Fem viktiga fördelar med robotmålning

Fördelarna med automatiserad målning: Minskade kostnader och minskat spill samt bättre flexibilitet och högre kvalitet.

Även om automatisering ofta anses vara kostsam, har den också många fördelar som definitivt uppväger kostnaderna. Specifikt för automatisering av målning är de fem mest betydande fördelarna: Lägre kostnader, högre kvalitet, minskat spill, ökad flexibilitet och minskade arbetskostnader.

Den största utmaningen för industriföretag ligger i att förbättra effektivitet och produktivitet samt sänka kostnader och minska risker. Automatisering av din ytbehandling gör att din verksamhet kan förbli lönsam på dagens krävande marknad.
 

Minska kostnaderna

Automatisering och robotteknik är billigare än du tror, och priserna sjunker för varje år som går. De initiala investeringskostnaderna kan kännas saftiga, men automatisering av en tillverkningsprocess ökar utmatningen och minskar kostnaderna. Den kommer att fortsätta ge fördelar i åratal, vilket sparar pengar åt dig i det långa loppet.
 

Förbättra kvaliteten

För att kunna vara konkurrenskraftiga har tillverkare inre råd med en ojämn produktkvalitet, särskilt inte när det gäller målning. Robotar säkerställer att sprutpistolsparametrar och sprutrörelser alltid är exakt likadana, vilket förbättrar kvaliteten. Inte ens de skickligaste målarna kan måla varje komponent med sådan jämnhet och precision. Jämnheten innebär mindre materialspill.

För den högsta nivån av precisionssprutning kan du välja finfördelare med roterande klocka, t.ex. såsom ProBellⓇ. Dessa automatiserade applikatorer kombinerar klockkoppar med högprecision och inre och yttre formande luft för att skapa exceptionellt exakta sprutmönster som når varje kvadratmillimeter av delarna som ska sprutas med maximal överföringseffektivitet (upp till 95 %). De finfördelade dropparna ger ett fint färglager med hög kvalitet på delarna.
 

Minska spill

Färgautomatisering kan minska materialförbrukningen med upp till 30 %, tack vare robotarnas exakthet. Lägg dessutom till en flerkomponentsdoserare som t.ex. Gracos ProMix® PD2K som hanterar materialblandningen nära pistolen, vilket minskar spillet ännu mer. Räcker inte detta? Lägg till elektrostatiska sprutpistoler för en ännu bättre överföringseffektivitet som minskar materialspillet ytterligare.
 

Öka flexibiliteten

Robotar kan enkelt programmeras om för nya uppgifter. Varför skapa en ny fixtur när en robot kan göra justeringar direkt? Flexibiliteten sparar inte bara tid vid byten, utan även pengar. Automatisering ger även flexibilitet att byta material och färger oftare, och förenklar produktionsplaneringen.
 

Stimulera arbetsstyrkan

Robotar slutar inte att arbeta när fabriksvisslan blåser och de kör gärna dygnet-runt-skift. Faktum är att de med tre åttatimmarsskift per dag kan utföra samma jobb som tre medarbetare. Därför handlar det främst om besparingar på arbetskraft och allmänna omkostnader. Men även arbetsstyrkan kan dra fördel av robotar på åtskilliga sätt. Robotar kan utföra repetitiva (för att inte säga tråkiga) uppgifter, vilket minskar arbetsrelaterade skador och missnöje hos arbetsstyrkan. Robotar kan även ersätta medarbetare, företagets mest värdefulla tillgång, och utföra farliga jobb, så att de kan fokusera på avancerade arbetsuppgifter som kräver beslutsfattande och omdöme.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco