instalátor systému Pulse FC bude pokračovat ke spouštění instalačních modulů prostředí Microsoft .NET Framework 4.7.1 a serveru SQL Server 2016 LocalDB. 

e.      Poznámka: Vyžadované součásti je třeba nainstalovat pouze jednou na počítač uživatele. 

Z bezpečnostních důvodů je každý systém Pulse samostatný. Pro každou servisní dílnu je vyžadována jedna startovací sada.

Úplné pokyny naleznete v příručce k měřicímu přístroji. V režimu systému Pulse FC je pro každý měřicí přístroj nutná jednorázová kalibrační karta.

Karty jsou opakovaně použitelné a mohou být po použití znovu naprogramovány. Na kartu však lze naprogramovat pouze jedno dávkování.

Ano, registrace je integrovanou součástí softwaru Pulse FC a je vyžadována pro použití systému. Při prvním použití softwaru se zobrazí přímo po licenční smlouvě s koncovým uživatelem.

Pomocí možnosti Karta zákazu systému Pulse FC vraťte měřicí přístroje do přednastaveného režimu. Nainstalujte software Pulse FC do nového počítače a kontaktujte technickou pomoc společnosti Graco prostřednictvím e-mailu nebo telefonu. Podrobnosti naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Systém Pulse FC v tuto chvíli pracuje pouze na počítačích se systémem Windows.

Systém Pulse FC nabízí základní export tabulek na kartách Dávkování a Celkem do souborů CSV. To lze provést tak, že přejdete do nabídky Soubor a Exportovat.

Budete muset pro technika naprogramovat novou kartu. Jakmile je karta naprogramována, obsahuje v sobě data pro dávkování kapaliny, dokud nebude použita v měřicím přístroji nebo přeprogramována pomocí softwaru Pulse FC. Budete vědět, že karta nebyla vrácena, protože bude stále zobrazovat stav „mimo“ na obrazovce Dávkování.

Pokud máte stále nainstalován systém Pulse FC v počítači používaném k programování měřicích přístrojů, může být kdykoliv vytvořena nová Karta zákazu systému Pulse FC. V případě havárie počítače kontaktujte technickou pomoc společnosti Graco prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, podrobnosti naleznete na stránce Kontaktujte nás.

Skvělé zdroje informací pro majitele

Školení o produktech

Školení o produktech

Graco University nabízí online školení

Vyhledat distributora

Vyhledat distributora

Váš místní distributor vám může pomoci s dotazy, které se týkají různých služeb, a s kontrolou dostupnosti a zajištěním dodávky produktů.

Příručky a součásti

Příručky a součásti

Uživatelské příručky zahrnují operace, součásti, pokyny pro odstraňování problémů a další.

Kontaktujte podporu

Vyberte
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Zadejte hodnotu.
Vyberte
Zadejte hodnotu.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Omlouváme se. Soubor byl příliš velký. Zkuste to prosím znovu se souborem menším než 40 MB.

  Omlouváme se. Použitý typ souboru není podporován. Zkuste to prosím znovu se standardním formátem obrázku nebo dokumentu. Mezi podporované formáty patří: PNG, JPG, PDF, RTF, DOC, XLS nebo PPT.

  Máte otázky? Kontaktujte nás.

  Technická podpora

  Technická podpora

  +32 89 770 847

  pondělí–pátek
  8:30–17:00 SEČ

  Obecná podpora

  Obecná podpora

  +32 89 770 865

  pondělí–pátek
  8:30–17:00 SEČ

  Graco